Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Forhammeren
Duck

Jeg forholder mig da netop til virkeligheden. Vi er et land der tager vores internationale forpligtigelser og menneskerettigheder alvorligt og det bliver vi ved med uanset hvad nationalkonservative måtte have af våde drømme om.

Vi tager omtrent en andel af det samlede antal asylansøgere til EU der svarer til vores del af EUs befolkning og det er et fornuftigt sted at ligge.

Der findes altså ingen anden betegnelse der dækker de synspunkter Pibe har.Han betragter det formentlig som en hædersbetegnelse.
From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af OC
Men koventioner er jo netop ikke absolutte, i den forstand at de ikke kan ændres på eller fjernes til fordel for andre konventioner. Det er det Pibe siger, som jeg forstår det.

Nogle vil måske gå så langt som at sige, at det er virkelighedsfjernt/skadeligt/fjollet, alt efter hvor uløselig man eksempelvis synes at den nuværende og kommende migrationsstrømning er, at have menneskerettigheder der i det store hele læner sig op ad en verdenssituation anno 1948.
La prende Vecino.
Skrevet af pukledyret
Kim,

Hvornår har DK været bedre kørende end nu? Du mangler stadig at svare. Det er pinligt at påstå alt muligt, og så bakke ud når du bliver afkrævet bare et minimum af dokumentation, eller argumentation, for dine udsagn.

Den med at liste 3-4 håndplukkede eksempler, den køber jeg ikke. Det er jo på ingen måde en argumentation når du skal vurdere noget. Du kunne have håndplukket eksempler der viste det modsatte af dine.

Eftersom du selv tydeligvis ikke er i stand til at ræsonnere dig frem til det, så er der her en række parametre du kan bedømme et samfund på:

- Tryghed og Sikkerhed
- Økonomisk formåen
- Uddannnelsesniveau
- Sundhedsniveau
- Social Sammenhængskraft
- Korruptionsniveau

I hvilken periode har DK været bedre kørende end nu?

Og lad nu vær´ med at padle rundt og trække flere tåbeligheder op af din mose. Bare svar på det simple spørgsmål. Du kan eventuelt starte med at fise ind på tekst-tv og finde noget empiri...
Forbyd Marie Krarup.
Skrevet af Sir , moderator
Jeg har muligvis misset noget i et tidligere indlæg Pukle, men er det ikke en lidt mærkelig præmis. Selvom det går godt på nogle punkter kan det vel godt gå meget bedre på andre fronter? Hvad er din pointe og kan du være lidt konkret?
Dette er en signatur.
Skrevet af Slettet(412118201009)
Simon 1900

Fin humor :-)

Ytringsfrihed:

Mennesker er nødsaget til døgnbevogtning.
Det er vel tilstrækkelig argumentation.
Pudsigt nok, individer der har kritik af islam til fælles.
Jeg er dybt indifferent, ift hvor meget islam omtales i medierne.

Skyderier:

»Et bestemt sted???« hvor? Sjælland + Århus


Dagpenge:

Jeg refererer ikke til afgangsstuderende, men til ændringerne i 2010.( halvering af perioden fra 4 til 2 år, og en fordobling af genoptjeningskravet)


Jødeforfølgelser:

Jøderne må formodes at være mere optaget af de mange drab/drabsforsøg, chikanerier, udelukkelser fra skoler mv, end hvad nogen skriver på en inferiør hjemmeside.

Du spørger hvad jeg mener med jødeforfølgelser??????? Øhh, alt fra chikanerier til drab, og det dér er imellem!
FREM for alt
Skrevet af Slettet(412118201009)
Pukledyret

Er det et forsøg på at være sjov?!?!?

Nå, lad os se på nogen af dine »parametre.«

Tryghed og sikkerhed:

Er det terrorangrebet i 2015 du tænker på?

Er det skyderierne du mener fordrer en større tryghed?

Er det boligområder hvor politi, ambulancer og brandvæsen bliver udsat for vold?

Er det afpresning af virksomheder?

Jeg kunne ha´ nævnt en laaaaang række andre eksempler.

Hvis du er opvokset i Beirut, og kommet til Danmark for et par år siden?

------

Økonomi:

Efterlønnen er stort set afskaffet.

Dagpengeperioden er halveret.

Sundhedsvæsnet »effektiviseres« årligt med
to procent.

Thorning skar stort set ned på alle former for velfærdsydelser.

Jeg kunne ha´ nævnt en laaaang række af andre eksempler.

----

Fair nok, at din politiske interesse er spritny(nytårsforsæt?), med er der ikke en på bostedet der kan hjælpe dig lidt i gang.

FREM for alt
Skrevet af Forhammeren
OC

Pointen er bare at det ikke er et spørgsmål om at tillade ukvalificeret indvandring men om at alle har samme rettigheder.
Ærligt talt. Over de seneste 10 år har det samlede antal asylansøgere været under 1% af EUs befolkning Det kunne let løses Mrs en solidarisk ironing hvis viljen var til stede men det er den desværre ikke.
From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af Slettet(412118201009)
Forhammeren

At det er 1% af EU´s samlede befolkning er uendelig uinteressant.

Velfærdsmigranter søger, sjovt nok, velfærd.

Den fås i en ganske lille gruppe af lande, herunder Skandinavien.

Eller har du kendskab til at Bulgarien og Ungarn flyder i migranter?
FREM for alt
Skrevet af Slettet(412118201009)
Pukledyret

Ps:

Social sammenhængskraft????

Har den nogensinde befundet sig på et lavere stadie end nu?

Eller...

Tænker du på sværmen af parforholds-konstellationer med arabiske kvinder og danske mænd?
FREM for alt
Skrevet af Pibe
Pointen er bare at det ikke er et spørgsmål om at tillade ukvalificeret indvandring men om at alle har samme rettigheder.
Ærligt talt. Over de seneste 10 år har det samlede antal asylansøgere været under 1% af EUs befolkning Det kunne let løses Mrs en solidarisk ironing hvis viljen var til stede men det er den desværre ikke.


Nej, for østeuropæerne vil gerne beholde deres politi-fri julemarkeder.

Sjovt at du ikke fremdrog tallet for en 3 eller 5-årig periode i stedet. Hvorfor mon ikke?

Hertil kommer familiesammenførte og andre som indirekte tiltvinger sig adgang vha asylsystemet.

Endelig er antallet er kun så "lavt", fordi de væmmelige østeuropæere satte en prop i hullet og derved købte Merkel noget tid.

Skrevet af Pibe
Apropos rettigheder (her: de tyske borgeres), så pågår der stadig en juridisk diskussion i Tyskland om hvorvidt Merkel handlede lovligt i 2015, da hun sagde wir schaffen das og lod grænsen være åben.
Skrevet af Slettet(351856201103)
Du cherrypicker, Kim. Du kan jo ikke konkludere noget ud fra dine eksempler. Angreb i 2015 siger ikke særlig meget om hvordan situationen har set ud i 80´erne eller 50´erne. I 90´erne, som jeg ellers mener er der hvor vi som verdenssamfund toppede, havde vi eksempelvis den store rockerkrig, hvor der ligeledes blev skudt i gaderne.

Dine "eksempler" er ikke noget værd, i diskussionen, hvis ikke du holder dem op imod noget andet.
Samme med økonomien. Det er vel ikke i sig selv en svaghed (for økonomien), at man skærer i overførsler. Økonomien, privat som offentlig, kan stadig have det fremragende uanset. Istedet er man vel nødt til at se på sådan noget som erhvervsfrekvens, BNP pr indbygger (renset for inflation), gennemsnitsløn samt hvor meget vi eksporterer. Der er sikkert flere og/eller andre parametre man kunne tage med for at gøre undersøgelsen bedre, men du forstår vel pointen. Uden at være helt sikker, så tror jeg endda du kan finde tallene på dst.dk.

Native American Soar like an eagle, sit like a pelican Don’t call us Indians We're more like West Eurasians crossed with Siberians
Skrevet af Lundos
@kimTell
Åh, kære Kim. Er det et forsøg på at være sjov?

Terror i 2015.
Skyderier.
Boligområder med vold mod tjenestemand i funktion.
Afpresning af virksomheder.


Er du sikker på, at det ikke er dig, der ikke har interesseret dig for politik tidligere. Eller er den hukommelse bare ikke særlig god? Hvad får dig dog til at tro, at det er noget nyt? Kom gerne med flere eksempler, men denne gang må du gerne komme med noget nyt.

Tag et kig her:
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=23797

Økonomi:
Efterløn.
Dagpenge.
Sundhedsvæsenet.
Velfærdsydelser.

Alle disse er politiske beslutninger - og derved ikke økonomiske. Jeg er selvfølgelig enig i, at i hvert fald de tre nederste er dårlige beslutninger, men det er en anden diskussion.

Har du mere?
“Where two principles really do meet which cannot be reconciled with one another, then each man declares the other a fool and a heretic” ― Ludwig Wittgenstein, On Certainty
Skrevet af Slettet(412118201009)
Lundos

Bare to ting:

Nævn lige 5-10 terrorangreb i perioden 1945-2000.

Mht efterlønnen, dagpengene og sundhedsvæsenet:

Hvor har man hentet pengene til den milliard-dyre indvandring?
FREM for alt
Skrevet af Slettet(412118201009)
Lundos

Ps: Hvad er dit link illustrerer, der er relevant i denne kontekst?
FREM for alt
Skrevet af Lundos
KimTell:
Lundos

Bare to ting:

Nævn lige 5-10 terrorangreb i perioden 1945-2000.


https://www.pet.dk/Ikke-statslige%20aktoerer/Danske%20terrorsager.aspx

Mht efterlønnen, dagpengene og sundhedsvæsenet:

Hvor har man hentet pengene til den milliard-dyre indvandring?

Nu er det jo heldigvis sådan med politisk økonomi, at det ene ikke udelukker det andet. Pengene til indvandring - som du stadig mangler at komme med et mere præcist tal for - kunne fx nemt være betalt ved at lukke huller i SKAT.
“Where two principles really do meet which cannot be reconciled with one another, then each man declares the other a fool and a heretic” ― Ludwig Wittgenstein, On Certainty
Skrevet af Lundos
kimTell:

Ps: Hvad er dit link illustrerer, der er relevant i denne kontekst?


Du ser ikke dømte i straffesager som en indikator for trykhed og/eller sikkerhed?
“Where two principles really do meet which cannot be reconciled with one another, then each man declares the other a fool and a heretic” ― Ludwig Wittgenstein, On Certainty
Skrevet af Pibe
Hvad koster en ghetto?
Skrevet af Slettet(412118201009)
Lundos

Alene det du gør opmærksom på at »jeg mangler et præcist tal for indvandring,« gør mig en anelse undrende.

Du blander vist en stribe debatter sammen.

Når du behændigt undlader faldet i ytringsfrihed og jødeforfølgelserne skyldes det så at du:

1) er ligeglad

2) er enig

3) glæder dig over de nye »tilstande«
FREM for alt
Skrevet af Lundos
Pibe:
Hvad koster en ghetto?

Det ved Kim vel?
“Where two principles really do meet which cannot be reconciled with one another, then each man declares the other a fool and a heretic” ― Ludwig Wittgenstein, On Certainty
annonce
0