Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Matias
"Det er ikke med belæg i dine tal, analyserne er fremkommet ... Der er forskel på ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser mv. ... øger selvsagt forudsætningerne og forventningerne til, at flere fx får en videregående uddannelse og bliver klædt på til at bidrage på arbejdsmarkedet"

- Ok, så du kan ikke henvise til konkrete tal. Det tænkte jeg nok. Og nu vrider du dig. Først var det tallene (vedr. uddannelse), du prøvede at flygte ud i, nu er det definitionen på, hvad uddannelse dækker over, og endelig garneres det med et argument, som netop taler for min pointe, nemlig at den holdning, du abonnerer på, er baseret på håb/forventninger, ikke fakta.

Faktum er, at tallene for fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelser, er dem, jeg har postet efterhånden flere gange. Og det er altså disse, der er sagens omdrejningspunkt. Læg, igen-igen, mærke til, at tallene for profilmodellen er relativt sammenlignelige i de år, den er anvendt. Det er såre simpelt både uhæderligt og uærligt, pludselig at inddrage alle mulige uddannelsesforløb, som til lejligheden skulle kunne tælles med i regnestykket, blot fordi det skaber en forbigående god stemning.

Jeg er for så vidt enig med dig i, at et ændret uddannelsesmønster (til det mere involverende) skaber grobund for en snert af optimisme, men det har intet - som i intet - at gøre med de faktiske tal, der er tilgængelige ifm. fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelser.

"Det udfordrer blot dit belæg for at anvende dem til bastante spådomme om fremtiden for ikke-vestlige efterkommere på uddannelsesområdet..."

- Man skulle næsten tro, at du på forhånd havde bestemt dig for, hvordan du vil læse mine indlæg, uanset hvad jeg skriver. Jeg har ikke lagt mig fast på et facit for fremtiden, blot skrevet, at hvis man ikke sadler om, så får man ikke kål på den virkelighed, de tørre tal beviser eksistensen af. Håb og forventninger kan ikke alene bære en forandring, som i øvrigt skal ske hurtigt, da der er ikke yderligere råderum til to generationer, som ikke kommer på acceptabelt niveau.

"... herunder at udbasunere at DF har ret (hvad end det så er, DF har ret i?)"

- At debattere dette emne med dig, er som at starte helt forfra, på helt basale områder. Det bliver (sgu) lidt tungt i længden. En betydende del af årsagen til, at dette emne er behæftet med så mange konkrete tal, kan tilskrives DF. Et af de første opgør partiet tog med de etablerede partier, var vedrørende økonomien ifm. indvandringen og integrationen. Det gjorde de faktisk relativt hurtigt efter deres fødsel, hvor de regnede sig frem til, at netto-udgifterne for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, stod i årligt 30 mia. kr. Dette fik deres modstandere til at ryste på hovedet ad dem og omtale påstanden som demogogisk, og bl.a. RV, med daværende minister for området, Marianne Jelved, udtalte, at det max. drejede sig om en tredjedel, og at dette tal i øvrigt hurtigt ville dale. 15 år senere, stillede DF som krav, at regeringen - nu VK - skulle kortlægge udgifterne, og resultatet var overraskende for de fleste, på nær DF, som viste sig at have ramt meget tæt på, da resultatet blev opgjort til at være årligt 33 mia. kr. Havde indvandringen fra ikke-vestlige lande nu været en økonomisk fed forretning, havde DF aldrig haft en sag. Og en stor del af årsagen til, at det ikke er en fed forretning, er netop det, vi taler om på disse sider; den manglende kvalifikation til at indtræde på arbejdsmarkedet, bl.a. med afsæt i uddannelsessituationen, som ligeledes har været en af DFs kæpheste. Så DF har og havde ret i deres påstande om emnets økonomiske tilstand, og det burde egentlig være ganske ukontroversielt, at give udtryk for. Hvor andre i bedste fald tvivlede, i værste fald hånede dem for deres påstande, viste de sig, at ramme skiven ganske godt på nogle områder, hvor de fleste andre ville håbe på, at de havde skudt langt forbi.

Via ovenstående kommer vi i øvrigt til det med fremtiden, som du har påstået, at jeg har tildelt et bestemt facit at bære rundt på. Men som du kan læse af et af mine første indlæg i denne snak, skriver jeg, at det er op til alle (os) andre, at stille med et virksomt alternativ til DFs (og NBs) løsninger - og min påstand er, at sådan et ikke har muligheden for at se dagens lys, hvis man fortsætter myten om, at det meste er på rette vej, i rette tempo, og i den anledning smider om sig med tal som ikke understøttes af virkeligheden, definitioner på uddannelser og erhvervsfrekvens osv., som fjerner fokus og indsats fra det, der faktisk skaber værdi for samfundet, om som samme i en hulens fart, skal have bragt efterkommere i langt større omfang over i.
Skrevet af Slettet(412118201009)
Matias

Blændende indlæg.
FREM for alt
Skrevet af Pibe
Denne måling fra Altinget giver et klart billede af, hvor fikserede mange vælgere er på udlændingepolitikken. Vigtigere end økonomien!? Jamen for satan da... og det vel at mærke i en periode, hvor milliarderne har fosset ud af statskassen (finanskrise, SKAT osv.), og hvor udlændingepolitikken aldrig har været strammere.

https://www.altinget.dk/artikel/maaling-udlaendingepolitik-vigtigere-end-oekonomi
Det afgørende for kritikerne (og for samfundsudviklingen) er antallet. Undersøgelsen blev lavet i 2014, som bestemt ikke var noget dårligt år for indvandringsentusiaster. Så kunne HTS ellers tale så meget hun ville om sine stramninger.

Hvad koster en ghetto forøvrigt at drive?

Skrevet af Forhammeren
Pibe

Måske skulle du gøre dig selv den tjeneste at undersøge antallet af asylansøgere til DK i forhold til det samlede antal til EU og sammenligne med DKs andel af EUs befolkning.

Du har ( i modsætning til Kim Tell ) åbenlyst den intellektuelle kapacitet til at lave den øvelse.Jeg forstår godt motivet for ikke at gøre det.

Tallet på 33 mia baserer sig på indtægter fra fremrykket pensionsskat som var en engangsindtægt for staten så det rigtige tal er 16 milliarder.
Det vil man kunne have opdaget hvis man opsøgte informationer udenfor de nationalkonservative blogs.
From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af Matias
Tallet er fra finansministeriet, hvilket der da nok er nogen som vil argumentere for, er en nationalkonservativ blog. Ang. korrektionen, så anerkender jeg de selvfølgelig de tal, fremkommet ved Dream-modellen, og man må derfor kigge på, hvordan billedet ser ud om nogle år. Det samme gælder for uddannelses- og erhvervsfrekvensen, hvor man dog ved førstnævnte har, som det eneste af de tre punkter, helt konkrete tal at basere status på.
Vedr. ydrepolernes blogs, så er jeg da, synes jeg selv, tilstrækkeligt orienteret om, hvad der sker hos de forskellige halv- og helekstremister, og blandt de nationalkonservative taler man altså om udgifter til gruppen på 100 mia. kr. årligt. Grunden hertil, er, at trækket på offentlige instanser er relativt meget større for gruppen, end for andre grupper. Påstanden fra den fløj lever naturligvis sit eget liv, men har fået yderligere næring igennem et par af bilagene i analysen, bl.a. ifm. faktiske og aldersstandardiserede gennemsnitlige nettobidrag, hvoraf man kan læse, at nettobidraget, inkl. det ekstra træk, er små 80 mia. kr. Dette kan man læse af kapitel 3 i analysen, og er rigt illustreret med figurer og tabeller, som påviser det:
https://www.fm.dk/oekonomi-og-tal/oekonomisk-analyse/2017/indvandreres-nettobidrag-til-offentlige-finanser

Personligt mener jeg, at det er en ganske urimelig sondring, men sådan er det netop ved tal som disse, at de kan formes til at passe ind i bestemte dagsordener. Det kan man argumentere for, i princippet også gælder for tallene man finder igennem Dream.
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Stop nu dig selv, Matias. Mener du seriøst, at jeg ikke henviser til konkrete tal??? Tallene fra Rockwool Fonden, Danmarks Statistik mv. er 100 pct. konkrete, valide og fremstiller objektivt udviklingen inden for ungdomsuddannelserne. At du benægter det, gør, at jeg ikke kan se meningen med at fortsætte en dialog.

Det er dig, der vrider dig. Du vil ikke - under nogen omstændigheder - anerkende, at der findes solide data, der fremstiller et positivt perspektiv på udviklingen på ungdomsuddannelserne og således en (sandsynliggjort) positiv udvikling for ikke-vestlige efterkommere på uddannelsesområdet generelt.

I forhold til det emne, vi debatterer, har jeg fremført en logisk og opbyggelig argumentation for, at der objektivt kan identificeres positive udviklinger baseret på solide data. Det har du kun imødegået med tom retorik og udokumenteret mistænkeliggørelse af tallene.

Helt ærligt synes jeg, det er latterligt, at du, en random dude, sidder på dit drengeværelse og pure afviser data og analyser fra en seriøs og anerkendt forskningsinstitution, der på ingen måde er kendt for et venstreorienteret udgangspunkt. Det er også håbløst, at du forestiller dig, der kun findes én endegyldig og objektiv sandhed på så sammensat et område/forskningsfelt. Men dig om det. Lev blot videre i din osteklokke.

Din slet skjulte kærlighed til DF kan du åbenlyst ikke holde tilbage længere. Jeg havde det også på fornemmelsen. Det er helt legitimt. Jeg forstår bare ikke, hvorfor du ikke bekender kulør fra start frem for at foregive en neutral position.

Jeg rister min kasse her. God mandag.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Bosse1983
Jeg troede en stemme på Matias, var en stemme på Kalifatet.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Pibe

Pibe

Måske skulle du gøre dig selv den tjeneste at undersøge antallet af asylansøgere til DK i forhold til det samlede antal til EU og sammenligne med DKs andel af EUs befolkning.

Du har ( i modsætning til Kim Tell ) åbenlyst den intellektuelle kapacitet til at lave den øvelse.Jeg forstår godt motivet for ikke at gøre det.


PST undrer sig over, at folk bekymrer sig om indvandring, selvom reglerne angivelig er strammere end nogensinde (undersøgelsen er som nævnt fra 2014, men lad det nu ligge). Men folk bekymrer sig ikke om, hvorvidt vi modtager færre end Portugal eller Sverige, de bekymrer sig, fordi vi stadig modtager et antal svarende til et par ghettoer om året i en situation hvor integrationsproblemerne er så tydelige, som de nogensinde har været, hvor vi har flere illegale end nogensinde, osv.
Skrevet af Pibe
Matias ved Kalifatet kommer in any case.
Skrevet af Slettet(412118201009)
Forhammeren

Skal vi ikke gemme det dér med "intellektuel kapacitet," til du har opfanget de helt elementære politiske mekanismer?

FREM for alt
Skrevet af Poor Scouser Tommy
PST undrer sig over, at folk bekymrer sig om indvandring, selvom reglerne angivelig er strammere end nogensinde.


Nej, det gør jeg ikke. Læs teksten. Jeg skriver netop, at udlændingepolitik er et vigtigt emne. Det, jeg så tilføjer, er, at jeg mener, der er andre emner, der er mindst lige så vigtige og får alt for lidt fokus, herunder økonomi, klima, social omfordeling og ulighed, massive offentlige nedskæringer, et eskalerende bureaukrati og regeltyrani, rod i de statslige styrelser mv. Stress og angst er blevet folkesygdomme.

For så vidt er det faktisk meget sigende, at denne tråd, der er døbt "Dansk Politik", rettelig burde omdøbes til "Dansk Udlændingepolitik"
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Forhammeren
Pibe

Reglerne er stramme.Det var de også under Thorning.
Det ville du opdage hvis du undersøgte DKs andel af det samlede flygtningetal til EU.
Det vil du så ikke. Fint nok.

Matias

Når man kører DREAM for en periode hvor der er engangsindtægter på grund af fremrykket pensionskat får man et resultat som ikke siger noget generelt men kun netop om den periode. Sådan er det.Når der laves den slags undersøgelser vælges udgangspunktet så det passer bedst med det politiske ønske.

Så er vi nogen der må påpege hvorfor man ikke kan udlede noget generelt af undersøgelse n.
From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af Slettet(412118201009)
Poor Scouser


Jeg tror bestemt ikke at du er enig, men...

Vi er et par stykker der er af den opfattelse at indvandringen har haft uhensigtsmæssig konsekvenser på helt afgørende felter, og derfor er blevet den altdominerende faktor.

Den økonomiske belastning er velkendt.

Hvis vi tager udgangspunkt i eksempelvis enhedslistens linje på udlændingepolitikken, vil man næppe tilnærmelsesvis kunne finansiere andre politiske mål.

Det efterlader vælgeren der oprigtigt gerne vil stemme rødt, med følgende muligheder:

1) Vælgeren kan stemme rødt, med mere indvandring, flere evighedsudgifter og varige forringelser på velfærden til følge.

2) Vælgeren kan stemme blåt, og se en mere restriktiv udlændingepolitik, og dermed et markant større råderum, der så i mange tilfælde anvendes på områder der tilgodeser klassiske blå mærkesager.

Den største udfordring er selvsagt, at indvandringen er irreversibel.
De økonomiske, sociale og kulturelle problemer i forlængelse af mena-indvandrergruppers stigende antal, er vildt voksende og har været det gennem årtier.

Lykketoft mente i 90´erne at vælgerne vedblivende ville stemme efter tegnebogen, og intet andet.
Den analyse, har sammen med tvangsægteskabet med de radikale, kostet socialdemokratiet dyrt, og partiet betaler stadig af på gælden.
Nu i form af mistilliden til at det parlamentariske grundlag kan/vil fastholde den stramme udlændingepolitik.
FREM for alt
Skrevet af Pibe
Forhammer, jeg kender tallet, sådan nogenlunde, men det er irrelevant. Om svenskerne og tyskerne vil ødelægge deres respektive lande og i givet fald i hvilket tempo, må være deres egen sag. De danske vælgere vil bekymre sig om indvandring (og dens konsekvenser for økonomi, sikkerhed, velfærd), så længe integrationsproblemerne er åbenbare og tilstrømningen til DK tilstrækkeligt stor.
Skrevet af Matias
Forhammeren. Det har du ret i. Når jeg henviste til DFs midt-90er-udgangspunkt, er det sådan set "bare" fordi, tallene ligner hinanden. Deres råben op dengang, inkluderede jo visse større træk på offentlige instanser, som ikke som sådan er medtaget i konklusionen fra finansministeriet. Havde man accepteret den præmis, havde tallet set endnu mere dystert ud. Igen, jeg ville ikke finde sondringen rimelig, men det er der, trods alt, mange der gør.
Skrevet af Matias
Nej, Scouser, du har ikke postet konkrete tal. Du har henvist til en artikel, det er det. De tal artiklen nævner, er heller ikke konkrete, eftersom de ikke henviser nøjagtigt til hvilke tabeller og hvilke opstillinger, der er kigget til. Jeg har lænet mig op ad DSTs tal, og derfor vil jeg høre dig, hvor artiklens tal - som også er DSTs - modsiger de tal fra DST, jeg helt konkret har henvist til. Så endnu en gang: Kan du det?

Resten af dit indlæg bruger du på at bevise min påstand om, at uanset hvad jeg skriver, læser du lige nøjagtigt det ind i det, du vil. Og ud fra dette - din fantasi - mener du så, at have mandat til at være skinger og decideret at finde på nedladende løgne om mig, som skulle retfærdiggøre dit usympatiske skriv. Det er som om du tror, at jo mere rasende og skinger, du bliver, desto mere må du have ret i dine holdninger. Men Scouser, det har du ikke. Du har ikke ret i, at du har postet konkrete tal, og du har ikke ret i, at jeg har en kærlighed for DF. Jeg har ordret skrevet, at de ikke må gives plads til at tage patent på sandheden, og det skriver jeg netop fordi jeg ikke bryder mig om dem. Men at anerkende, at de har ramt skiven ved en af deres helt store mærkesager, er altså at elske dem, skulle man følge din logik. Sagen er dog den, at blot fordi man anerkender et problem, gør det ikke nødvendigvis én enig i, hvordan problemet løses. Jeg troede egentlig ikke, at det koncept var så abstrakt.
Gad vide om du egentlig finder ud af, at du er gået langt over stregen, og beklager din beskyldninger? Eller er du sådan en type, som når først følelser har overtaget og fået frit løb, er der ingen vej tilbage?

Endelig virker det lidt besynderligt, at du retorisk og argumentatorisk læner dig op ad mig, blot med modsat fortegn. Altså, skulle jeg bare være denne dude på sit drengeværelse.
Skrevet af Forhammeren
Matias

Finansministeriets undersøgelse viser netop at DF IKKE havde ret og at tallet var markant lavere end deres 30 milliarder men det kræver at man finder djævelen i detaljen og sådan er det nu engang bare med den slags undersøgelser.

Der er mange overskriftslæsere og det gælder om at få den rigtige overskrift.

Pibe

At du tilsyneladende er klar over at vi også under Thorning ikke tog et antal asylansøgere der var over vores andel af EUs befolkning er glædeligt. Som EU medlem må det være målestokken for om vores politik er stram eller ej.
From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af Pibe
Underlig målestok, imo. Betyder det også, at vælgerne ikke bør bekymre sig om sundhedsvæsenet eller uddannelsessystemet, så længe vi ligger over gennemsnittet i EU på de områder? Jeg må i øvrigt gøre opmæksom på, at danskerne har forkastet en ophævelse af retsforbeholdet, netop fordi de ser med skepsis på en sådan tankegang.
Skrevet af Slettet(412118201009)
Forfatteren Hassan Preisler "underholder" på Facebook om den paradisiske tilstand på mangfoldighedens højborg, Nørrebro.

Han beretter at LTF stort set har overtaget styringen af kiosker og cafeer.
En retstilstand der er sporadisk.
Hæmningsløs, primitiv og truende adfærd.

Kåre Bluitgen og Anna Sophia Hermansen, var blandt de få der så lyset for mange år siden, og flygtede ud af Nørrebro.
Stor respekt til Preisler, og håb om at mennesker på Nørrebro oplever en snarlig bedring.

Jeg har svært ved at se andet end at Nørrebro er vores første "svenske" område, jvf retstilstand, kriminalitet, sharia, radikalisering og andre kulturberigende elementer.

FREM for alt
Skrevet af Forhammeren
Skidt sammenligning, Pibe

Vores finanspolitik bestemmer vi selv over medens vi som EU medlem er en del af et mellemstatligt samarbejde som fx inkluderer Dublinforordningen.

From where you are now i dont think you can go wrong.
annonce
0