Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Friendly
I lige måde! Så slipper du jo også for at skulle møde op i retten 😉
Skrevet af Duck
Vi skulle da helt ned i trejde afsnit af Friendlys første indlæg efter overstået karantæne, før Goebbels kom i spil. Så kom ikke og sig, at en karantæne ikke kan have en effekt.

Styr dig dog i øvrigt for helvede mit dit vrøvl om politianmeldelse, eller find et andet sted at være. Det var dog det mest ynkelige længe set.
Skrevet af Friendly
Hvad er det største problem i Danmark pt som I synes der skal fokus på?

For mig er det største problem det, som der desværre aldrig rigtigt har været fokus på. Nemlig, at befolkningstallet for etniske danskere falder voldsomt, hvilket allerede ville have givet os enorme problemer, hvis ikke vi havde haft indvandringen. Det er politikerne i de gamle partiers fejl, at de desværre aldrig fik forklaret dette ordentligt, og derfor fik vi først fremskridtspartiet og senere DF. Nu ser det så også ud til, at der kommer endnu et indvandrerfjendsk højreekstremt parti, der kalder sig Nye Borgerlige, i folketinget.

Disse partier vil jo som alle andre kæmpe for at få flere mandater, og de ved, at dette kun kan lade sig gøre, hvis de mistænkeliggør indvandrerne og derved skaber mere had imod dem. Dette har de desværre fået mere og mere succes, og de gamle partier aner ikke deres levende råd.

V, K og Liberal Alliance har i modsætning til tilsvarende partier valgt at gå på kompromis og give DF store indrømmelser. For disse borgerlige partier ved jo, at de ikke ville have kunnet danne regering, hvis de ikke havde bøjet sig. I hvert fald ikke uden at gå i samarbejde med S, hvilket de jo åbenbart må have set som noget endnu værre, fordi S i modsætning til DF så skulle have haft nogle af ministerposterne.

Så problemet er jo, hvordan den alleryderste populistiske fløjs fremgang i Danmark kan stoppes? Det tror jeg desværre bliver enormt svært. Men går det ekstreme højre yderligere frem, så vil hetzen mod “de fremmede” jo sikkert nå op på,selv ungarske højder.

Jeg omtalte den kristne irakiske taxachauffør, der i modsætning til danske chauffører godt ville køre taxa om natten. Det samme ville de andre nydanskere. Men altså ikke danskerne. Men irakeren fortalte mig, at de ofte havde fået deres dæk skåret op og også var blevet truet af nogle af deres kunder. Hetzen mod dem (også her i firummet) vil helt sikkert få fulde rockere, fulde fodboldbøller og lignende grupper til at lave endnu mere hærværk og måske også holde op med kun at true med vold for i stedet at give dem bank, smide sten ind gennem deres ruder osv for at “lære” dem, at de er uønskede her i landet og bør “skruppe af”.

Så vil de mest veluddannede og kompetente farvede indvandrere begynde at flytte. Dette vil typisk være forskere og teknikere fra USA, som bøllerne jo sikkert vil forveksle med afrikanske flygtninge. Senere vil alle, der kan, forlade Danmark. Men det kan flygtningene jo netop ikke. For forsøger de at komme ind i et af vore nabolande, så bliver de jo bare sendt tilbage til Danmark, fordi det var deres første land. Kun hvis vi til sidst behandler dem lige så elendigt som Ungarn, kan de måske få lov til at blive i Tyskland. For Tyskland sender ikke mere flygtninge tilbage til Ungarn, fordi Ungarn ikke overholder menneskerettighederne.

Men lad os forestille os, at en DF regering støttet af Nye Borgerlige fik dem alle smidt ud. Hvad ville der så ske i Danmark? Formentlig noget i retning af følgende:
1, Taxaselskaberne ville ikke mere kunne skaffe chauffører til at køre om aftenen og om natten medmindre, at de fordoblede lønnen. Dette ville jo så nok give mindst en tredobling af taksterne for at køre i taxa om aftenen/natten. Dette ville direktører, politikere og kendisser jo nok også godt kunne betale. Men unge, der skal til fest eller hjem igen, ville vel næppe kunne få råd - og måske derfor ofte vælge at køre selv, selvom de vidste, at de næppe ville være helt ædru, når de skulle hjem igen.
2. Store firmaer ville sikkert stadig kunne få ansøgere til topjobs og andre gode jobs. Men det hjælper dem jo ikke, når de i stedet skal hyre rengøringspersonale, opryddere og lignende. For sådanne jobs gider danskerne jo ikke, hvis de har andre mmuligheder. Derfor ville manglen på arbejdskraft jo sikkert få mange firmaer til at flytte ud af landet. De ansatte i de gode jobs måtte så flytte med ud af landet, hvis de ville beholde deres arbejde.
3. Hvert eneste år vil en årgang af de nu 25-65 årige på arbejdsmarkedet gå på pension og blive erstattet af en ny årgang af unge, der nu er klar til at rykke ind på arbejdsmarkedet. Men problemet er, at de 0-24 årige er meget små årgange, der er tæt på kun at være halvt så store som årgangene for dem, der bliver pensionerede. Dette øger manglen på arbejdskraft og statens udgifter til folkepension mm vil bare vokse og vokse. Dette problem kunne løses via indvandring. Men dette vil en DF-regering jo aldrig foreslå! Mit gæt er, at en sådan regering i stedet vil forsøge at løse problemet ved at øge pensionsalderen til måske 75 år. (Vil man alligevel på pension før, vil det så sikkert kræve en lægeerklæring og accept af kun at kunne få nedsat pension.) Senere vil folkepension så måske helt blive afskaffet. Adgangsbegrænsning til uddannelserne er ligeledes et sandsynligt middel, som en sådan DF-regering helt sikkert også vil i det mindste overveje for at tvinge flere unge tidligt ud på arbejdsmarkedet for, at de kan udføre det arbejde, som kun de udviste flygtninge tidligere ville acceptere.

Alle disse problemer vil politikerne næppe overhovedet overveje, før de pludselig rammer os som lyn farven klar himmel, - hvilket efter min opfattelse netop er problemet ved at have kortsynede politikere, der jo aldrig tænker længere frem end til næste valgkamp!
Skrevet af Slettet(412118201009)
De helt store problemer bliver:

Hvad i alverden stiller man op med et forøget råderum på +36 milliarder årligt?

Hvad gør vi med ledige fængselsbetjente, politifolk, tolke, ansatte på institutioner der drager omsorg for psykisk syge kriminelle, personale der administrerer resocialisering, »utilpassede«, integrationsprojekter, ansatte i boligsociale indsatser, psykologer der håndterer ofre for vold og voldtægter,og mange mange andre?

Et par af dem kan eventuelt betjene taxakørsel ala Jesper Grunwald.
FREM for alt
Skrevet af Duck
Taxa-problemstillingen er i hvert fald et seriøst samfundsproblem. Jeg synes, det er godt, at du bringer det på bane. Alle de unge drukkenbolte, der kommer til at ligge og ralle i grøftekanterne ude af stand til at få kørelejlighed hjem. Det kan man måske godt lige tænke over, før man sætter sit kryds næste gang. Fortsat indvandring fra den tredje verden eller et taxaløst nazisamfund? Det er enten eller.
Skrevet af Friendly
Hvad i alverden stiller man op med et forøget råderum på +36 milliarder årligt?

Hvis vi ligesom Italien får lov til at øge vores gæld med et sådant beløb hvert år, så skal pengene vel gå til at forsørge vores flygtninge i 50 år i lejre, hvor de ifølge Peter Skaarup jo ikke må arbejde, fordi de så alligevel ikke vil kunne sendes tilbage, hvis der engang bliver fred i deres land. (Man må ikke sende velintegrerede flygtninge tibage.)

Hvad gør vi med ledige fængselsbetjente, politifolk, tolke, ansatte på institutioner der drager omsorg for psykisk syge kriminelle, personale der administrerer resocialisering, »utilpassede«, integrationsprojekter, ansatte i boligsociale indsatser, psykologer der håndterer ofre for vold og voldtægter,og mange mange andre?

Så du vil lukke Peter Lundin og andre seriemordere ud og gøre det samme med typer som Lonne (Leon Fristrup Jensen), der har siddet over 30 år i fængsel for narkohandel, alfonseri osv? Se https://www.vice.com/da/article/ae4x3a/historien-om-hvordan-luderkarlen-lonne-blev-vesterbros-gangsterkonge Det bliver da et rent paradis for sådanne hårdkogte danske kriminelle 😞

Og du vil altså også afskaffe de psykiatriske hospitaler, hvor blandt andet min datter behandler danske patienter, der ofte flere gange har forsøgt selvmord? Tjah, så skrumper befolkningstallet her i landet jo da også endnu hurtigere. Skal vi også holde helt op med at behandle kræftpatienterne?
Skrevet af Friendly
Duck
Taxa-problemstillingen er i hvert fald et seriøst samfundsproblem. Jeg synes, det er godt, at du bringer det på bane. Alle de unge drukkenbolte, der kommer til at ligge og ralle i grøftekanterne ude af stand til at få kørelejlighed hjem. Det kan man måske godt lige tænke over, før man sætter sit kryds næste gang. Fortsat indvandring fra den tredje verden eller et taxaløst nazisamfund? Det er enten eller.

Dog er taxa-problemstillingen jo kun et meget lille problem sammenlignet med hovedproblemerne, der er:
1. Vi har allerede cirka 306.000 muslimer her i landet ifølge https://www.religion.dk/religionsanalysen/hvor-mange-indvandrer-lever-i-danmark og næsten 200 moskeer. Derudover bor der formentlig endnu flere farvede personer, der ikke er muslimer, her i landet. For at få alle disse mennesker smidt ud, må DF og Nye Borgerlige lave en stadig mere hadefuld hetz imod dem, og vi vil få et både voldeligt og hadefuldt samfund.
2. Vores land vil ude i verden ændres fra at blive betragtet som et af verdens bedste demokratier til i stedet at blive betragtet som det værste halvfascistiske demokratur i Europa, og et land, som alle demokrater bør tage afstand fra.
3. Hadet vil ikke kun ramme muslimer og farvede personer, men også alle de venstreorientere og alle de humanister, der vil gå i mod DF for at forsvare grundloven, demokratiet og retstaten. For der er ingen tvivl om, at de højreekstreme populistpartier vil gå til angreb på også disse ting så meget, som de kan, for at kunne opbygge den magt og indflydelse, som de får brug for, når Danmark skal føres tilbage til kun at være et land for hvide etniske danskere.

Det er ikke DF’s medlemmer og vælgere, der er hovedproblemet. For de er jo bare ganske almindelige mennesker, der blev bange for indvandringen, som de ikke forstod nødvendigheden af. Nogle af dem vil også stå af toget igen og skifte parti eller blive upolitiske igen. Men toget vil jo alligevel bare køre videre, fordi toppen af populistpartierne ikke har noget andet valg end at fortsætte med propagandaen (og endog forstærke den), hvis de vil bevare deres pladser i folketinget og helst også blive ministre eller noget endnu finere og endnu mere magtfuldt. Hvordan og hvornår dette tog vil blive stoppet er svært at se, og det vil jo nok først ske om rigtig mange år.
Skrevet af Bosse1983
Jeg er vild med fremskrivningerne herinde. Vi kan vælge mellem sharialovgivning eller koncentrationslejre, lader det til. Godt at se nuancerne er på plads.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Duck
For de er jo bare ganske almindelige mennesker, der blev bange for indvandringen, som de ikke forstod nødvendigheden af.


https://politiken.dk/debat/art6797243/Den-brede-konsensus-om-den-stramme-udl%C3%A6ndingepolitik-vil-blive-en-historisk-parentes

Friendly = Asger Baunsbak-Jensen? Samme knivskarpe analytiske evner.
Skrevet af Friendly
Duck
Nej, jeg er ikke politiker, og jeg interesserer mig ikke som Baunsbak for, om der evt vil komme et samarbejde mellem de radikale og S igen. Desuden er det nyt for mig, at han delvist er nået frem til samme vurdering, som jeg selv er. Selvfølgelig er dette positivt. Men desværre har det jo ikke den store betydning, da hans indflydelse på dansk politik jo er minimal.
Skrevet af Friendly
Bosse
Som sædvanligt fordrejer du jo bare tingene. Problemet er ikke et valg mellem de ting, som du nævner. Men derimod, at vi slet ikke får noget valg. Altså bortset fra, at vi kan læne os tilbage og bare kigge på, mens højrefløjens propaganda bare kører videre og næsten med sikkerhed vil give det yderste højre endnu større magt.

Vi er jo desuden allerede nået helt derud, hvor vi nu udviser børn uden at udvise deres forældre, ser jeg nu på TV. Men selv dette er jo bare den spæde begyndelse på noget, som næsten ikke kan undgå at blive meget meget værre.
Skrevet af Bosse1983
Så jeg "fordrejede" egentlig ved at sugar coate de apokalyptiske udsigter? Jeg beklager naturligvis.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Friendly
Bosse
Nej, du angav to forkerte muligheder. For sharia-lovgivning kommer jo ikke på tale i et land, der hader muslimer som pesten, og at kalde Sandholm lejren og de andre lejre for flygtninge for koncentrationslejre forvirrer jo bare begreberne. For udtrykket “koncentrationslejr” får jo folk til at tænke på de tyske udryddelseslejre, der ganske vist startede som tvungne arbejdslejre, men blev til noget mange gange værre på grund af krigen og fødevaremanglen. Desuden vil de danske lejre jo i stedet ind til videre være lejre, hvor flygtninge godt nok kan anbringes i årtier, mens de venter på en eventuel hjemsendelse. Men ifølge DF vil flygtningene jo ikke bliver tvunget til at arbejde, men tværtimod gå forbud mod st gøre det. Så de skal jo åbenbart bare sidde indespærrede i en slags fængsler på ubestemt tid og måske aldrig komme videre, før de dør af alderdom.
Skrevet af repos
@ Friendly

Nu får du absolut sidste chance på dette forum. Du skal stoppe med trusler om politianmeldelse etc. Sidste chance!.
Even at my lowest, I have always managed to feel contempt for others.
Skrevet af Sir , moderator
"Det var der ikke tidligere på dagen, hvor jeg stadig ikke havde adgang. Men det hjalp jo åbenbart hurtigt, da jeg sidst på eftermiddagen sendte bold.dk en mail, hvor jeg spurgte, om vi ikke kunne løse sagen på en anden måde end ved, at jeg skulle indsamle dine indlæg og lægge dem ved som bilag til en politianmeldelse både mod dig og mod bold.dk for at tillade dig at bryde loven så mange gange. For nu har jeg jo så pludselig bare adgang igen "


Det der har intet på sig. Din karantæne blev ophævet automatisk da der var gået en uge. Ingen har ophævet fordi du truer med det ene og det andet og fortsætter du med det så finder du bare et andet forum. Som repos skriver så er det allersidste chance og det mindst skridt ved siden af så er det altså farvel. Så brug nu din tid herinde fornuftigt. God debat.
Dette er en signatur.
Skrevet af Friendly
repos
Jeg har som nævnt ingen planer om politianmeldelse medmindre, at I igen udelukker mig fra forummet for ikke at ville acceptere en masse grundlovsstridige indlæg, der hetzer mod muslimske indvandrere og andre indvandrere fra ikke-vestlige lande. Jeg vil heller ikke reagere på blot enkelte grundlovsstridige indlæg. Men en sværm af indlæg, der alle er grundlovsstridige, vil jo gøre det umuligt for både mig og andre lovlydige humanistiske borgere at være her. Så hvis man virkelig skal være højreekstrem og hade ikke-vestlige indvandrere bare for at være her, så må retten vel afgøre denne sag. Jeg håber bare ikke, at I nogensinde tvinger mig til at gå så vidt.

Fodbold og racisme burde være hinandens modsætning og absolut ikke synonymer. Det tror jeg faktisk også, at flertallet herinde mener.
Skrevet af repos
Farvel!
Even at my lowest, I have always managed to feel contempt for others.
Skrevet af Mercenary
Højesteret er i øjeblikket ved at rydde kalenderen.
Lose all to save a little
Skrevet af Kaffe
Friendly er i mine øjne bold.dk´s Sophie Scholl. Hvem der er hendes nazibødler i denne analogi, vil jeg lade være aldeles usagt. Der skal også være lidt at tænke over.
Niddets arkivar
Skrevet af Kaffe
PS: Muslimerne er jøderne i min analogi.
Niddets arkivar
annonce
0