Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Bosse1983
Bosse hvad ville du gøre hvis du var på forsiden af BT en måneds tid før et valg.

Hvor tror du at deres studehandler figurerer i forhold til lex superior, Steve? Selv hvis man havde vedtægter der tilsiger at lokaler kunne lånes ud vederlagsfrit, er skattelovgivningen ikke sat ud af spil.

Ligningslovens hovedtekst om personalegoder:

§ 16. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes tilskud til telefon uden for arbejdsstedet, jf. stk. 2, samt efter reglerne i stk. 3-14 vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Tilsvarende gælder personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser.

Og mere nøjagtig:

Stk. 3. Den skattepligtige værdi af de i stk. 1 omhandlede goder skal ved skatteansættelsen, medmindre andet følger af stk. 4-16, fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve goderne i almindelig fri handel.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af clausp
Hvorfor bruger I så meget energi på at overbevise en sut, der tydeligvis har drukket lidt for meget af natpotten?
"Kids, you tried your best and you failed miserably. The lesson is, never try." - Homer Simpson
Skrevet af Slettet(412118201009)
Tosserne i eu har forbudt opførelse af huse ved grænsen?!?!?

I klassisk eu-stil, rummer initiativet et besynderligt mix af enfoldighed og stupid magtfuldkommenhed.

Dels er reglen lige til rokokoposten, og må nødvendigvis rumme en passus om hvor langt fra byggeri er tilladt.
Det havde sovjetkommunismen næppe præsteret bedre.

Dels er der ingen mennesker, som besidder en anelse føling med udviklingen, der fantaserer om at grænsekontrollen vender tilbage indenfor en overskuelig årrække eller for den sags skyld nogensinde.

Merkels »autoritet« ligger i ruiner, mens hun forsøger at samle stumperne i det kaos hun har skabt i Tyskland.

Dublin, Schengen og kvoteordningen er blot tre af Merkels luftkasteller, der ikke på noget tidspunkt har haft flyvehøjde, og næppe får det.
FREM for alt
Skrevet af Bosse1983
Ja, en enorm vigtig sag og helt nyt initiativ fra EU.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Slettet(351856201103)
Schengen er vel heller ikke ligefrem et Merkel projekt?
Native American Soar like an eagle, sit like a pelican Don’t call us Indians We're more like West Eurasians crossed with Siberians
Skrevet af Slettet(412118201009)
Princippet er vigtigt, og sagen har ikke nydt fremme i medierne før nu.

Aktualiteten hviler på, at ingen aner om Schengen nogensinde bliver en realitet igen, og relevansen i at ansatte har minimum af acceptable arbejdsforhold.

Men noget så håbløst umoderne som arbejdsforhold, interesserer velsagtens ikke venstrefløjen længere...
FREM for alt
Skrevet af Slettet(412118201009)
Mr123

Det har du ret i.

Hun var dog ikke den allerførste der indså at erhvervslivets våde drøm af flere grunde var umulig.
FREM for alt
Skrevet af Slettet(351856201103)
Hvad er det der er så vigtigt? Man må ikke opføre huse ved grænsen. Jeg går ud fra der er et eller andet omkring indvandring her? Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår problemet, eller er sikker på hvordan den relaterer til Schengen.

Derudover så er det altså ikke udelukkende erhvervslivet der har nytte af Schengen. Økonomisk set, så har du og kollegaerne formentligt også ret stor nytte af den økonomi den medfører.


Men noget så håbløst umoderne som arbejdsforhold, interesserer velsagtens ikke venstrefløjen længere...


Hvem tænker du på her? Nu er EL jo eksempelvis imod EU, netop fordi den vandrende arbejdskraft i visse brancher resulterer i et ræs mod bunden.
Native American Soar like an eagle, sit like a pelican Don’t call us Indians We're more like West Eurasians crossed with Siberians
Skrevet af Bosse1983
Ja, som sagt, en sag af enorm påtaget vigtighed.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Slettet(412118201009)
Mr123

1) EU skal ikke beskæftige sig med hvor bygninger bliver opført. Det må aldrig blive en selvstændig opgave at bruge administration på forhold landene kan, og SKAL, varetage selv

2)Det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Når arbejdskraften drives rundt til de regioner i Europa hvor lønnen er høj, tvinges den nedad.
På samme måde lader man hånt om overenskomster,arbejdsmiljø og arbejdstidsregler.

3) Enig ift enhedslisten. Citatet var møntet på Bosses tilkendegivelse af at tematikken ikke var relevant.

4) Endelig er reglen intet andet end tosset symbolik. Hvad skulle det ellers være?
FREM for alt
Skrevet af Bosse1983
Det er netop tosset symbolik, når DF efter et fejlslagent kommunalvalg skal ud af den tangent.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Slettet(351856201103)
1) OK, så det er udelukkende at EU "overtrumfer" nationalstaten, der er problemet? Nu har jeg ikke læst om emnet, men som udgangspunkt synes jeg da, at det kan virke fornuftigt nok, at man gerne vil have buffer-zoner i grænseområderne. Jeg er dog heller ikke bleg for at indrømme, at det ikke er en vigtig sag for mig. Hvad er begrundelsen bag? Fra EU´s side, du virker ikke helt tilfreds med den, Kim.

2) Jeg er helt enig i, at EU har fejlet på arbejdsmarkedet. Det bliver selvfølgelig problematisk, når eksempelvis polakkere kommer til Danmark og accepterer langt værre forhold end danskere, fordi det ganske enkelt er billigere at bo i eksempelvis Polen. Dog giver arbejdskraften også nogle fordele når vi i Danmark eksempelvis har mangel på faglærte og at denne mangel kun bliver større i fremtiden. Her kan det være nødvendigt at importere arbejdskraft fra andre lande. Vi er dog helt enige i, at man i det europæiske samarbejde skal være bedre til at sikre, at folk følger reglerne i de lande de arbejder i.
Dog er den fri bevægelighed, hvis det er det du tænker på her, jo ikke kun det, at jeg kan bevæge mig fra Danmark til Polen og videre til Italien. Det er også et spørgsmål om at kunne flytte ressourcerne og ikke mindst kapital rundt på kontinentet.

3) Jeg er ikke helt med på hvordan det her forslag relaterer sig til arbejdsmarkedet og arbejdsmiljø.
Native American Soar like an eagle, sit like a pelican Don’t call us Indians We're more like West Eurasians crossed with Siberians
Skrevet af Steve Highway-61
Bosse

Vi snakkede betaling for lån ikke beskatning.
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Steve Highway-61
Halil

At diskutere med en der siger - sådan er det - er jo omsonst.
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Halil
Næh.

Det er sådan virkeligheden er.

Men dine, interessante, synspunkter er dog kommet frem.
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Skrevet af Bosse1983

Vi snakkede betaling for lån ikke beskatning.


Kom dummere, Steve.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Steve Highway-61
Ok Bosse

Du siger at politikerne har erkendt regelbrud ved at betale penge tilbage.

Jeg siger de gør det for at være pletfri til valget.

Du siger beskatning ikke sættes ud af kraft.

Jeg har jo hele tiden sagt at de nok skal beskattes.

Ja hvorfor dog debattere rationelt når I kan lade være ... hvis befolkningen føler politikerlede er det kun fordi deres egen intelligens er om muligt endnu lavere end politikernes
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Slettet(412118201009)
Mr123

1) Jeg forstår ikke helt hvad vi skal med bufferzoner? Illusionen er jo netop at der ikke skal være en synlig overgang.
Tankevækkende, at grænsekontrollen er ok når der afvikles EU-´topmøder eller når ungdomshuset skal ryddes.

3) Initiativet knytter sig til arbejdsforhold, idet de ansatte må formodes at have det behov alle andre har:Adgang til toiletter, spisning mv.FREM for alt
Skrevet af Slettet(412118201009)
Svenskerne tager endnu et skridt ud i vanviddets altopslugende mørke.

Gud skal naturligvis være en »hen!«

Pia Kjærsgaard spørger:

»Skal Muhammed også være en hen?«


Svaret blæser i vinden.
FREM for alt
Skrevet af Guerre
Var det for længe siden, der var blevet skrevet om muslimer i tråden, KimTell?

Angående lån af rådhuset og skat ... skal vi gætte på, hvor mange af de politikere, der tidligere har lånt salen, der har indberettet det til skat?
When you drank the world was still out there, but for the moment it didn’t have you by the throat.
annonce
0