Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Pibe
Øvelsen går ud på at formindske "koncentrationen" af kriminalitet mv. i bestemte områder. Det er for så vidt en saglig begrundelse.
Skrevet af A-Z
Jeg mener ikke, forskelsbehandling eller ej er det væsentlige, er hvad jeg prøver at sige.


Okay? Men det var ligesom min grund til at bringe emnet på banen.
Genesis 38:8-10
Skrevet af A-Z
Øvelsen går ud på at formindske "koncentrationen" af kriminalitet mv. i bestemte områder. Det er for så vidt en saglig begrundelse


Du fokuserer igen på konsekvensen, men er det fair, Pibe?
Genesis 38:8-10
Skrevet af A-Z
-
Genesis 38:8-10
Skrevet af Slettet(412118201009)
A-Z

Utilfredsheden med personlige, anekdotiske beretninger, omfatter selvsagt ikke de "korrekte" holdninger.
FREM for alt
Skrevet af Pibe
AZ, det er som udgangspunkt fair at forskelsbehandle, hvis begrundelsen er saglig.
Skrevet af A-Z
KimTell
Utilfredsheden synes nu at dukke op, uanset hvad man mener. Folk higer jo faktisk efter at vide mere om netop dig, så bare kom med dine oplevelser og din baggrund.

Pibe
Kan jeg udlede af det du skriver, at du synes ghettoplanen er god, og ikke har noget problem med forskelsbehandlingen?
Genesis 38:8-10
Skrevet af Slettet(412118201009)
Debatten i torsdags.

TV2 og DR møder konsekvent mena-indvandrergrupperne med ukritisk (grænsende til servil) mikrofonholderi.

I torsdags deltog en indvandrer ved navn Siddique i debatten.
Det indebar den åbenlyse ulempe, at den gode mand blev mødt med kritiske argumenter. Det var ikke noget kønt syn.

Manden mødte op med to statements:

1) Regeringens politik siden 2001 var årsag til problemerne!

Støjberg kunne replicere:
Er den danske regering årsag til problemerne i Sverige, Tyskland, Belgien, Frankrig mv?

2) Siddique mente det var tonen der var kilden til araberes adfærd!

Hertil kunne Støjberg pege på Sverige, hvor "belønningen" for den gode tone dagligt kommer til udtryk i form af systematisk udfoldelse af vold og anden kriminalitet.

Man ventede naturligvis at Siddique (som enhver anden debattør) ville sætte ind med anden bølge, efter de kalorietomme, floskuløse ligegyldigheder. Det skete aldrig.


"Debatten" viser blandt andet:

1) Det må være vanvittigt svært at caste indvandrere, der magter at argumentere på et anstændigt niveau.
Siddique var velformuleret, men indholdsmæssigt nåede han aldrig over folkeskoleniveau.

2) Siddique er et skræmmende eksempel på det virkelighedsbillede, og det totale fravær af ansvar der optræder blandt mena-indvandrergrupperne.
Den manglende dannelse og oplysning, bekræfter derimod middelaldertænkningen i bemeldte kredse.

3) DR og TV2 er i et dilemma. Man vil hjertens gerne være inkluderende, men udvalget af emner blandt arabere er stærkt begrænset.
Clemens valgte naturligvis at skåne den hårdt prøvede Siddique, som Støjberg fejede gulvet med.
Vi har endvidere set visse partier brænde fingrene alvorligt i forbindelse med kandidater med indvandrerbaggrund.
FREM for alt
Skrevet af Slettet(412118201009)
A-Z

Ok.
Jeg vil lade det blive ved "myten." Alternativet vil med stor sandsynlighed skuffe :-)
FREM for alt
Skrevet af Pibe
Az, man kan sige, graden af saglighed vil afhænge af indgrebenes virkning i praksis, som jeg så ikke lige kan tage stilling til. Men mere generelt, selvfølgelig behandler man ghettoerne (og dermed beboerne) anderledes end andre bydele, det manglede da bare.
Skrevet af A-Z
Pibe, vil du altid først forholde dig til et lovforslag, når det er trådt i kraft og man har set virkningen af det? Så er det i øvrigt lidt kuriøst at du bringer dig selv på banen, når du ikke rigtigt vil forholde dig til det.

Fint du synes, det er fair med forskelsbehandlingen, det gør jeg ikke. Jeg synes det er vanvid. I København er der også flere kriminelle per indbygger end i resten af landet. Et forslag om dobbeltstraf i København ville være dybt useriøst, men illustrere vanviddet meget godt. Jeg håber dog som minimum, at Lars Løkke og fam. bliver smidt ud af Marienborg, hvis hans børn begår noget kriminelt. Hvis altså ghettoplanen gennemføres. Ellers er jeg ligeglad.

Og alt imens vi snakker ghettoer, hylder vi en mand som efter 50+ år i landet ikke for alvor kunne sproget og mente at børn skulle opdrages som dyr. Jamen altså...
Genesis 38:8-10
Skrevet af Slettet(412118201009)
A-Z

Eksemplificeringen vedrørende København, holder ikke i min optik.

Et af kerneproblemerne i ghettoerne er jo, at offentlige myndigheder hindres adgang, hvilket reelt har resulteret i delvist lovløse tilstande.

Politi, brandvæsen, (hjerte)ambulancer, sosuer, hjem is-biler, postvæsen mm. hindres adgang af stenkastende subjekter, eller chikaneres på anden vis.
Ofte fremprovokerer man sågar ankomsten af ovennævnte, hvorefter man påbegynder voldsudøvelserne.


Det er mig bekendt ikke en problematik der er gældende for København generelt. Endnu da.
FREM for alt
Skrevet af A-Z
Og det er selvsagt noget lort, som der skal gøres noget ved, men hvor mange procent kaster med sten og hvor mange bliver ramt af lovgivningen? Jeg hørte i radioen, at Politiets egne tal siger, at der er ca. 100 ud af de 9500 beboere i Gellerupparken, der er kriminelle. Dvs. at ca. 99% bliver forskelsbehandlet uden grund.
Genesis 38:8-10
Skrevet af Slettet(412118201009)
A-Z

De 99% kan da i det mindste nyde godt af eksempelvis brandslukning, ambulancebetjening og håndtering af kriminelle forhold.

FREM for alt
Skrevet af A-Z
KimTell
Ja, hvis det virker. Jeg tror de færreste tænker på strafferammen, inden de kaster en sten. Jeg hilser mere lokalpoliti velkommen og synes også der er gode ting i planen. Flere af de gode ting er dog allerede sat i værk eller har været efterspurgt over en længere periode.
Genesis 38:8-10
Skrevet af Svoger
De der ikke begår kriminalitet, vil jo ikke blive ramt af en højere strafferamme. Så de berøres ikke af den del.
Til gengæld tror jeg, du har ret i, at de der laver den slags ballade, ikke tænker over straffen, hvis de bliver taget.
Og hvis de gør, flytter du maksimalt problemet hen til andre bydele.

Man kan givetvis kritisere de forslag for flere ting, men at fable om, at kriminalitet begået i nogle områder skal straffes hårdere ikke er lige for alle (er forskelsbehandling), er altså ikke korrekt.
Hvis det gennemføres, gælder det lige så meget for Mohammed, Fatima og Achmed som det gør for dig og mig.
"Det er dog ikke noget jeg ved noget om, det er ren spekulation."
Skrevet af Slettet(412118201009)
Principielt er det lidt voldsomt at brænde 12 milliarder af på "kriminel udligning."

Set fra et snævert politikersyn, kan det rumme visse fordelagtige aspekter for især de regeringsbærende partier, at "tvære" mængden af problemer udover et større område/antal mennesker.

Det generere knap så mange negative historier i medierne, og man kan adressere en "succes."

De kriminelle formår nok at flytte gaderøverier, afpresning, skudepisoder, knivstikkerier og andre aktiviteter, udenfor den kritiske zone.

FREM for alt
Skrevet af A-Z
Svoger.

De der ikke begår kriminalitet kan jo smides ud af deres hjem pga. et familiemedlems kriminalitet. Men det er selvfølgelig rigtigt, at det dobbelte af ingen straf er ingen straf, det virker bare lettere åndssvagt, at geografien er så afgørende. Eksempel fra den virkelige verden: En bande i en ghetto har jævnlige opgør med en præcist ligeså idiotisk bande fra et område der pt. ikke er på ghettolisten. Behøver jeg at fortsætte eksemplet eller er problematikken ligeså åbenlys, som jeg formoder?

Mht. forskelsbehandling, så er jeg selvfølgelig med på at det er ens for alle, der befinder sig i ghettoen, jeg har bare svært ved at se, at det er halv så slemt at Poul fra Thisted tæver sin kone, som at Mohammed fra Gellerup gør det.
Genesis 38:8-10
Skrevet af Svoger
Jeg er ikke uenig i, at dobbelt straf for samme forbrydelse er noget fis. Og formodentlig ingen reel virkning får i forhold til kriminalitetsbekæmpelse.
Fordi de der begår den slags forbrydelser ikke tænker i strafkonsekvens, når de overvejer, om de skal gøre det.

I forhold til det med at smide folk ud fra deres lejeejendom, er jeg sådan set enig i, at det ikke er et rart trin, at det går ud over nogen, som ikke har begået forbrydelsen.
Men jeg tror nu faktisk, at det vil kunne få nogle til at tænke sig om. Fordi det kan gå ud over familien. Så jeg er ikke ubetinget modstander af den del. Hvor uskønt det end er.
"Det er dog ikke noget jeg ved noget om, det er ren spekulation."
Skrevet af Pibe
Jeg er ikke sikker på, den bebudede dobbelte straf for vold i hjemmet kun vil gælde i ghettoerne.
annonce
0