Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Det er det landegrænser er til for.


Her alt ved det gamle, kan jeg se :)

Pibe, kan du lige redegøre for andelen af terrorangreb i Europa, der er udført af personer, som ikke er opvokset i de lande, hvor angrebene er udført.

Kanndu ved samme lejlighed forklare mig, hvordan Danmarks grænser kan beskyttes effektivt? Hvordan vil du fx forhindre, at personer sniger sig over grænsen om natten eller fx sejler over Flensborg Fjord? Skal vi have en Trumpmur? Og i så fald; hvad gør vi, hvis terroristerne har hørt om stigen...?
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Slettet(351856201103)
Pibe, kan du lige redegøre for andelen af terrorangreb i Europa, der er udført af personer, som ikke er opvokset i de lande, hvor angrebene er udført.


Mon ikke, at det netop er Pibes pointe?
Native American Soar like an eagle, sit like a pelican Don’t call us Indians We're more like West Eurasians crossed with Siberians
Skrevet af Pibe
Præcis, hvis du sigter til, at terrortendenser også ses i anden og (sikkert) tredje generation, så er det ikke ligefrem noget, der gør indvandringen mere betryggende.

Og en lås på døren garanterer ikke dit hjem mod indbrud (stigen er f.eks. opfundet), men derfor er den stadig rar at have.

Skrevet af Slettet(412118201009)
Lazaronen

Kvitterer for svar.

Dine løsninger er, som jeg ser det, velafprøvede, og uden held.

Paradokset kommer blandt andet til udtryk via det faktum, at den gruppe i danmarkshistorien der har mødt flest initiativer, ressourcer og endeløse mængder af lokale tiltag, er den gruppe der i særklasse volder flest problemer.

Hvis det reelle problem var isoleret til danske forhold, ville vi ikke se massive, identiske udfordringer, i andre europæiske lande med stor tilstrømning.
FREM for alt
Skrevet af Slettet(412118201009)
Poor Scouser

Hvad er årsagen til at det har betydning hvor den pågældende havde bopæl/opvækst?
FREM for alt
Skrevet af Steve Highway-61
Pibe,

God kamp, Don Quixote. Sagde Steve da han satte Joy Division She´s Lost Control på.
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Mr. Pink
Hvor er verdens bedste rygtebonanza? Savner den. Elsker transferrygter
Skrevet af Slettet(412118201009)
Pink´s link er dybt skræmmende.

Rapporten (Indvandrere i Danmark 2017) side 113:

42% af ALLE mandlige ikke-vestlige indvandrere født i 1987 er kriminelle!


(Tallet inkluderer indvandrergrupper fra Kina, Vietnam, Indien etc. Altså grupper der er underrepræsenteret i statistikkerne.
FREM for alt
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Spændende fortolkning, Kim.

Her er hvad rapporten siger:

Na?r der opdeles pa? herkomst viser det sig, at der blandt indvandrere fra ikke-vest- lige lande, der blev født i 1987, var 42 pct., der havde fa?et en eller flere domme for overtrædelse af straffeloven ved alderen 28 a?r. For efterkommerne var andelen pa? 37 pct. og for mænd med dansk oprindelse pa? 17 pct. Ved alderen 18 a?r var ande- lene pa? henholdsvis 28 pct., 24 pct. og 10 pct. Na?r den ti a?r yngre generation - 1997 - betragtes, er der for alle herkomstgrupper sket et betragteligt fald i andelen med dom som 18-a?rig. Ba?de for indvandrere og personer med dansk oprindelse er an- delen halveret til henholdsvis 14 pct. og 5 pct. Ogsa? for efterkommerne er der sket et fald, men ikke i helt samme omfang. Det betyder, at hvor det for 1987-a?rgangen var indvandrerne, der havde den største andel med dom er det for 1997-a?rgangen efterkommerne.


Skal vi følge Kims udlægning, er godt og vel hver femte etnisk danske mand kriminel eksklusiv mørketallene...
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Bosse1983
Jeg har sikkert adskillige domme i den statistik, så jeg er ved at være Fulton-moden. Konsekvens!
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Mr. Pink
Vi skal bare tale pænt med dem.
Hvor er verdens bedste rygtebonanza? Savner den. Elsker transferrygter
Skrevet af Slettet(412118201009)
Poor Scouser

Fortolkning? Prøv at læs sidé 113.

Når man kigger specifikt på oprindelseslande bliver det blot værre, idet man opererer/sminker tallene med begrebet, »ikkevestlig« herkomst.

Metoden praktiseres trods det faktum, at vi i årtier har været bekendt med den kendsgerning, at eksempelvis asiatiske indvandrere er markant underrepræsenterede, ligesom vi alt for godt kender mena-indvandrergruppernes vilde overrepræsentation.
FREM for alt
Skrevet af Mr. Pink
Balance mellem konsekvens og forebyggelse
Vi vælger at tage de positive briller på og læser forslaget som en måde at handle hurtigt og konsekvent over for kriminelle unge. Vi håber ikke, at det reelt bliver en nedsættelse af den kriminelle lavalder, da det stik i mod hensigten kan skabe mere kriminelle unge. Vi håber derimod, at der vil være en fornuftig balance mellem konsekvens og forebyggelse, og at det afhænger af den enkelte sag.


fra Det Kriminalpræventive Råd.

Fakta benægtes - igen.


Der skal stilles krav til de unge
Vi håber, at Regeringen vil indarbejde modellen og det tre elementer, når ’ungenævnet’ skal føres ud i praksis. Modellen har vist meget lovende resultater i forhold til at reducere ungdomskriminalitet i udlandet. Hvis vi vil nå den sidste gruppe af unge kriminelle, anbefaler DKR, at man går denne vej. De unge vil opleve, at deres kriminelle handlinger har konsekvenser – både for dem selv og deres offer. Der bliver stillet krav til dem. Men der vil samtidig være hjælp og opbakning til at komme på rette spor igen.


Men nej, Bosse. Der skal ikke være konsekvenser, vel?

Du er så uendelig naiv. Tal pænt med dem, Bosse (De har nemlig lært fra barns ben at indgå i dialog....)
Hvor er verdens bedste rygtebonanza? Savner den. Elsker transferrygter
Skrevet af Bosse1983
Direkte i autopilot, nul refleksion. Det er fedt, Kylle.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Mr. Pink
Præcis, Bosse. Det ved jeg godt, du praktiserer. Hvorfor fortælle om det?

Er i øvrigt benovet over dine modne og frugtbare øgenavne, som du også praktiserer - præcis som din naive tilgang til verden kombineret med autopilot, fordømmelser, personangreb og ingen refleksioner.
Hvor er verdens bedste rygtebonanza? Savner den. Elsker transferrygter
Skrevet af Bosse1983
Mental udvikling længere end "det man siger er man selv", og måske du faktisk kan møde dine elever i øjenhøjde, især hvis de dummer det hele lidt ned for dig.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Mr. Pink
Hold din naive kæft, Bosse.

Læs og
luk røven.

Da vi kom i land, sagde jeg til dem, at jeg gerne ville lære dem at ro, hvis de til gengæld ville spule dæk for mig. De forsvandt, men kort efter kom de tilbage med et hav af deres skævbenede venner. Jeg besluttede at gøre dem til kadetter og gav dem opgaver om bord. Og sådan gik der et stykke tid, og til sidst skulle vi jo ud at sejle. Den dag, vi skulle af sted, kom der en nabo ned og gav os 500 kroner til turen, fordi - som han sagde - der havde ikke været nogen knuste ruder i de uger, drengene havde arbejdet på båden. Et forældrepar kom også ned og spurgte, hvad »der var sket med Allan«. Han var begyndt at gøre ting derhjemme, han aldrig havde gjort før, som at tage ud af bordet og vaske op uden at blive spurgt. Jeg sagde, at jeg ikke havde gjort noget, men at drengene havde hjulpet sig selv til at rette op på de forsømmelser, der var sket de sidste 15 år. Sådan begyndte det. Siden gik der 17 år, hvor Skipper stod i spidsen for sit Fulton-projekt. 700 børn og unge nåede i alt at være med i hans tid, og ifølge ham selv er 90 procent af dem ikke siden røget tilbage i kriminalitet. - Der var to ting, vi kunne på Fulton. Vi kunne være der, og vi kunne gå imod janteloven. Vi viste dem tillid og gav dem ansvar. De rettede ryggen og blev professionelle mennesker. Vi sagde ikke, at vi skulle gøre en skidt knægt til en god dreng, men at vi har brug for din arbejdskraft, »klumpen« har brug for dig. Man kan give folk tilliden og ansvaret og vise, at man værdsætter det. Det bliver folk voksne af og får selvværd. - I enhver opdragelse eller opelskelse, som jeg foretrækker at kalde det, er der grundlæggende to ting, man kan benytte sig af: konsekvens og sit eget eksempel. Man kan ikke få en dyrere last og et større ansvar end at sejle med unge mennesker. Vores unge opdagede, at der var konsekvenser af deres handlinger. Der er forskel på straf og konsekvens. Jeg er stor modstander af straf, men stor tilhænger af konsekvens.

Endnu et personangreb fra Bosse i øvrigt. Du er dygtig. Naiv og uvidende, men også dygtig.
Hvor er verdens bedste rygtebonanza? Savner den. Elsker transferrygter
Skrevet af Bosse1983
Så forstår jeg bedre at du hæfter dig så meget ved konsekvens, da dit eget eksempel er et hæsligt et af slagsen. Tak for oplysning, Kylle.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Mr. Pink
Men det er jo meget interessant, at det, som vi stod for, nemlig konsekvens og faste rammer, nu efterlyses i samfundet, ikke af systemet nødvendigvis, men af børn og unge. -

Jeg kan ikke tåle mennesker, som gør modstand uden at kende noget til det, de brokker sig over. (Her kommer Bosse fra Norge ind i billedet.)

Men jeg synes, vores kultur og samfund er præget af et indadvendt menneskesyn, der skyldes åndelig nærighed. Vi smykker os med ting, der ligger os fjernt, og spytter i kirkebøssen i stedet for at gå ud og gøre noget. Tag en spritter i hånden. Brug dog dit liv, for pokker. - Vi lever i et samfund, hvor vi har uddannet så mange problemløsere, at vi skal være sikre på, at der er problemer nok til alle løserne.

Men når et ungt menneske, som aldrig har haft en far, mor eller et netværk, der var der for dem, kommer på institution, skal hans kontaktperson på ferie. For både andengenerationsindvandrerne, som der er problemer med nu, og danskerne har man aldrig gjort det klart, at der er nogle regler, der skal overholdes. Man har i stedet trænet dem op til, at der ikke sker noget. Der er ingen konsekvens.


Læs og luk røven, Bøsse (Synes ikke du skal stå alene med dine imponerende øgenavne)
Hvor er verdens bedste rygtebonanza? Savner den. Elsker transferrygter
Skrevet af Bosse1983
Det kaldes homofobi, Kylle. Endnu et udtryk for laveste fællesnævner. Hvis du kan få det ind under det korrekte fag, har du lidt at give dine elever.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
annonce
0