Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Will
Skal vi forsøge at slå noget andet op i den politiske debat end den evindelige udlændingedel?

Radikale med forslag om at nedlægge en hulens masse marker?: https://www.dr.dk/nyheder/politik/de-radikale-vil-stoppe-al-dyrkning-af-afgroeder-paa-hver-tredje-danske-mark

Jeg er for tanken, selv om jeg måske ikke er for forslaget. Erhvervet er ikke særlig effektivt set i forhold til, hvor meget der omsættes pr. areal. Så lad os da få nedlagt en hulens masse af de jorde - især omkring vandløbende.

Lidt perspektiv i forhold til landbrugets betydning for dansk økonomi: https://www.information.dk/debat/2014/10/landbruget-betyder-forsvindende-lidt-dansk-oekonomi

https://www.youtube.com/watch?v=a5odfrF_m9o
Skrevet af Slettet(320937202705)
@Will,

Enig. Mere natur, mindre lort. Jeg vil dog gerne tage fat i Jørgens invending imod opkøb af marker:- Verden har brug for at producere fødevarer til alle de mennesker, vi er. De fødevarer, vi ikke producerer i Danmark, skal produceres et andet sted i verden. Og hvis den flytter et sted hen, hvor man er mindre effektiv end i Danmark, kan det sagtens resultere i en øget klimabelastning globalt set, siger Jørgen Eivind Olesen.


Det regnestykke kan jeg ikke overskue, men lad os vende den om. Fordi DK er et af de lande i verden der har den mest effektive produktion, så bør vi fælde alle vores skove, og lave dem om til marker. Det vil nedbringe klimabelastningen globalt set. Mere dansk industri = mindre global drivhuseffekt.

Hvis man syntes den manøvre lyder problamtisk, er det måske fordi man ikke bryder sig om tanken at dansk miljøpolitik skal tages som gidsel af de globale markedskræfter, og fordi man mener at der faktisk er mening i at være forgangsland på miljøområdet.
Skrevet af Halil
En af mine gamle historielærere påstod iøvrigt, at der ikke døde jøder i koncentrationslejrene før 1943 (da Tyskland var blevet tvunget til også at indføre fødevarerationering for den almindelige befolkning).


Øhh... ahva?

Jeg har aldrig kunnet finde dokumentation for, om han havde ret i dette eller ej.


Det er der en god grund til...
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Skrevet af Pibe
Gidsel for globale markedskræfter eller gidsel for globale fødevarebehov.
Skrevet af Friendly
@Ikke-en-bot
Fødevaremanglen i Tyskland eksisterede under begge verdenskrige, men havde som nævnt intet at gøre med, at man satsede på krigsproduktion. Den skyldtes derimod, som jeg skrev:
1. Den tyske sværindustri ville på ingen måde acceptere en modernisering af det tyske landbrug, fordi en sådan modernisering jo ikke bare kunne tilbageføres, når krigen sluttede, og hvor den jo så ville ødelægge Tysklands muligheder for at importere fødevarer til gengæld for eksporten af kul, jern, stål, maskiner og biler.
2. Tyskland satsede på at vinde hurtigt, så fødevaremanglen ville blive for kortvarig til at udgøre et større problem.

Du sluger alt fra efterkrigstidens propaganda råt, hvilket flere og flere jo også gør, fordi sejrherrerne gerne vil se sig selv som helte, og fordi danske medier og politikere ikke ville blive populære i udlandet ved pludselig at begynde at sætte spørgsmålstegn ved, at England og USA da bare var de gode, der kun kæmpede for at redde jøder (“Guds eget folk”), hvorimod alle tyskere da bare havde været sindsygt onde jødehadere. Men hvorfor skylle verden dog pludselig være blevet sådan og være opdelt i de ubegrænset gode mod de sindsygt onde, når den aldrig har været det hverken før eller senere?? Siger det ikke bare alt om, at der må være ugler i mosen og, at tingene nok næppe har været så enkle alligevel?

Hvis man vil læse noget om dette, så er det svært/umuligt idag at finde noget, der er helt neutralt. Men fødevaremanglen og den danske fødevareproduktions betydning for Tyskland er alligevel ganske godt beskrevet i http://www.historisktidsskrift.dk/pdf_histtid/108_2/532.pdf og i https://tidsskrift.dk/landbohist/article/download/21036/18550/
Skrevet af Slettet(320937202705)
@Pibe,

De to ting er jo for h...... ikke gensidigt udelukkende hvis du med behov mener efterspørgsel.
Skrevet af Slettet(320937202705)
@Friendly,

Jesus christ³ Nøj du er seriøst tung at danse med. Fødevaremanglen, eller dens årsag er totalt irrelevant her! Forhold dig nu til problematikken:

Blev folk, her inklusiv millioner af jøder ikke drabt i lejrene?

Hvem havde ansvaret for disse drab?

Hvornår fandt disse drab sted, og kan disse dokumenteres? De historiske kilder siger 1941. Din intuition og din historielærer siger 1943. Skal vi stole på din historielærer eller de historiske kilder?

Kan jødeudrydelsen mm. undskyldes med henvisning til fødevaremangel i det hele taget, hvad enten udrydelserne startede i 41 eller 43?

Gider du ikke, bare for en gangs skyld, forholde dig til ovenstående, istedet for endnu en tangentiel rant.

Du sluger alt fra efterkrigstidens propaganda råt,


Hvilken propaganda!? At folk, inklusiv jøder blev drabt? At dødslejrene startede i 41? At Tyskerne slog millioner af mennesker ihjel i sådanne lejre?
Skrevet af Faberge
Engang imellem kommer jeg til at læse med i denne tråd, og så får jeg det lidt som om, at jeg er ved at æde en lort med plastikbestik.
En fisselatte, tak.
Skrevet af Friendly
@Ikke-en-bot
Jo, ifølge https://www.bt.dk/udland/ny-forskning-chokerer-dobbelt-saa-mange-doede-under-holocaust døde der ca. 20 millioner i koncentrationslejrene, hvoraf ca. 6 millioner var jøder. Men de 14 millioner andre gjorde det jo ikke så meget med, fordi de jo ikke var de hellige jøder, der er omtalt som Guds eget folk i Bibelen. Tilfreds?
Skrevet af Slettet(320937202705)
@Friendly,

Nej, jeg er ikke tilfreds. Gider du forholde dig til alle mine spørgsmål?

Derudover, så har jeg aldrig hørt nogen som helst underkende at det ikke også var forfærdeligt at ikke-jøder blev drabt.
Skrevet af Friendly
@Ikke-en-bog
Ifølge https://historienet.dk/krig/2-verdenskrig/holocaust/hvor-mange-overlevede-holocaust og andre kilder, kostede 2. verdenskrig 6 millioner jøder ud af den samlede jødiske befolkning i Tyskland og de besatte lande, der var på 9 millioner jøder.

Så en trediedel af jøderne overlevede, og man er ret ligeglade med alle de andre befolkningsgrupper, der havde store tab eller var tæt på udryddelse. For det var jo bare sigøjnere(=romaer), perverse homoseksuelle, kommunister fra både Sovjetunionen og resten af Europa osv.

Præcis hvornår nogle af koncentrationslejrene begyndte at blive til udryddelseslejre, ved man ikke, og har jo åbenbart heller ingen interesse i at vide det. Men i en af de artikler, som jeg gav et link til, står der jo også en historie om, at tyskerne i Rusland udryddede hele landsbyer for at stjæle deres fødevarer. Samt at de tegnede på, hvor mange fødevarer, som de måtte tage fra Rusland/Sovjet for at klare den hjemlige mangel på fødevarer.

Der står også beskrevet, hvad grunden formentlig var til, at de ikke behandlede danskerne på samme måde, men tværtimod behandlede danskerne bedre, end de gjorde med folk i alle andre besatte lande. Årsagen var formentlig, at havde de gjort noget andet, så ville fødevareleverancerne fra Danmark bare være sluppet op i løbet af et par måneder. Desuden er der nævnt, at når vi ikke kunne hjælpe tyskerne mere, end vi gjorde, så skyldtes det, at vores landbrug ikke under krigen kunne importere kunstgødning mm fra de britiske eller franske kolonier. Vores landbrugseksport faldt derfor drastisk.

Selvfølgelig var det usympatisk, at den tyske regering ikke valgte at give folk i fængslerne, i koncentrationslejrene og på alderdomshjem, hjem for handicappede osv lige så store fødevarerationeri som til den aktive del af befolkningen. Men forestil dig, at vore egne politikere havde fået et sådant problem. Ville Anders Fogh eller Lars Lykke mon så have skåret yderligere ned på den almindelige befolknings fødevarerationer bare for at skaffe lige så store fødevarerationer til straffefanger, handicappede, ælde på alderdomshjem eller de afviste flygtninge i f. eks. Sandholm Lejren? Hvis du tror, at en dansk V regering eller DF ville have have gjort det, så er du efter min mening totalt naiv!

Hvornår kz-lejrene begyndte at bruge gaskamre vides ikke med sikkerhed. Men til gengæld ved vi, hvad der skete i slutningen af krigen, hvor fødevareleverancerne til lejrene blev så ekstremt usikre, at de ansatte begyndte at hamstre fødevarer i store mængder. For dette fik de ansatte efter krigen hårde straffe for at have gjort. Vi ved også, at den tyske regering svarede igen på anmodningerne om at få flere fødevarer bare ved at anbefale, at man ikke spildte fødevarer på folk, der alligevel hverken kunne arbejde eller havde en chance for at overleve sulten på længere sigt. Samt at gaskamrene blev indført for at kunne aflive sådanne svage og totalt udsultede individer. Fangerne vidste, at de hvis de ikke mere kunne arbejde, så ville de formentlig komme med i det næste hold fanger, der bare forsvandt.
Skrevet af Slettet(112218201709)
Så en trediedel af jøderne overlevede, og man er ret ligeglade med alle de andre befolkningsgrupper, der havde store tab eller var tæt på udryddelse. For det var jo bare sigøjnere(=romaer), perverse homoseksuelle, kommunister fra både Sovjetunionen og resten af Europa osv.

Præcis hvornår nogle af koncentrationslejrene begyndte at blive til udryddelseslejre, ved man ikke, og har jo åbenbart heller ingen interesse i at vide det. Men i en af de artikler, som jeg gav et link til, står der jo også en historie om, at tyskerne i Rusland udryddede hele landsbyer for at stjæle deres fødevarer. Samt at de tegnede på, hvor mange fødevarer, som de måtte tage fra Rusland/Sovjet for at klare den hjemlige mangel på fødevarer.


Jo, det ved man. Der er overlevendes beretninger/dagbøger - fra begge sider.
I 1941 overværede Himmler jøde-henrettelser, hvor de blev skudt. Det brød han sig ikke om, så de måtte finde en måde, som ikke var så slem - for bødlerne.
Det blev så til de her gasninger af jøderne i store lastbiler - tyskerne havde tidligere brugt denne metode til aflivning af psykisk syge.
Alt er skam dokumenteret - fra (som sagt) begge sider.
Brøndby IF-Frankfurt: 5-0 Karlsruhe-Brøndby IF: 0-5 Brøndby IF-fck: 5-0 agf-Brøndby IF: 0-7
Skrevet af Slettet(112218201709)
Hvornår kz-lejrene begyndte at bruge gaskamre vides ikke med sikkerhed.


Jo, det ved man også. De første, der røg i gaskamrene, var psykisk syge og handicappede - ca. 1939.
Brøndby IF-Frankfurt: 5-0 Karlsruhe-Brøndby IF: 0-5 Brøndby IF-fck: 5-0 agf-Brøndby IF: 0-7
Skrevet af Slettet(320937202705)
og man er ret ligeglade med alle de andre befolkningsgrupper, der havde store tab eller var tæt på udryddelse.


Hvem er ligeglade med dem?

Præcis hvornår nogle af koncentrationslejrene begyndte at blive til udryddelseslejre, ved man ikke, og har jo åbenbart heller ingen interesse i at vide det.


Selvfølgelig ved man det. Tyskerne skrev alt ned.

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/gassing-operations

Der står også beskrevet, hvad grunden formentlig var til, at de ikke behandlede danskerne på samme måde, men tværtimod behandlede danskerne bedre, end de gjorde med folk i alle andre besatte lande. Årsagen var formentlig, at havde de gjort noget andet, så ville fødevareleverancerne[...]


HVORFOR BLIVER DU VED MED AT SNAKKE OM FØDEVAREMANGEL?! HVAD HAR DET MED JØDEUDRYDELSEN ELLER ANSVARERT FOR JØDEUDRYDELSEN AT GØRE?

Selvfølgelig var det usympatisk, at den tyske regering ikke valgte at give folk i fængslerne, i koncentrationslejrene og på alderdomshjem, hjem for handicappede osv lige så store fødevarerationeri som til den aktive del af befolkningen.


WHAT!??!? Ingen snakker om hvor meget mad befolkningen skulle have. Vi snakker om dødslejre. Lejre der i 1941 blev sat til at dræbe mennesker i millionvis!!! Derudover, hvis man ikke ville stå med det problem at fangerne var sultne, så burde man måske, og dette er bare en ide, måske have sat dem fri, i stedet for at holde dem indespæret som bogstaveligt, BOGSTAVELIGT TALT, dyr, og slagte dem. Ja, det var fandme synd at tyskerne ikke havde nok mad til deres fanger, MEN DE SKULLE IKKE HA VÆRET SAT I FÆNGSEL/KONCENTRATIONSLEJRE TIL AT BEGYNDE MED, SERIØST, ER DU FOR REAL!?!?!?!?!


Hvornår kz-lejrene begyndte at bruge gaskamre vides ikke med sikkerhed.


JOOOOOOOOO! VI VED!!! DET ER VELDOKUMENTERET! Jeg er for pokker linket til det flere gange nu. Det er ikke noget fucking mysterium. Hvorfor bliver du ved med at påstå det lort?

Samt at gaskamrene blev indført for at kunne aflive sådanne svage og totalt udsultede individer.


Got it, Tyskerne bedrev medlidenhedsdrab. Seriøst mand. Du er så langt ude.
edit: I´m out.
Skrevet af Flying Dutchman
Kæft, en koloenorm mængde lort, der bliver lukket ud.

Namaste, er det dig?
FC Internazionale - Stadio Giuseppe Meazza Triplete Solo Noi
Skrevet af Mercenary
Drop lige versalerne. Det er vigtigt at formen ikke overtræder reglementet for den ellers så gode debat.
Lose all to save a little
Skrevet af Slettet(412118201009)
Valgdato:

Mit bedste bud er d. 5 februar 2019.

Motivering:

Løkke er pt ved at rydde op i tematikker, der ikke må få en dominerende rolle i valgkampen:

Sundhed, klima og uddannelse.

I Løkkes verden, skal den velfungerende økonomi, høje beskæftigelse samt (surprice) udlændingepolitikken, være de dominerende emner.

Finansloven bliver en mindre gaveregn, kemisk renset for ubehageligheder.
LA er dresseret, og al tale om skattelettelser, højere pensionsalder, er no go.

Om kort tid åbner Folketinget, med en åbningstale hvor Løkke kan sætte en scene, der fylder mediebilledet.

Nytårstalen er selvsagt endnu en lejlighed, hvor statsministeren nyder den ganske nations opmærksomhed.

Jeg læste for nylig en analyse, hvori det hed, at Løkke er stærkt inspireret af Thorning-regeringens opspil til valget i 2015.
Menuen bestod af massive kampagner på både elektroniske og andre platforme.
Hyppige besøg på skoler, arbejdspladser mm, tæt mandsopdækket af medierne, og tilsat en byge af velvalgte Photo-opportunities.
Thornings bedste kort var muligvis, og lettere paradoksalt, terrorangrebet i februar 2015.
Dét element, formoder jeg ikke indgår i Løkkes planer!

Uanset Løkkes mange anstrengelser, vil jeg dog mene at splittelsen i rød blok, er mandens bedste kort.

Argumenterne for IKKE at vente er:

Forbliver de økonomiske nøgletal positive?

Ryger LA og DF i totterne på hinanden? Eller DF og NB?

Laver Thulesen flere numre med Frederiksen?

Det er formentlig komfortabelt, at få valget overstået før valget til Europaparlamentet i maj.

Endelig har »små sager« det med at vokse sig uforholdsmæssigt store, når den politiske dagsorden er tømt for indhold.

FREM for alt
Skrevet af Friendly
@Ikke-en-bot
Ingen har påstået, at nogen som helst blev aflivet på grund af medlidenhed! For nazisternes ideologi handlede i stedet om storhed og effektivitet helt ud i det ekstreme.

Ja, man forsøgte at forbedre befolkningens gener osv. Desuden ønskede man at skabe et rent tysk folk med den storhed, som Hitler allerede selv havde oplevet i kejserens propaganda under 1. verdenskrig. Hitler var bare en af de mange, der ikke kunne forstå, hvordan eller hvorfor Tyskland pludselig var gået med til den ydmygende Versailles traktat, når han selv og hans kammerater havde givet alt i kampene og bragt ofre. Men jo uden overhovedet at være i fare for at blive løbet over ende på vestfronten. Tyskland kunne have fortsat i årevis uden, at krigen havde fået en afgørelse.

Så hvordan kunne den tyske ledelse, der jo hele tiden havde talt om tysk storhed og det tyske folks overlegenhed, så pludselig skrive under på så ydmygende en traktat? Var de blevet narret til at tro, at tyskerne var ved at tabe? Hvis dette var tilfældet, hvem havde så narret dem? De forstod det ikke. Men det kunne måske være nogle, der ikke følte det samme for Tyskland, som de selv gjorde? Spekulationerne og dette kaldes normalt for dolkestødslegenden. Men Hitler var en af dem, der følte sig tiltrukket af denne mulige forklaring på det for dem så uforståelige. Derfor begyndte han også at holde taler om sine teorier, og da folk var enige med ham og oftest jublede, gjorde det ham endnu stærkere i troen på, at teorierne var sande.

Tyskland måtte efter deres mening genrejses, og den urimelige og ydmygende Versailles traktat måtte vaskes bort. Desuden måtte man jo forhindre, at tyske borgere med en utysk indstilling nogensinde fik chancen for at bedrage og udhule moralen i Tyskland igen på samme måde. Så de gik igang med demonstrationer og med hagekorset som deres valgte symbol begyndte de at marchere i gaderne. Her i Danmark efterlignede mange fra konservativ ungdom dem og begyndte at marchere i militærstøvler på samme måde.

Så forsøgte Hitler et kup, der dog mislykkedes, og han kom i fængsel. Men han blev løsladt allerede efter et par år, og da den verdensomspændende økonomiske krise også ramte Tyskland blev han mere populær end nogensinde tidligere. Stemmetallene steg bare fra valg til valg, fordi folk jo heller ville drømme om storhed og mere effektivitet end høre evig snak om, at arbejdsløsheden bare steg og steg og inflationen faktisk nåede et niveau, hvor selv et frimærke kostede millioner af mark. Så fra 1928 til 1933 steg nazisternes stemmetal gigantisk ved hvert eneste valg fra det rene ingenting, indtil de i 1933 fik over 43% af stemmerne. Men de lagde aldrig skjul på, at de betragtede det tyske folk som et overfolk, og alle andre som genetisk underlegne, der kun var egnede til at arbejde som en slags dyr for herrefolket, og derfor evt også kunne aflives, når de ikke kunne arbejde mere.

Stadig var formålet med koncentrationslejrene bare ikke at være udryddelseslejre, men derimod arbejdslejre. Som der stod ved indgangen til en af dem: “Arbeit macht frei!”, Hvilket på dansk betyder: “Arbejde gør dig fri!”

Vi kan selvfølgelig ikke gå tilbage i tiden for at ændre forudsætninger og finde ud af, hvad der ville være sket, hvis bare England havde underskrevet den våbenhvile eller fredsaftale, som Rudolf Hess i 1941 uinviteret fløj til England for at forhandle igennem. Men mit gæt er stadig, at dette ville have reddet livet for de fleste i koncentrationslejrene, fordi det ville have fjernet både fødevaremanglen og det enorme pres på den tyske regering, der opstod efter, at englænderne i stedet bare arresterede Hess, fordi de ville vise, at verdens største koloniimperium ikke nedlod sig til at acceptere hverken våbenhvile eller fred bare, fordi de var blevet smidt i havet af tyskerne, da de sendte deres tropper til det europæiske fastland for at hjælpe Frankrig, der nu havde overgivet sig. Churchill foretrak ‘blod, sved og tårer”, som han udtrykte det, frem for en sådan ydmygelse.
Skrevet af Bosse1983
Der er til et par episoder Drunk History efterhånden.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Slettet(320937202705)
Det er helt vildt så blæste typer det her forum tiltrækker.
annonce
0