Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Mercenary
Vi må hellere stoppe, Bosse. Ellers daler tråden i niveau. Det er vigtigt at bold.dk´s visioner for den gode politiske debat bliver ført ud i livet - det går nemlig så godt.
Lose all to save a little
Skrevet af Friendly
@Duck
At et parti er populistisk betyder jo netop, at det er kritisk over for institutionerne i de etablerede samfund. Dette gælder både deres lands parlament og en institution som EU. Populistiske partier ønsker i stedet mere magt til den mindre uddannede del af den almindelige befolkning.

I princippet kan populistiske partier derfor være både højre, midt og venstreorienterede. Men de fleste samarbejder bedst med partier på højrefløjen, hvis der da overhovedet er nogen, der vil samarbejde med dem.

Ser vi på DF, så anses partiet måske nok som mindre ekstremt end de fleste andre populistiske partier i Europa. Dette skyldes nok især, at partiet har fået lov til at være grundlæg for diverse Venstre-regeringer. Men partiet er stadig et populistisk parti, der ønsker at anvende færre penge på både uddannelsessystemet og på indvandrere. Hovedparten af partiets medlemmer og vælgere har kun korte uddannelser, og de kan bare ikke se, hvorfor deres penge skal bruges på evighedsstudenter, indvandrere, der har andre religioner og ikke taler dansk eller på uddannelse af en masse “overflødige” psykologer, psykiatere eller lærere.

Problemet i disse populistiske synspunkter er, at de ville føre os tilbage til fortidens samfund, hvis lovgivningen blev lavet ud fra dem. Desuden kan de bare ikke forstå, at vi ville få enorm arbejdsløshed, hvis ikke alle de nye jobs som behandlere, psykologer, lærere osv eksisterede. I dag kan alle tage en studentereksamen og komme på universitetet, hvilket populister synes er helt overflødigt og ineffektivt. For nogle få årtier siden havde vi kun 7 års skolegang og kun elever i den dygtigste trediedel kunne komme i realskole og tage realeksamen. Derefter kunne kun den dygtigste trediedel få lov til at blive optaget på gymnasiet efter enten 2. eller 3. real. Man skulle altså være i den dygtigste niendedel af sin årgang for overhovedet at komme ind på gymnasiet. Det er noget i den stil, som DF gerne så, at vi kunne vende tilbage til for at få flere til bare at arbejde i stedet for at gå i skole og være under uddannelse i så mange år.
Skrevet af Duck
Det var alligevel en imponerende mængde vrøvl. For meget til, at jeg kan forholde mig til det hele. Jeg er trods alt kun én mand.
Skrevet af Slettet(412118201009)
Friendly

Hvor har du fundet dine fantasifulde »informationer« om DF´s uddannelsespolitik?

Erindrer du, at DF sikrede SU´ens mod forringelser?

Virkeligheden er sjældent kompatibel med fordommenes ubarmhjertige mørke.
FREM for alt
Skrevet af Friendly
@kimTell
Hvis du påstår noget andet, så benægter du jo bare, at DF er populistisk. Men populistiske partier baserer sig som nævnt på en ide om, at folket ved bedre end politikerne. Deres tilhængere har oftest kun korte uddannelser og ønsker lavere skat i stedet for regeringer, der spilder en masse penge på overflødig indvandring, overflødige uddannelser og overflødige ansatte i det administrative system. “Papirnussere” som allerede Mogens Glistrup jo kaldte dem. (Glistrup havde så også andre ideer, som “folket” var mindre enige i - som f. eks. at erstatte hele forsvaret med en telefonsvarer, der bare sagde “Vi overgiver os!” Men hans politik er stadig i lettere revideret form grundlaget også for DF.)
Skrevet af Duck
Nu skal vi lige passe på, at vi ikke kommer til at give udtryk for reelle holdninger her i tråden. Vi er nogen stykker, der gerne så tråden igen udvikle sig i en retning, hvor vi kun kommenterer hinandens indlæg på en sådan meta-ironisk måde, hvor man fissefødder rundt om den varme grød, og aldrig rigtig står på mål for sine holdninger, men men kun skyder andres ned. Det er i den gode debats ånd.
Skrevet af Friendly
@Duck
Jeg kender godt dette, men undgår det næsten altid selv. For min interesse i samfundets problemer er dybere, og jeg interesserer mig desuden for parallellerne til andre lande for at få en fornemmelse af, hvor udviklingen vil bringe os hen. Derfor er mine indlæg også oftest længere end indlæggene fra dem, der bare lige hurtigt skal have fyret en eller anden fordom af.
Skrevet af Slettet(412118201009)
Friendly

Kan du, helt undtagelsesvist, svare på spørgsmålene?

Ps: Du har vist forvekslet partierne.
LA og NB er »lettere reviderede« udgaver af Fremskridtspartiet.
Hvis du havde kendskab til sidstnævntes skattepolitik, og havde fulgt dansk politik de seneste tre år, ville dette faktum stå krystalklart.
FREM for alt
Skrevet af Friendly
@kimTell
Ja, jeg søgte lige på DFs uddannelsespolitik, men hos partiet selv fandt jeg kun noget om, at man ønskede, at børnene skulle have bedre undervisning i Folkeskolen og lære noget mere, hvilket jo ikke er overraskende. Desuden stod der, at partiet er imod fjernundervisning i folkeskolen, hvilket jo stemmer godt nok med, at DF i stedet ønsker mere disciplin, så børnene lærer noget mere.

En beskrivelse af DF’s gymnasiepolitik fandt jeg hos TV2 på http://nyheder.tv2.dk/article.php/id-3306018:dansk-folkeparti-uddannelsespolitik.html Her står der følgende om gymnasiet:
DF mener, at der skal genindføres reelle optagelsesprøver til gymnasiet. I gymnasiets undervisning og bedømmelse af eleverne er det vigtigt at fastholde og forstærke hovedsigtet, som er forberedelse til mange forskellige videregående uddannelser. Bortset fra den kendte deling mellem matematik-naturvidenskab og sproglig linje bør undervisningen samle sig om få centrale og fælles indsigter og kundskaber, som de videregående uddannelser kan bygge på. Gymnasiets undervisningsniveau skal løftes. DF mener desuden, at HF skal forbeholdes dem, som i en periode har været ude af undervisningssystemet, og som ikke tidligere har fået en eksamen, der giver adgang til en kompetencegivende uddannelse. DF´s holdning er dermed i tråd med den oprindelige hensigt med HF.

Altså nøjagtig, som jeg skrev, ønsker DF genindført adgangsbegrænsning og optagelsesprøver, så ikke alle kan komme ind på gymnasiet. Også adgangen til HF ønsker DF indskrænket.
Skrevet af Mercenary
Ja, Duck, lad os da hellere blive ved med at fremføre de samme og de samme og de samme floskler på de samme problemstillinger og overloade tråden med det, så ingen andre emner bliver berørt.

Men ja, det er da også sjovt at prøve at finde den retoriske grænse for hvad, der går. Skal du ikke snart skrive "perkere"?
Lose all to save a little
Skrevet af Duck
Men, Merc, du er da velkommen til at røre ved andre emner? Hvem forhindrer dig? Det er ikke undertegnede, som har bestemt, at indvandring er det altoverskyggende emne i dansk politik nu og i årene fremover.

Det ville betyde, at du skulle give udtryk for en egentlig holdning eller måske endda ligefrem sige, hvad du egentlig mener om et givent emne (gys!), og allerede der stopper festen vel, før den for alvor er begyndt.

Hvad angår din afsluttende bemærknig, må jeg sige, at jeg ikke betragter mig selv som værende synderligt retorisk grænsesøgende. Jeg ved faktisk ikke lige, hvor du får det fra. Men jo, selvfølgelig bruger jeg udtrykket perker i flæng, for jeg er jo lallende racist? Du plejer, trods alt, ikke at rode rundt på så lavt et niveau.
Skrevet af Mercenary
Andre emner har en tendens til at drukne. Det foregår tit sådan at seneste indlæg - især hvis meget vedholdende - sætter dagsordenen, så når Kims dagsrapport (og nu også Friendlys fantastiske historietimegenopfriskning) rammer tråden, fjernes fokus. Senest vedr. bankskandalen, som jeg gerne ville have læst mere om.

For du har da ret, jeg er subsistensløs, og jeg er ikke politiker, så jeg har ikke en færdigkogt mening om alt. Jeg kunne jo bare stjæle trådens fokus tilbage, men det ville kræve at jeg lavede et indlæg om et emne, jeg egentlig hellere vil følge som passiv læser (indtil der evt. var noget, jeg mente kunne være interessant at skrive med om).

Dine shithole-lande-kommentarer virker alt andet lige netop som meta-ironi på sådan en enerverende "lad os se hvor langt den går"-facon.
Lose all to save a little
Skrevet af Slettet(412118201009)
Friendly

Så adgangskrav er ensbetydende med at man er »fjende af uddannelse.«

Så har vi med din forkrøblede definition, et folketing hvor S, DF, V, SF, K, LA og RV er »fjender af uddannelse.«


FREM for alt
Skrevet af Bosse1983
Du kan vælge mellem holdningerne "Jeg hader Danmark og elsker voldtægter" eller "Muslimer er nogle voldspsykotiske nassersvin", Merc. Alt andet er bare tom snak og ikke udtryk for en egentlig holdning, må du forstå.

Videre mod du indse, at muslimsk indvandring er Rosettestenen, som i årene fremover benyttes når alle politiske fænomener skal oversættes så du kan forstå det.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Slettet(412118201009)
Merc

Er du seriøst forundret over at det dominerende tema i dansk politik De sidste 20 år, dominerer en debattråd omhandlende politik???

Og som Duck nævner:
Byd endelig ind.
Gerne med lidt mere perspektiverige tematikker end en person der ikke kontaktede 112, da dette var påkrævet.
FREM for alt
Skrevet af Dano
Det er vel ikke nogen ny ting, at centrum-venstre folk, ikke alene er berøringsangste men ligeledes saboterende ift. indvandringsdebatten?

Relativiseringer flettet med whatabouttery så man på den måde kan undgå at debatten når til kernen i problematikken, for det der med at føle er lidt vigtigere end at forholde sig til kendsgerningerne ...
\"Politics is supposed to be the second oldest profession. I have come to realize that it bears a very close resemblance to the first.\" SKAT ER TYVERI, og du ved det!
Skrevet af Duck
Mercenary, ja, medgivet, der kan være en tendes til, at andre emner drukner lidt i mængden af tirader fra flere af de samme brugere. Men jeg synes nu nok, at vi af og til diskuterer andre emner end hade-/yndlingsemnet, som man dog også må acceptere, at nogle brugere ønsker at blive ved med at diskutere. Sådan må det vel være i en åben tråd som denne, og på et forum, hvor vi ikke opererer med "undertråde" til overordnede emner.

Du nævner som eksempel Danske Bank-skandalen, og her har Halil flere gange forsøgt at stampe en debat op, men ingen - inklusive dig selv - har jo bidt på eller i det hele taget budt ind med ret meget, så hvad mere skal der til? Måske skulle vi bare have en tråd til ikke-indvandringsrelatede emner inden for dansk politik.

Jeg er sikker på, at du ikke er subsistensløs, du er både rar og kvik, og har måske ret i, at jeg burde holde mig for god til at bruge et udtryk som shithole-lande. Jeg har ikke til hensigt at støde nogen. Udtrykkets forfærdelige konnotationer til trods, synes jeg faktisk, at det er relativt uskyldigt. Men det er taget til efterretning.
Skrevet af Friendly
@kimTell
Så adgangskrav er ensbetydende med at man er »fjende af uddannelse.«

Så har vi med din forkrøblede definition, et folketing hvor S, DF, V, SF, K, LA og RV er »fjender af uddannelse.«

Hvem har sagt, at man er en fjende af uddannelse bare, fordi man går ind for de nuværende (meget milde) adgangskrav? Ikke jeg i hvert fald!

Hvad du nægter at forstå er derimod, at populistiske partier går ind for de gamle dyder såsom mere disciplin, mere arbejdsomhed, undervisning skal handle om læsning, skrivning, regning og evt fysik. Ikke om samfundet, psykologi, filosofi eller lignende overflødige fag, der bare opfattes af DF som indoktrinering til at støtte det eksisterende system, som DF jo er imod.

Uanset om du kan lide det eller ej, så er DFs idealsamfund et samfund, hvor almindelige uuddannede mennesker bestemmer, og hvor der er disciplin og arbejdsomhed. Væk med papirnusserne, psykologerne, pædagogerne og de alt for mange lærere, der bare forsøger at undervise uegnede studerende, der efter DFs opfattelse havde meget bedre af bare at komme ud for at bestille noget og lære disciplin. Derfor ønsker DF en meget hårdere adgangsbegrænsning end den nuværende og således, at gymnasielever og studerende højere oppe i systemet bliver smidt ud, hvis de ikke består deres eksamener til tiden uden senere at få en ny chance for at komme tilbage. Der bør efter et parti som DFs opfattelse desuden være disciplin, så studerende er nødt til at vælge rigtigt første gang. For det er jo efter deres opfattelse det rene spild af penge bare at lade dem forsøge sig lidt rundt i de forskellige uddannelser. Hvis dette skulle være nødvendigt, så må de jo være uegnede til overhovedet at fortjene en sådan uddannelse.

Lignende holdninger finder du ikke i et eneste af de øvrige partier, som du nævner. Men du kan nemt genfinde dem også i andre landes populistiske partier.
Skrevet af pukledyret
Hvis i mangler nogle fuldskala problemer at diskutere om, så tag for eksempel fat på luftforureningen. I KBH alene døde 1400 mennesker sidste år for tidligt som følge af luftforureningen.

Her er et dødeligt problem. I stor skala. Med direkte indflydelse på din hverdag.

Og tilmed et problem, som vi har teknologiske løsninger på. Det eneste der mangler, er politisk vilje.


Men... burkaer og håndtryk er jo bare så meget vigtigere at bruge tid på.


Et andet problem er den konstante forurening af vores drikkevand(!). Det er fandme et problem der fortjener markant mere opmærksomhed end indvandring fra Afrika. Og igen er det tilmed et problem, vi rent faktisk kan løse. Hvis vi gad.

Hvordan man kan mene at indvandringen er den største eksistentielle trussel mod Danmark er mig en gåde, og vidner i min optik om et snævertsynet udsyn.

Forbyd Marie Krarup.
Skrevet af Friendly
@kimTell
Ps: Du har vist forvekslet partierne.
LA og NB er »lettere reviderede« udgaver af Fremskridtspartiet.
Hvis du havde kendskab til sidstnævntes skattepolitik, og havde fulgt dansk politik de seneste tre år, ville dette faktum stå krystalklart.

Jeg glemte vist at svare på dette og kan godt følge dig et stykke ud ad vejen. For Glistrup var jo speciel og ikke fra den klasse i samfundet, der har kort uddannelse, går ind for de gamle klassiske dyder om disciplin mv. men tværtimod en højt uddannnet jurist og ekspert i skatteret. Desuden var han i høj grad bare en akademisk provokatør.

Men ikke desto mindre var han starten på populismen i Danmark, og hans parti var jo også det parti, som både Pia Kjærsgård og Kristian Thulesen Dahl meldte sig ind og blev indvalgt i Folketinget for. Pia var som hjemmehjælper en typisk populist. Kristian var lidt anderledes som musik-sproglig student. Han aftjente dig så i modsætning til de fleste sin værnepligt ved artilleriet i Skive og lærte her om den disciplin, som han jo stadig går stærkt ind for. Derefter var han konstabel af reserven. Han uddannede sig som HA-jur i 1992 og cand. merc. jur. i 1995. Begge dele fra Ålborg Universitet. Derved blev han vel nærmest til en mellemting mellem Pia Kjærsgård og Glistrup.

Glistrups skattenægterpolitik tiltalte både Pia og Kristian. Men for Glistrup var den vel mest en provokation og en protest mod et samfund, der havde brug for en højtuddannet ekspert som ham selv til at finde hullerne i systemet og hjælpe en milliardær som Simon Spies til at slippe en masse millioner bilkigere i skat. For Pia og Kristian var der derimod tale om et ønske om mere disciplin, mere effektivitet og et samfund, der byggede mere på almindelige menneskers arbejdsomhed end på en masse ineffektive ansætte i administrationen og på underlige uddannelser i “humanistiske” fag, som de ikke forstod meningen med. Men ønsket om lavere skat (også for andre end Simon Spies) havde de fælles med Glistrup. Bare ikke på Glistrups provokerende og useriøse måde. Derfor brød de med Glistrup og lavede deres eget parti.
annonce
0