Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Lundos
Du er nu meget sjov.
“Where two principles really do meet which cannot be reconciled with one another, then each man declares the other a fool and a heretic” ― Ludwig Wittgenstein, On Certainty
Skrevet af Lundos
@kimTell:
Det er nogle gode spørgsmål.

1) Hvad er efter din mening, årsagen til at visse grupper, er komplicerede at integrere?

Jeg tror, det er kombinationen af en markant anderledes samfundsindretning og social arv. Vi ser også en andel danskere have samme problemer med tilpasning og/eller social mobilitet.

2) Hvad er dit forslag til løse problemet?

Vi skal huske at skille indvandrere, flygtninge og efterkommere for sig. Og så skal vi skele mellem det stabile danske samfund og mængden af de tre grupperinger.

Et loft for indvandring og flygtninge er nødvendigt. Det tror jeg næsten alle er enige om. Hvor højt skal dette loft være? Tjo. Hvis vi antager, at de tidligere nævnte DKK 30 mia. om året er total omkostningen, bruger vi ca. 1,4% af BNP på indvandrere og efterkommere. Det har vi i min verden råd til. Kan det sættes op til 2%? Måske. Er det nødvendigt? Formegentligt, hvis det fortsætter. Som nævnt tidligere er et stop en nødvendighed. Men så længe vi er med internationalt, har vi en række krav at leve op til.

Flygtninge skal retur. Hvis dette er umuligt over fx 30 år, er dette praktisk umuligt, og så må de integreres. Hvordan? Ikke som nu med lejre fx på Langeland styret af ufaglærte Røde kors medarbejdere. Men gennem skole, fritidsklubber, og den slags.
Skolesystemet i Danmark skal alligevel revolutioneres, så man må tage denne problematik med i næste ændring.

Efterkommere er danske. Der er endnu ikke en komplet løsning på, hvordan samfundet bliver mere heterogent eller stabilt, men vi har samtidigt heller ikke løst udfordringen i livstids bistandsklienter, eller hvorfor der er nogle, der ønsker at være rockere. Fokus bør dog nok ligge hos kvinderne.

3) Er der en øvre grænse for, hvor mange årtier vi bør fortsætte indvandringen fra kulturer der er er vanskelige at tilpasse? Hvis Ja, hvor mange?

Ja og nej. Som nævnt er et stabilt samfund vigtigt. Det skaber tryghed, lav kriminalitet, bedre forhold for den almindelige borger, giver råd til velfærdsstat, etc. Selvom vi som udgangspunkt skal hjælpe, er der et øvre loft for, hvor meget et land som Danmark kan håndtere. Det er klart.

Er vi nået til grænsen? Vi er nok ikke så langt derfra.
“Where two principles really do meet which cannot be reconciled with one another, then each man declares the other a fool and a heretic” ― Ludwig Wittgenstein, On Certainty
Skrevet af Pibe
Vi tager det fra BNP.
Skrevet af Steve Highway-61
Indvandrerkritikere er dog de sværeste at integrere.
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Lynild
Det er en voldsomt interessant debat.

Hvis integration er målet, er det bemærkelsesværdigt, at de institutioner der skal løfte opgaven overvejende er blevet skåret over en bred kam i snart rigtig mange omgange. Og nedskæringerne rammer hårdest i socialt belastede områder og kender ingen hudfarve, men det er klart, at har man i forvejen udfordringer med sprog og kultur, bliver man rykket endnu mere bag køen.

Jeg har arbejdet med unge med en anden etnisk baggrund i flere omgange, både i centralt i Kbh og på Vestegnen og har set mange succeshistorier. Og en vilje og tørst for at få succes og skabe sig en tilværelse, trods de mange ting barrier - interne og eksterne - der må være. Så det billede der i høj grad forsøges tegnet af enkelte individder i den her tråd afspejler ikke den virkelighed jeg kender til.

Jeg har også set unge, der er blevet hårdkogte kriminelle og kender også nogle der er kommet ud af det igen. Og det er sgu beundringsværdigt, for det er ikke nemt. De skulle selvfølgelig ikke være faldet i den løbebane i første omgang, men i de flestes tilfælde er det en lang række tilfældigheder, pres og nogle meget uheldige valg der spiller ind. Igen spiller etnisk baggrund her en meget lille rolle.

De sværeste tilfælde for mig at tackle har været de få jeg har mødt, der har valgt at blive radikaliseret. Igen, som med kriminaliteten, er det en række af omstændigheder der gør sig gældende.

I de sidste tilfælde peger al viden om de to sidste emner på, at en tidlig forebyggende indsats er den bedste løsning. Nogle kan samles op senere, men har måske kostet samfundet "kaskader af milliarder" inden. Udvisning er sjældent en løsning for mange med en anden etnisk baggrund har også dansk statsborgerskab.

Hvis integrationsmodellen vælges, er vi tilbage ved starten. Hvorfor bliver vi som samfund ved med at skære i de institutioner der skal løfte opgaven. Der kræver et dygtig personale og mange hænder, noget der også mangler i min søns institution på det mondæne Østerbro.
Skrevet af Pibe
Hvis integrationsmodellen vælges er vi tilbage ved det forhold, at modellen/modellerne har fejlet i Dk såvel som i andre lande, set over en bred kam og ikke ud fra enkelttilfælde. Derfor graver man kun sin grav dybere ved at fortsætte tilstrømningen.

Hvad angår udvisning af herboende kriminelle udlændinge, så skønnede man under forrige bandekrig, at ca. 15% i gruppen med bandetilknytning ikke havde DK statsborgerskab, og det ville da være glimrende at nedbringe bandekriminalitet en med 15%. Så kunne du anvende dine pædagogiske evner så meget desto mere på de tilbageværende, Lynild.
Skrevet af Pibe

Indvandrerkritikere er dog de sværeste at integrere


Hvis man ser bort fra alle relevante kriterier, hvilket du utvivlsomt er villig til at gøre.
Skrevet af Lynild
Jeg er ikke uenig, Pibe. Og er man ikke dansk statsborger, er det ud. Men jeg fremfører det argument ift. integration, at bruge pengene forebyggende kan på sigt vise sig bedre end opsamling. Og jeg er helt med på, at vi ikke ser nok resultater, især i de udsatte områder.

Men en bred kam - come on. Er det repræsentativt? Og det er jo ikke fordi der ikke løbende har været stramninger. Det har der. Jeg undrer mig bare over, at man fra politisk side også skærer hvor der skal løftes. Det må du selv have kunnet mærke? Var du ikke lærer eller er det en anden bruger med P?

Og i DK er vi trods alt bedre end eksempelvis UK, som jeg har en del kendskab til, og hvor man har en massiv belastning på fængselsystemet og meget lidt fokus på forebyggende arbejde. Det sigt om man vil koster det britiske samfund mere, at lade folk sidde inde, end at gribe ind tidligt og forsøge at skabe et fundament og evt. en vej ud af og igennem hvilke barrierer der nu må være.

Mht. mine pædagogiske evner har det lidt lange udsigter pt. Regeringen har valgt - og jeg citerer - at køre en grønthøster gennem uddannelsessektoren, hvilket jeg desværre lider under. Så jeg må søge andre veje.

Desuden er jeg heller ikke på en særlig mission for at redde udsatte unge. Det må de sgu selv ligge og rode med, og der er i forvejen rigeligt med typer med en mission. De unge jeg har mødt senere i systemet er som regel godt motiveret og en fornøjelse at arbejde med, størstedelen. Og så kender jeg en del fra min tid som fodboldtræner, der for de flestes vedkommende klarer sig rigtig godt med uddannelse og arbejde, også de såkaldte MENA-typer.
Skrevet af Slettet(562140202803)
Hvis velfærdssamfundet skal opretholdes, så skal der vel unge folk til... også gerne nogen, der får flere børn end danske folk gør efterhånden. Det er vel det som nogle europæiske lande har indset og derfor handler efter.

Så det giver ingen mening, at alle i Danmark skal kunne følge deres stamtræ i Danmark tilbage til Holger Danske.

Indtil vi har en model for velfærds/øko-samfundet over lang tid, så er vi nød til at importere ung arbejdskraft i sidste ende...

Derudover så er vores model, ifht. de kræfter vi har kæmpet imod i historien sammen med vores allierede, jo at fremme menneskerettigheder og demokrati.

Så vi kan jo ikke vende ryggen fuldstændig til de folk, som kommer fra krige, vi selv har sat igang.

Det er jo netop de umenneskelige og utålelige vilkår i folks eget land, som gør at man vælger at lede efter andre steder at bo, ofte med livet som indsats.

Det er klart, at det er begrænset hvor mange "velfærdsmigranter" man skal tage ind, når de ikke selv umiddelbart bidrager voldsomt meget til velfærden, måske hverken på kort eller lang sigt.

Så man er vel nød til at adskille mellem humanitære flygtninge og så dem, som blot er lykkeridere (lovligt eller ulovligt). Også selvom der sikkert eksisterer en stor gråzone derimellem.

Ellers så bliver det jo netop racistisk og imod de former for tænkning og lovgivning som er grobund for den vestlige verden.

Bare et par strøtanker... ;)
Skrevet af Halil
Er jeg korrekt i min antagelse om, at det enten er meget dumme mennesker eller meget desperate mennesker der tager et kviklån?

Evt. en kombi af ovenstående.
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Skrevet af Svoger
Kære Halil

Uanset hvor desperat du er for at få fat i en ny iPhone X, bør du ikke optage et af den slags lån. Det bliver alt for dyrt for dig.

Ring hvis du har brug for råd.

XOXO Svoger
"Det er dog ikke noget jeg ved noget om, det er ren spekulation."
Skrevet af Slettet(562140202803)
Det eneste tidspunkt, hvor det økonomisk kan betale sig at optage lån, er jo hvis man tjener penge på dem.

Så det er generelt meget fattige eller meget opportunistiske folk som optager kviklån, da alle med økonomien i orden ville vælge en mere rentabel løsning....

(Har selv flere kviklån og er ludfattig. Dog kender jeg forskellen på at være fattig og komme i Luksusfælden ;))) ).

Så kviklån er jo på en måde den værste form for lån, man kan tage (undtagen det næste skridt, nede i HA/Bandidos-klubhuset).

Så klart at det er klogere at vælge en bedre for lån, hvis man har behov for det.

Dog må man tænke på, at lån er helt essentielt i vores verden for at økonomien hænger sammen og økonomien glider let...

Man kan jo godt tjene på et boliglån f.eks.

Det er derimod vældig svært at tjene på et kviklån, så ja, det er dumme, fattige og utålmodige folk, som vælger kviklånene... (heriblandt mig selv... ;) )...
Skrevet af Bosse1983
Det eneste tidspunkt, hvor det økonomisk kan betale sig at optage lån, er jo hvis man tjener penge på dem.


Samme logik gælder jo sparring, sådan sat på en spids. Vi tager som sådan ikke lån i vores husstand, men det er da sket at man bruger et kreditkort til at sprede en udgift eller et køb over et par måneder. Enten fordi noget er på tilbud, fordi man har uforudsete udgifter eller simpelthen fordi man bare MÅ eje et eller andet her og nu. Kviklån er for de som ikke har alternativer. Afhængig af hvad pengene bruges til, kan man så diskutere om det er dumt. Der er mere risiko i at låne til folk med dårlig betalingsevne og det afspejles typisk i lånets pris. En fattigrøv er vel ikke nødvendigvis dummere eller mere desperat end andre, skal han tage et kviklån for at få en PC til skolen, betale for reparation af bilen så han kan komme på arbejde eller noget tilsvarende.

Det sagt er der naturligvis mange med lav impulskontrol og manglende forståelse for privatøkonomi som OGSÅ går i fælden.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Slettet(562140202803)
Jeg tror nu, at dem, der udbyder forbrugslån med høj rente, netop tjener på folks desperation og dumhed. Medmindre der er tale om erhverslån etc.

Hvad der er rigtigt at gøre er selvfølgelig en individuel sag, heldigvis er alle ikke ens.

Hvis alle var lige gode (eller lige dårlige), så var velfærdssamfundet vel afskaffet. Eller måske vi havde levet i et totalitært, kommunistisk system (med en egentligt flad fordeling).

Det er også klart, at for de virksomheder (eller ejerne), som har pengene i samfundet, så gør de klogest i at sætte dem igang i samfundet, hvis ikke at de skal blive ædt op af inflation (over længere tid).

Så hvis man låner, så bør man vel sikre sig, at det økonomisk er en fornuftig beslutning, og det er måske tvivlsomt ved ret mange af de her impuls-lån, som folk tager.

Ligesom man advarer folk mod tobak og alkohol, så bør man vel også økonomisk advare de fleste mod gambling og kviklån.

Det er dog klart, at et moderne velfærdssamfund jo også skal tillade folk at bevare de "goder", som giver dem livskvalitet i sidste ende. Og alt ikke kan gøres op i penge.

Derfor må man vel nok sige, at der er "klog gæld" og "dum gæld". Det er dog bare samfundsmæssigt næppe et særligt vægtigt eller brugbart argument at sige, at folk gør som de gør, fordi de er kloge eller, modsat, dumme.

Hvis man skulle tale med sin bankrådgiver (uvildigt) hver gang man skulle optage et forbrugslån, så tror jeg, at der ville være noget vanskeligere vilkår for udbyderne af disse her hurtig-lån.

Det er vel netop dog blot markedets vilkår i et kapitalistisk system. Og med finanskrisen har man jo set, at selv bankerne og de pengestærke folk kan blive for optimistiske og blå-øjede omkring investering og rådgivning om lån.


Nu om dage er der jo konstant reklamer om gambling og hurtige lån. Man skal jo nærmest låne for bare at låne. Under den forestilling at man skulle blive rigere af det.

Dermed ikke sagt, at det er pengene (antallet) i sig selv, der har nogen værdi, heller ikke det at tjene pengene, men nærmere blot at forbruge dem - at være villig til det og have evnerne (formuen).

Derfor, lidt Nietzsche-agtigt, så er formålet jo ikke at tjene penge og blive rig. Formålet er jo netop at bruge penge og forbruge sin rigdom.

En rig mand behøver jo ikke nødvendigvis have særlig mange penge på bankbogen - han ejer blot store virksomheder eller aktier, som gør at han "er god for mange penge".

Hvis ikke hans behov ifht. privatøkonomien er noget særligt, så behøver han jo hverken at likvidere store summer ud af virksomheden til eget forbrug eller at belåne sit ejerskab af virksomheden på nogen måde.

Idéen er jo selvfølgelig, at folket samlet set skal agere til velfærdssamfundets gode. Dog, må man nok sige, så er målet for individet jo ikke at agere til fordel for helheden (andet end som en indbygget flok-mentalitet).

Derfor bliver det jo selvfølgelig et spørgsmål om, hvor meget borgerne skal kunne udnytte hinanden økonomisk - og om velfærden øges af det. Den naturlige rang-orden blandt individer i en flok vil jo dog altid gøre, at der er nogle på toppen og nogle på bunden - det kan man ikke demokratisere sig ud af...


Forslaget fra endnu en quick-shooter i politikken lød vist på max 2 kvik-lån med et samlet lånebeløb på 60k. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan man definerer kvik-lån (rente etc.), men igen er det et spørgsmål om, hvorvidt man tillader at folk udnytter hinanden økonomisk (eller måske rettere, hvordan det skal foregå), og hvad der menes med velfærd i et samfund som vores.


Politikerne og kapitalen vil jo have samfundet til at forbruge - på samme tid vil man helst ikke have borgere, der er underskudsforretninger... ;o.

Den egentlige værdi i et demokratisk samfund opbygges jo dog næppe særlig meget af at folk tager "dumme" økonomiske valg - derfor bør man jo hjælpe borgeren på vej ifht. at sikre sund, økonomisk føring (selvfølgelig betyder det ikke ret meget med småbeløb, men bare generelt ifht. disse her slags lån).


Nå, nok om det.

Selv er jeg, som skizofren, en gevaldig underskudsforretning for staten og vil næppe på nogen måde kunne arbejde "underskuddet" af, økonomisk set. Derfor har jeg også tid til at sidde og spekulere på fri basis om alt muligt og skrive besynderlige indlæg; her var endnu et i rækken ;).
Skrevet af Bosse1983
LOL. "Jeg har læst en overskift og det skræmmer mig".

Det er foruroligende og tankevækkende læsning, at en skolelærer ikke er klar over teorien om, at en højere andel af ressourcestærke elever er positivt for klassen som et hele, og modsat for de ressourcesvage. Tvivler faktisk på det kan være sandt.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Mr. Pink
Kan ikke læse hele artiklen, men foruroligende og tankevækkende læsning. Tvivler faktisk på at det kan være sandt, men mon der er nogen, der kan læse den komplette artikel?

https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE10792853/klassekammeraternes-baggrund-kan-paavirke-skoleelever-resten-af-livet
Hvor er verdens bedste rygtebonanza? Savner den. Elsker transferrygter
Skrevet af ca$h

Får vi valg i år ?
Løkkes jobjagt

Eneste reelle mulighed er at blive Venstres spidskandidat til Europa-Parlaments-valget i foråret

https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/loekkes-jobjagt/7262901

EB er måske ikke de første med den politiske "analyse" ?

LLR ser sikkert ikke sig selv (som også andre statsministre har gjort) siddende på en anonym taburet efter et tabt valg. Et valg i år vil give LLR en mulighed for at smutte ad bagdøren til EU, hvis og hvis
Nu har det jo aldrig været en forudsætning for bold.dks debat, at man ved hvad man taler om... > https://twitter.com/crackbaby1312/status/983805501262716929?s=21
Skrevet af Bosse1983
Har du trukket artiklens pointe ud af overskriften? Man skulle næsten tro det. Prøv igen, Pinkster.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Mr. Pink
Ved ikke om det mest foruroligende er artiklens pointe -på trods af de erfaringer, vi trækker på fra min og kommunens skoler, der viser, at de dygtige elever og dem der er villige til at lære og gøre sig umage alle får succes i uddannelsesystemet, eller din håbløst perfide trang til at blive personlig, som jeg igennem flere år har påpeget, uden du naturligvis formår at ændre dig. Men så igen, det sørgelige faktum burde egentlig ikke gøre mig bekymret.
Hvor er verdens bedste rygtebonanza? Savner den. Elsker transferrygter
Skrevet af Mr. Pink
Hvor er verdens bedste rygtebonanza? Savner den. Elsker transferrygter
annonce
0