Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Slettet(412118201009)
Pukle

Du har nok ret.
Ligegyldige detaljer som terror, kvindeundertrykkelse, radikalisering, homofobi, antisemitisme, personfarlig kriminalitet, bandekrige, skoler i frit fald, gigantiske milliardudgifter og andet, er da om ikke deciderede berigelser, så helt ubetydelige.
Medmindre man selvfølgelig er kvinde, jøde, homoseksuel, eller endnu mere tåbeligt:
Er optaget af ytringsfrihed, demokrati, ligestilling, vilkår for seksuelle minoriteter, retssikkerhed og andre fjollede tematikker.

Og endelig:
Sverige er jo mønstereksemplet på hvor harmløs mena-indvandringen er.
FREM for alt
Skrevet af Mercenary
Fint indlæg, Duck.

Hvis jeg skal selv skal byde ind i længerevarende debatter, foretrækker jeg at jeg også har tiden til det. Lige så meget for min egen skyld. Det synes jeg ikke at jeg har pt.

Mht. Kim og kæphesten, så er det bare lidt trættende at skulle læse det samme hele tiden formuleret på minimalt nye måder, hver gang der er en episode. Jeg tror de fleste herinde er i stand til at forholde sig kritisk og anerkender at der er en problemstilling. Fordi man ikke er enig med Kims dagsorden (hvor han opportunistisk fordrejer ved enhver anledning), betyder ikke at man pr. automatik ønsker svenske tilstande.

Jeg tror ikke at det er tilfældigt at så mange hurtigt melder pas, når de har bokset lidt med ham. Og jeg tror ikke at det er fordi han er dem overlegen.
Lose all to save a little
Skrevet af Friendly
@kimTell
Sverige er jo mønstereksemplet på hvor harmløs mena-indvandringen er.

Som sædvanlig vrøvler du bare ud fra dit had mod muslimer fra Melkemøsten og dit had mod “negre” fra Afrika! For der findes ikke engang statistikker, hvor mange af de svenske indvandrere, der er fra dette område. Man ved kun, hvor mange invandrere der ialt er kommet til Sverige fra andre lande, hvilket er 1,2 millioner siden år 2000 i modsætning til Danmark, der jo kun har modtaget nogle få tusinde.

Malmö har flest indvadrere i forhold til byens størrelse, og hele 45% er indvandrere (men stadig uden, at vi ved fra hvilke lande). Man ved dog ganske rigtigt, at indvandrere er overrepræsenterede i voldsstatistikkerne. Bare ikke nødvendigvis, fordi de rent faktisk har begået mere vold. Følgende stammer fra nyhederne.tv2.dk og er fra maj i år:
- Der er en reel overrepræsentation af indvandrere i kriminalstatistikken, og det afhænger især af de forhold, de bor under i Sverige, altså klasseforhold. En yderligere faktor, som kan forklare en lille del af den overrepræsentation, der eksisterer, er, at de diskrimineres på forskellige måder af retssystemet, og det kan ikke udelukkes, at politiet er mere tilbøjelige til at undersøge forbrydelserne, siger Jerzy Sarnecki, der er professor i kriminologi og en ofte benyttet debattør i svenske medier.

Men du fortsætter vel bare med dine løgne og dit racistiske had. Skal du ud og smide fyrværkeri eller bomber efter mørklødede mennesker til næste fodboldkamp? Eller er du allerede udelukket fra at komme ind på stadion til kampene?
Skrevet af Slettet(301901200805)
Dano:
"Relativiseringer flettet med whatabouttery så man på den måde kan undgå at debatten når til kernen i problematikken, for det der med at føle er lidt vigtigere end at forholde sig til kendsgerningerne …"

Uh, Jeg elsker simpelthen når fakta bliver tildelt moralske værdier.
Hvis Jeg føler at min kaffekande er rød selvom alle kan se at den er blå, så
er den faktisk rød, thi følelser altid trumfer fakta.
Det er den gode mavefornemmelse der gør hele forskellen.

Mit helt store føle-idol er afgjort Uffe Elbæk, det dejlige menneske.
Han har med garanti altid en varm og tryg følelse indeni.
En følelse der kun opleves af de der ikke lader deres indre kældermenneske
besudle deres sjæl med onde facts, og deraf følgende væmmelige menneskesyn.

Man får aldrig en mand som Uffe til at forholde sig til hvor mange mennesker fra notorisk konfliktfyldte og kulturelt fremmede dele af verden han mener at det danske samfund kan integrere, og man får ham da slet ikke til at overveje om der eventuelt skulle være en grund til at lige præcis disse dele af verden i flere årtier, eller århundreder har været konstant flygtningeproducerende, plaget af borgerkrige, gustne diktaturer, hungersnød, korruption, nepotisme og en latent mangel på evne til at skabe noget der bare fjernt minder om funktionsdygtige samfund.
Det ville jo være ondt at antyde at visse verdensdele præges af en kulturel/religiøs arv, der i vid udstrækning vanskeliggør enhver form for rationel og fornuftsbetonet statskonstruktion.AGF & Arsenal! Man kan ikke vinde hver gang. Heller ikke hver anden..
Skrevet af Bosse1983
Det ville jo være ondt at antyde at visse verdensdele præges af en kulturel/religiøs arv, der i vid udstrækning vanskeliggør enhver form for rationel og fornuftsbetonet statskonstruktion.

Ja, Afrika er vel et godt eksempel.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Friendly
Afrikas problemer med statsdannelse er ikke større end Europas, hvor der jo bl. a. er blevet udkæmpet to tåbelige verdenskrige for at finde ud af, om landene i Centraleuropa med sværindustrien var ligeværdige med kolonimagterne eller ej. Kolonimagterne vandt begge verdenskrige, men mistede alligevel bare deres kolonier, og de måtte i sidste verdenskrig desuden have hjælp fra USA, der benyttede lejligheden til at overtage rollen som verdens ledende magt på deres bekostning.

Dette førte så til planen om at lave Europas Forenede Stater via en konstruktion, der startede som et fællesmarked, der udviklede sig til EU, der nu planlægges at udvikle sig videre til en forbundsstat for hele Europa. En utrolig optimistisk plan, som formentlig højst delvis vil nå målet, men i stedet give stor risiko for nye konflikter mellem folkene i Europa. Ikke i form af en ny verdenskrig, for det er Europa jo blevet alt for svagt til. Men sandsynligvis i form af en masse mindre konflikter/krige, som store lande uden for Europa jo nok også vil blande sig i.

Landene i Afrika nærmer sig meget langsomt demokratiet, som det jo ses i Nigeria og flere andre lande. Men Afrikas problem er den alt for store befolkningstilvækst, der fastholder næsten hele kontinentet i fattigdom. Afrikas befolkning var 1,2 mia i 2016, men ventes at stige med hele 1,3 mia til 2,5 mia i 2050. Til sammenligning falder Europas befolkning i stedet langsomt, og de nuværende 741 mio ventes at blive reduceret til kun 715 mio i 2050. Så hvor Afrikas befolkning for blot få årtier siden var væsentlig mindre end Europas, så vil Afrikas befolkning altså nok i 2050 være cirka 3,5 gange større end Europas.

For 75 år siden var diktaturet blevet populært i Europa, og masser af lande udskiftede demokratiet med diktatur. Dette bragte bl. a. Hitler, Mussolini, Franco og Salazar til magten. De to førstnævnte forsvandt, da de tabte verdenskrigen. Men de to sidstnævnte blev siddende i Spanien og Portugal lige, indtil de døde som meget gamle mænd. Derefter fik også disse lande demokrati, og det samme skete for flere andre diktaturstater mod øst. De østligste EU lande har dog kun været demokratier i meget få år. Desuden er noget, der ligner de gamle drømme, der førte til diktaturer så mange steder i Europa vendt tilbage i form af de populistiske bevægelser, der jo ligeledes sætter spørgsmålstegn ved demokratiet. Drømmen om at komme af med al den “overflødige” snak i demokratiet og i stedet få en stærk leder, der via disciplin skaber et meget mere effektivt samfund, nægter åbenbart at dø, selvom al erfaring viser, at diktatur i stedet bare fører til korruption, magtmisbrug og fængslinger af de kritikere, der påpeger magtmisbruget. Drømmen om diktaturet skyldes jo nok til dels, at diktatur oftest fungerer bedre end demokrati i firmaer, hvor beslutninger helst skal træffes hurtigt. Men forskellen er jo, at firmaledere heldigvis ikke råder over politi og militær, som de kan sætte ind for at stoppe strejker og tvinge de ansatte til at arbejde dobbeltspil mange timer om ugen for den halve løn. Firmalederes muligheder for magtmisbrug er derfor mange gange mindre, end de er for de diktatorer, der kontrollerer et helt land.

Europæerne kan ikke glemme, at Europa engang var verdens mest avancerede kontinent. Så de føler sig stadig bedre end andre. Men befolkningens størrelse er bare gået tilbage i Europa, mens den er vokset eksplosivt andre steder. Desuden er også Europas økonomiske og teknologiske overlegenhed en saga blot, og Europa er godt på vej til at blive et tyndt befolket lille kontinent med den allermindste befolkning blandt kontinenterne med undtagelse af Australien, der både er for lille og har for meget ørken til at kunnebfå en stor befolkning. Afrika kan derimod blive det vigtigste og mest magtfulde kontinent engang i fremtiden. Det vil bare ikke ske, før Afrika når op på en endnu større befolkning og desuden derefter får stoppet befolkningstilvæksten. Men efter år 2100 kunne det sagtens risikere at blive virkeligheden.
Skrevet af Sir , moderator
Der er to muligheder. Du troller eller også er du soccerManic. Ingen andre vil kunne tage så meget fejl i alt og samtidig være overbevist om at det man siger er korrekt.
Dette er en signatur.
Skrevet af Friendly
Hvor tager jeg fejl?

Prøv at sammenligne https://www.businessinsider.com/africas-population-explosion-will-change-humanity-2015-8?r=US&IR=T&IR=T med http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-PRESS+20080414FCS26499+0+DOC+PDF+V0//DA&language=DA og https://qz.com/1325640/the-european-countries-that-desperately-need-migrants-to-avoid-demographic-decline-and-those-that-dont/

Der fødes for få børn i Europa. Befolkningen skrumper, og dens gennemsnitlige alder stiger. Dette anser EU for et problem, da der bliver færre og færre på arbejdsmarkedet til at forsørge de ældre. EU mener derfor, at Europa har stærkt brug for at få en vis indvandring for at få løst dette problem.
Skrevet af Pibe
De demografiske prognoser er holdbare nok, men det er konklusionen om at Afrika vil udvikle sig til et stort Wakanda desværre ikke.
Skrevet af Slettet(412118201009)
Friendly

Jeg har ikke tid at gendrive en brøkdel af det vås, der gennemsyrer dine longreads.


Bare en enkelt ting:
Tidligere mente du at populistiske strømninger var et fænomen på såvel højre- som venstrefløjen.
Herefter slår du fast at Glistrup var den første populist.

Når du nu alligevel skal ha´ fat i din sagnomspundne historielærer, kan du samtidigt bede ham bekræfte, at det er almen viden, at et meget stort flertal af migranterne er fra mena-området.
FREM for alt
Skrevet af Friendly
Hvis verden var så stabil, som I jo åbenbart tror, så ville Europa stadig være domineret af Romerriget, og vi ville alle tale latin ;)

Verden i år 2100 er jo lige så svær for os at forudse, som verden i år 2000 ville have været at forudse, da 1. Verdenskrigs afslutning i 1918. Dengang ville man helt sikkert have forudset, at Frankrig og Tyskland stadig ville have været adskilt af alle kanonerne i Maginot linjen samt, at alle disse kanoner havde gjort en ny verdenskrig umulig. Desuden ville man have firudset, at hele Afrika og hele Asien stadig ville have været europæiske kolonier og endog formentlig i endnu højere grad end dengang.

Verden forandrer sig ikke langsommere nu, end verden gjorde op gennem 1900-tallet. Tværtimod ser det jo ud til, at verden forandrer sig endnu hurtigere. Derfor tror jeg bare ikke på alle jeres teorier om, at vi i år 2100 stadig vil have en verden, der er domineret af USA og med Europa på andenpladsen på trods af, at en meget mindre procentdel af verdens befolkning til den tid vil bo i Europa. Kina har netop overhalet USA både økonomisk og teknologisk. Dette vil formentlig fortsætte og give Kina et endnu større forspring de næste 10-20 år. Derefter begynder tingene at blive mere usikre, fordi der jo formentlig vil ske ting, som vi bare ikke kan forudse idag. Det kan være nye opfindelser, og det kan være krige eller, at en nation pludselig er gået overraskende meget frem. Men at tro, at det tyndere og tyndere befolkede Europa nogensinde igen bliver verdens centrum kræver bare en optimisme, der ligger langt uden for, hvad jeg er i stand til at tro på.
Skrevet af Pibe
De politiske og sociale forhold i Afrika bliver ikke mindre kaotiske ved at befolkningstallet ganges med to eller fire. Kommer afrikanske stater til at spille en rolle storpolitisk set, bliver det stadig som proxy for kinesiske interesser.

Skrevet af Friendly
@kimTell
Tidligere mente du at populistiske strømninger var et fænomen på såvel højre- som venstrefløjen.
Herefter slår du fast at Glistrup var den første populist.

Glistrup var den første populist i Danmark. Men udtrykket populisme stammer helt tilbage til 1891, hvor det første populist parti blev dannet i USA. Du kan læse mere om dette på https://en.m.wikipedia.org/wiki/People´s_Party_(United_States)

At der findes både højrepopulistiske og venstrepopulistiske partier, kan du læse mere om på https://da.m.wikipedia.org/wiki/Populisme

Skrevet af Friendly
@Pibe
Du har ret, hvis vi kun overvejer de næste 30-50 år. For i denne periode vil den afrikanske befolkning jo være alt for domineret af børn til, at Afrika vil kunne konkurrere med Kina, der jo forlængst har fået begrænset befolkningstilvæksten, så størstedelen af befokningen nu er voksne på arbejdsmarkedet. Men går vi endnu længere frem i tiden, så vil afrikanerne jo forhåbentlig også holde op med at få så mange børn og måske med en befolkningsstørrelse på 4-6 mia mennesker. Herefter kan Afrika sagtens begynde at konkurrere med Asien. Men i hvor stort et omfang det rent faktisk kommer til at ske, er det umuligt at vide ret meget om allerede nu. For det kan kun tiden jo vise.
Skrevet af Darth Vader
Friendly:

En person ved navn Samuel Umtiti var født i Cameroun. Han indvandrede jo så til Frankrig, og udfra dit racistiske grundsynspunkt må dette jo så have kostet Frankrig en formue. Hvor meget mon? ;)


Samuel Umtiti (født 14. november 1993 i Yaoundé, Cameroun) er en fransk fodboldspillere med camerounske rødder, der spiller som forsvarsspiller for FC Barcelona.

Ovenstående er hentet fra wikipedia. Har ovenstående noget at gøre med Danmark?

Vi er næsten alle efterkommere af vikingerne, der jo var ekstremt blodtørstige og voldelige.


Hvis du er dansker igennem flere generationer med historisk interesse ville du vide følgende: De danske vikinger var først og fremmest bønder, fiskere og handelsmænd. Dertil havde kvinderne meget at sige i hjemmet. Hvis du gad undersøge det havde kvinder og mænd praktisk talt ligestilling i vikingetiden.

Træller hed det når vikingerne tog slaver. Men trællerne var ikke ens med slaver som det var kendt sidenhen. Træller indgik i husholdningen ofte på lige fod med vikingerne.

Tag dog ikke fejl. Vikingerne så alle uden asa-tro som svæklinge og derfor som andenrangsmennesker. Viste andre befolkninger svaghedstegn tog vikingerne affære.

Men vikingerne var uden svig og gennemloyale i modsætning til de indvandrere der flyttede til Danmark.

Den muslimske overhoved i Istanbul havde ikke tiltro til de muslimske krigere, derfor hyrede han en flok vikinger som personlige livvagter. Dem kunne han stole på.

Så vi må jo så også give stort underskud, hvis mennesker bare er de samme til evig tid? Men tværtimod er Danmark trods dette blevet et af verdens rigeste lande. Hvordan hænger det mon sammen, når du påstår, at indvandrere fra den tredie verden ikke kan forandre sig?


Det giver også et kæmpeunderskud. Igennem årtier har indvandrere fra den tredje verden betydet udgifter og ingen indtægter. Det har ikke ændret sig.

Vær i den forbindelse opmærksom på jeg taler om indvandrere, jeg taler ikke om flygtninge.

Det ville absolut klæde brugeren at holde sig til virkeligheden.

Det gør du jo i endnu mindre grad end de politikere, der ligesom dig bare kortsynet er hoppet på den populisme indvandrerfjendske vogn og helt i regnestykket undlader det tab, som Danmark vil få, hvis vi får et rygte for at være en lille racistisk bananrepublik, der ikke vil dele byrden ved at modtage flygtninge med resten af EU landene. Firmaer vil måske til dels helt undgå at oprette filialer i Danmark, hvis dette bliver tilfældet. Hvor meget mon det vil koste Danmark? Vi ved det ikke, hvilket jo sikkert også er undskyldningen for ikke at medtage dette tab i beregningerne.


Dette vrøvl fortjener intet kommentar.
Skrevet af Slettet(412118201009)
Friendly

Hvordan definerer du populist?

Var Aksel Larsen eksempelvis populist?

Erhard Jakobsen?
FREM for alt
Skrevet af Friendly
@Darth Vader
Angående Samuel Umtiti gentager du jo bare, hvad jeg skrev. Han kostede ikke Frankrig noget, selvom han var indvandrer fra Afrika. Tværtimod. Han kom til Lyon i 2001 som ungdomsspiller efter at have spillet 2 år som amatør for klubben Menival i sit hjemland. I 2009 debuterede han på Frankrigs U17 landshold, og han spillede for Lyon indtil 2016, hvor han skiftede til Barcelona,

Resten af dit indlæg er hovedsageligt nogle udokumenterede påstande om bl. a. vikingerne, hvilket jeg jo ikke rigtigt kan bruget til noget.

Indvandrere, der ikke er flygtninge, giver normalt altid overskud, fordi de allerede fra starten kommer i arbejde. For uden et job får de slet ikke lov til at indvandre.

Flygtninge koster derimod penge for statskassen i nogle år, fordi de jo først skal til at lære sproget med videre, før de kan komme i arbejde.
Skrevet af Darth Vader
Friendly:

Samuel Umtiti er vel ikke en gennemsnitsprofil du kan bruge generelt til alle indvandrere (eller flygtninge for jeg tabte dig undervejs).

Hvis det var tilfældet tror jeg alle ville sige: lad dem komme for de er en berigelse for samfundet med det talent.

Virkeligheden er at ingen indvandrere i DK har vist det talent Samuel Umtiti har.

Vikingerne begyndte du på.

Nej, ikke alle indvandrere giver overskud. Som jeg skrev i allerførste indlæg giver indvandrere fra vesten overskud, indvandrere fra den tredje verden giver underskud og har altid gjort det.

Flygtninge har jeg ikke omtalt. Det er mennesker på flugt der søger tryghed, ingen kan forvente de er en indtægtskilde. Derfor er de stakkels mennesker ikke med i ligningen.
Skrevet af Slettet(412118201009)
Friendly

Du hævder ganske rigtigt, at flygtninge koster statskassen »i nogle år.«

Prøv med årtier. Ift mena er forholdet det, at det er relativt ligegyldigt, om vi taler om flygtninge eller indvandrere.
Tyrkiske, marokkanske og pakistanske indvandrere, især kvinder, er fx ikke særligt aktive på arbejdsmarkedet.
De nævnte etniciteter har som bekendt, baggrund som migranter.

Ift sproglig integration, synes motivationen moderat. Mildt sagt.
Lise Egholm, inspektør, vistnok nypensioneret, på rådmandsgade skole, har gennem flere år, berettet om elever der trods opvækst i Danmark, ikke kunnet dansk.

Kan du nævne et mena-land, der ikke er underskudsgivende finansielt, eller tilhører den »øverste halvdel,« i statistikker omhandlende kriminalitet?

Vi taler vel om 15-20 nationer,fra hvilke de økonomiske omkostninger, og de stadigt eskalerende værdikonflikter, hidrører.

At disse nationer har været voldsomt overrepræsenterede i migrantstrømmene, har haft en række konsekvenser.

Jeg har flere gange pointeret det kolossale positive tilskud asiater er, til det danske samfund.
Det sætter unægteligt tingene lidt i relief.
FREM for alt
Skrevet af Darth Vader
kimTell:

Du er en hård person der bedømmer alle lige.

Kan man forvente en person, fra den tredje verden uden uddannelse, der flygter fra krig vil kunne bidrage straks til samfundet?

Og man kan spørge sig selv om personen skal det? Som udgangspunkt skal flygtningen vel vende retur når konflikten er ovre.

Jeg er enig i at ved indvandring kan man straks bedømme om en person vil bidrage positiv eller ej, men flygtninge kan ikke drages ind i den ligning.
annonce
0