Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af tråd-triller
Redondo
Ja, jeg støtter mig til SK’s definition af entonationalisme når det kommer til SK’s politik, andre definitioner er sikkert fine nok i andre sammenhænge.
Skrevet af Slettet(202352200106)
Jamen det må jo så ikke ligge mig til last. Så kan jeg desværre ikke svare på dit indlæg.
"Vi er bare ikke bedre"
Skrevet af tråd-triller
Hvis du ikke vil forsvare SK på deres politiske ideer hvorfor så forsvare dem i det hele taget?
Skrevet af Egos
Det er nye tider. Man skal være politisk korrekt overfor racister.
Skrevet af Kuglelyn
Kugle, jeg forholdt mig til din sociolog og de påstande der var forbundet med ham.


Det er ikke påstande, men en teori, der stadig er valid og flere gange efterprøvet videnskabeligt kvantitativt og kvalitativt, den bekræfter kausaliteten mellem økonomisk udvikling og demokrati, når specifikke faktorer er til stede.
Jeg kan anbefale, at du læser Epsteins videnskabelige artikel fra 2006, der bekræfter modernisering teoriens pointer.
Det beviser netop teoriens tyngde og indflydelse, at en så gammel teori, stadig bliver efterprøvet, får kritik, bliver udbygget og har ført til alternative teorier, der belyser andre forhold og forudsætninger.

At du ikke anerkender Lipsets teori og afviser ham som en letvægter, kan jeg bare trække på skuldrene af... God aften.
Skrevet af Black Spider
@ Redondo

Du påstår at have interesse for anden verdenskrig og alligevel er du fuldstændigt blank over for lighederne mellem Paludans retorik og politik og nazimens udspring. Det er næsten sørgeligt.

Ud over armbind, jødehad, og dødslejre, hvad skal der så til, for at du begynder at sammenligne Paludans ævl om racerenhed (undskyld, etnotionalistisk homogenitet, totalt noget helt andet!) med national-socialisternes ævl om det samme?

Det er jo ikke afgørende, om fokus er på jøder eller på "de brune" eller på "muslimer", men derimod hvad den underliggende tankegang bygger på.

Du skrev tidligere, at du "fuldt ud" har sat dig ind i den politik, som Paludan fremfører. Det har jeg ikke, men jeg har da taget et hurtigt kig på StramKurs.dk og jeg løber hurtigt ind i problemer.

Vores filosofiske grundlag er etnonationalistisk utilitarisme.

Utilitarisme er grundlæggende en tankegang hvor målet berettiger midlet. Nobelt mål berettiger afskyelige midler. Lebensraum for etniske danskere? Meget nobelt, dermed er dødslejre og ghettoer for det uønskede mindretal okay.

Og etnonationalisme siger sig selv, men det ved du jo godt allerede. Nationalisme med fokus på etnicitet. Det i sig selv er lidt af en gummi-sætning, for hvad er etnicitet efterhånden? Det kunne jo blot være kultur-normer og den slags. Det kunne det!

Men det virker tvivlsomt (og meget naivt) at tro, at et parti, der åbent vil afskaffe religionsfriheden og som ikke kan differentiere mellem nuancerne i forskellige opfattelser af Islam, reelt skulle tænke på etnicitet som værende noget kulturelt frem for kort og godt race.

Læg dertil at partiet ikke ser noget problem i at kalde folk for negere og at de tror, at BLM har noget nævneværdigt at gøre med Afrika. Indikerer det et parti, der slet ikke har sit fokus på det racemæssige aspekt af etnicitet? Nej vel?

"Libertarianisme er den politiske retning, der radikalt fremhæver individets frihed og rettigheder. Statens størrelse og indgriben over for borgerens udfoldelse af sin individuelle frihed ønskes begrænset mest muligt. I Stram Kurs skal den libertære søjle tolkes i sammenhæng med den identitære søjle. Vi anser det som en forudsætning for libertarianisme i Danmark, at den etnonationale homogenitet er genoprettet. Først, når der er identitær sammenhængskraft, kan friheden blomstre og statens magt mindskes."


1) Stat mod individ uden fokus på storkapitalens indflydelse. Resultatet er at storkapitalen styrer samfundet og individets frihed er en illusion.

2) Først når der er identitær sammenhæng (dvs etnonationalistisk homogenitet, eller på godt dansk racerenhed) kan statens magt mindskes. Altså kan statens magt ikke mindskes før et udefineret tidspunkt ude i fremtiden, hvilket lyder som en klassisk begrundelse for totalitær ageren.

3) Bevarelse af Danmark ved at indføre libertarianisme, hvilket er noget Danmark aldrig har været tidligere? Det virker sgu lidt specielt.

4) Libertarianisme med religionstvang? What the fuck?

5) Behøver jeg virkelig forklare hvorfor libertarianere er hamrende skøre? Kan vi ikke blot kigge hurtigt på USA og i fællesskab ryste på hovedet?

Libertarianisme er illusionen om frihed. Det er den negative version af rettigheder, hvor staten ikke må afvise borgeres rettigheder, men hvor borgere derudover ikke har ret til disse friheder, så længe de blot ikke nægtes dem af staten.

Og det er reelt jungleloven om igen. Hvis jeg kan tæve dig, så må jeg voldtage din kone, sælge dine børn, og tage dine ting. Hvem forhindrer det? En komplet impotent stat? Private vagtværn? Stater i staten og parallelsamfund?

Det er partiets politik, at islam skal være forbudt i Danmark. Efter partiets opfattelse fremgår det direkte af grundlovens § 67 om religion: “[…] dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.” Det vil derfor være i overensstemmelse med grundloven at forbyde islam

Med andre ord, det er partielts politik at grundloven ikke dikterer religionsfrihed og at man med udgangspunkt i sædelighed og/eller den offentlige orden i praksis kan gøre tanker og friheder ulovlige efter behag.

Goddaw gummiparagraf. Goddaw tankepoliti. Hvad mener du, jeg overser? Hvordan er vi på nogen måde ikke ude i en meget åben fortolkning af en paragraf, der i princippet tillader "partiet" at forbyde stort set alt?

"Danskere er personer, der var etniske danskere ved fødsel eller blev adopteret som spædbørn. Danskere har dansk slægt og dansk modersmål."

Så Caro Wozniacki er ikke dansker? Og hvordan kan tilflyttere nogensinde blive danske? Det kan de vel netop ikke, medmindre vi snakker adoptivbørn, der så skal vokse op i et samfund, hvor det er okay at kalde dem negere og perkere og alt muligt andet lort, afhængigt af hvor de er adopteret fra.

Hvad hvis din familie invandrede for 80 år siden fra Polen? Så er du etnisk polsk og din slægt er polsk og dermed er du ikke med dansk slægt og dermed ikke dansk, ifølge SK. Og dine børn er ikke danske. Men de er heller ikke polske ifølge polsk lov, for de er født af danskere i Danmark, så hvad er de reelt? De er statsløse og skal sendes til Madagascar!!

Herudover er en dansker karakteriseret ved, at han eller hun har haft dansk statsborgerskab fra sin fødsel og ikke har noget andet statsborgerskab.

Så hvis Poul og Lise er på tur i USA når Lise føder et barn og barnet dermed er Amerikaner per amerikansk definition, så er barnet ikke længere dansker. Jo da, det giver mening!

Jøder har altid mulighed for at blive borgere i Israel, så man kan stille spørgsmål ved om de reelt efterlever ånden i det her krav. Og jøder er jo ikke hel-danskere, deres jødekultur taget i betragtning, så mon ikke SK kommer til dem før eller siden?

Hvis en person ikke omfattes af denne definition, så er personen ikke dansker. Hvis en person definerer sig selv som andet end dansker, så udelukker det, at personen er dansker.

Jeg er en multi-kulti´agtig udvandret Thybo og jeg er i den grad ikke kultur-homogen med kjøwenhavnere. Det er faktisk nogle gange på randen af konfliktskabende, hvis både de og jeg skal hygge os. Mest fordi man får så pokkers ondt i ørerne hver gang de åbner munden.

Men spøg til side, hvis du fx er dansk-engelsk eller dansk-tysk eller måske blot en naturaliseret svensker eller som nævnt før en dansk jøde, så er du ikke "dansker" uden forbehold og dermed er du ikke dansker overhovedet, ifølge SK. Dermed er man ikke en person, der skal bo i DK. Og det her er baseret på deres retorik efter de polerede den og smed den online. Hvad tror du, de snakker om privat?

Fremmede, der er meddelt dansk statsborgerskab ved lov, skal have statsborgerskabet revurderet og som udgangspunkt have det annulleret.

Og hvad er konsekvensen? Hvis Abdul har fået et barn med Paula, begge tildelt statsborgerskab ved lov, så vil barnet være indfødt dansker. Men når både Abdul og Paula mister deres statsborgerskab, så har barnet ikke længere danske forældre og skal derfor udvises. Udvises hvor?

Konsekvensen er flere statsløse børn, der i praksis skal sendes til Madagascar!

Helt seriøst, prøv lige at læse op på nazisterne før du insisterer på, at det de snakkede om og det SK snakker om er totalt forskelligt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Madagascar_Plan

Detaljerne er lidt forskellige og SK er åbenlyst ikke nået helt frem til 1940-retorik endnu, men lighederne er da slående.


En del af den danske kultur er det kulturkristne livssyn og anerkendelsen af det verdslige samfund. Fundamental anerkendelse og dyrkelse af frihedsrettigheder som ytringsfrihed og forsamlingsfrihed er af afgørende betydning for en dansker.

1) Det kulturkristne livssyn hvor kvinder skal tvinges til at føde voldtægsbabyer? Hvor kondomer og anden beskyttelse er syndfuldt? Hvor pædofile præster beskyttes? Hvor sexualitet skal fordømmes og undertrykkes? Hvor menneskets undergang grundet overbefolkning er et bedre alternativ end at man begynder at snakke om realistiske løsninger på uønskede graviditeter?

Meh. Det var fint engang, men efterhånden er det kulturkristne livssyn tættere på det islamistiske end det humanistiske.

2) Frihedsrettigheder er af afgørende betydning, bortset fra de frihedsrettigheder som SK ønsker at fjerne. Hvordan tager man den påstand seriøst?
Skrevet af repos
Blændende indlæg, BS.
Even at my lowest, I have always managed to feel contempt for others.
Skrevet af Contractor
Tak BS
"Only once in my life have I felt like I needed a psychiatrist. I was looking at Yuri Zhirkov, but all I could see was a rib-eye steak. Perfectly grilled, juicy, smoking, medium rare. I looked him in the eye and suddenly I was starving." Ancelotti
Skrevet af Black Spider
@ Kugle

Det er ikke påstande, men en teori, der stadig er valid og flere gange efterprøvet videnskabeligt kvantitativt og kvalitativt, den bekræfter kausaliteten mellem økonomisk udvikling og demokrati, når specifikke faktorer er til stede.

Bør vi måske ikke lige tage en dyb indånding før vi begynder at puste samfundsvidenskabelige teorier op på niveau med naturvidenskabelige teorier.

Den videnskabelige metode er i konceptet den samme i både hård og blød videnskab, men problemet er at empirien er noget mindre objektiv i samfundsvidenskaben, end når vi tager udgangspunkt i obsrvationer som vi entydigt ikke påvirker.

Og jeg trækker lidt på smilebåndet over en kvalitativ efterprøvelse af en teori om demokratiets udvikling som en konsekvens af økonomisk udvikling. Jeg har stor respekt for kvalitative metoder, men jeg har ikke begyndelsen af en ide om, hvordan man kan dem til at efterprøve, at økonomisk udvikling fører til, at kulturer uden antydningen af demokratiske traditioner eller værdier pludselig skulle udvikle disse. Har du et bud på en god metode desangående?

Det beviser netop teoriens tyngde og indflydelse, at en så gammel teori, stadig bliver efterprøvet, får kritik, bliver udbygget og har ført til alternative teorier, der belyser andre forhold og forudsætninger.

Det er ikke helt korrekt. Det beviser reelt ikke rigtigt noget, at en så gammel teori kan hives frem og stadigvæk forklare de samme observationer, som da den blev opfundet. Det er sådan set forventeligt. Spørgsmålet er, om den stadigvæk er forklarende for alle observationer?

Teorier bevises i øvrigt ikke som sådan. Det er aldrig blevet bevist, at evolutionsteorien er sand. Den er blot aldrig blevet falsificeret trods mange, mange, mange observationer.

Jeg har aldrig kigget nærmere på moderniseringsteorien, så lad mig fastslå, at jeg ikke direkte kommenterer på hvor retvisende den er. Men når jeg kigger ud på verden, så ser jeg ikke ret mange demokratier. Sydkorea og Taiwan er vel stjerne eksemplerne på demokratisering, men hvor uafhængigt af vestlig indflydelse har de gennemgået processen? Brasilien har lige valgt en semi-fascist som statsleder.

Selv i Lipsets hjemland er alle hans faktorer jo netop opfyldt til overmål og alligevel har de i årtier bevæget sig væk fra demokratiske idealer. Løgnagtighed over for borgerne er normen, og krumspring for at få mest muligt indflydelse fra lige præcis ens eget segment og mindst muligt til modstanderens er bredt accepteret. Gerrymandering, indførelse af eller afskaffelse af transport til valgsteder, osv.

Så hvilken empiri er der reelt, som ikke grundlæggende har udgangspunkt i vestlige idealer? Hvor stor er den empiri reelt? Hvor overbevisende er den? Er det rent faktisk en bred empiri eller er der i en eller anden grad tale om, at man kigger på de samme smalle observationer flere gange og derfra forsøger at konkludere på hele befolkningen?
Skrevet af Slettet(202352200106)
BS

Imponerende mursten at smide, men hvor meget relevans har det egentlig i forhold til denne debat? Jeg tager jo klart afstand fra Paludans holdninger, så jeg tænker, at du enten kan søge svar inde på hans side eller hos hans vælgere, fordi det kan jeg ikke hjælpe med.

Fint, jeg er blank og sørgelig, men når det særligt kommer fra dig, så tænker jeg, at det alt sammen går alligevel. Mon ikke der også er plads til folk som mig i samfundet i sidste ende.

Det er jo ikke afgørende, om fokus er på jøder eller på "de brune" eller på "muslimer", men derimod hvad den underliggende tankegang bygger på.


Stråmand

Jeg forstår i øvrigt heller ikke dit indlæg. Jeg er lagt klar vægt på, at de centrale og historiske perspektiver inden for nazisme er racelæren og opbygningen af et fascistisk styre, som ved magt skal sikre Lebensraum. Så findes der en gren af nynazisme, hvor man nok må erkende, at Hitler´s idéer om at invadere Rusland nok ikke var særlig smart, men alligevel vil racismen og skepsis over for folkestyret(ja, diktatur, etpartistat, facisme osv.) vil jeg ikke sige er en del af Stram Kurs partiprogram. Endnu, og hvem ved...

Hvis jeg skal redegøre for etnonationalisme for 3-4 gang, så kan jeg se, at du korrekt har fat i det grundlæggende, at det handler om etnicitet, hvilket kan referere til mange ting. Skal vi finde fælles fodfæste, så lad os blive enige om, at identitet er grundlæggende inden for etnonationalisme.

Vi kan rent faktisk finde mange bevægelser, som har haft følelser af etnonationalisme og sikkert også bekendt sig til den på samme måde som Stram Kurs. Så vidt jeg kan se, så ligger etnonationalisme sig i et historisk perspektiv en politisk interesse for en særlig gruppe i en befolkning, som ønsker at løsrive sig eller have selv-bestemmelse. I sådan omfang kan man jo så nævne indianerne, Israel, Bosnien, separatisterne i Spanien osv.

Jeg vil i hvert fald ikke våge at udvide ordet til at omfatte etnisk udrensning og nazisme, men det er da korrekt, at det kan være konsekvensen.

ethnonationalism -> " Advocacy of or support for the political interests of a particular ethnic group, especially its national independence or self-determination."

https://en.oxforddictionaries.com/definition/ethnonationalism


https://www.jstor.org/stable/24356606?seq=9#metadata_info_tab_contents

Også en god opsummering af nationalistiske bevægelser rundt omkring i historien.
"Vi er bare ikke bedre"
Skrevet af Vincent Gigante
Der skal findes en endelig løsning på muslimspørgsmålet:

https://www.youtube.com/watch?v=Ml62afEvRXY&feature=youtu.be


...men nej da, Paludan er milevidt fra tidligere, lignende ideologi i Tyskland.


Mimi Jacobsen dragede i Aftenshowet paralleler mellem Stram Kurs og nazismen. Som modsvar sammenlignede Paludan hende med selveste Adolf Hitler og kaldte hende et nazisvin. Det er noget af det mest underholdende, jeg har set i meget lang. Og så i fucking Aftenshowet. Værterne vidste ikke, hvad de skulle gøre. Det må man give Paludan, han laver sgu et godt show.


EDIT: I øvrigt et godt indlæg af BS. Jeg har været inde på nogle af delene - men har ikke haft overskuddet til at brække det sådan ned. Selvfølglig er etnotionalistisk homogenitet noget vrøvl, der skal camoflere rendyrket racisme.
.
Skrevet af Slettet(202352200106)
Nej, det er noget vrøvl, at etnonationalisme er racisme. Der findes massere af eksempler på etnonationalisme, hvor racisme ikke har været anvendt. Endvidere også eksempler på ren assimilation frem for deportering. Hvorfor læser i ikke op på historien? Hvorfor slår i ikke ordet op?

Jeg skal nok hoppe ind i koret af Stram Kurs-kritikere, men det bliver ikke på bekostning af helt basal viden.

Og hvor står man så i forhold til Paludan, når man selv benytter sig af termer som nazist?


"Vi er bare ikke bedre"
Skrevet af Vincent Gigante
Jeg vurderer det alene ud fra Paludans egen definition, som han bl.a. fremlagde i Deadline, hvor han kom ud på meget tynd is, da han skulle forklare sin politik og ikke helt kunne holde race ud af ligningen.

I øvrigt har jeg på intet tidspunkt selv kaldt Paludan nazist. Det er ikke relevant og faktuelt forkert. Men der kan drages paralleler.

Hvad tænker du, Redondo, i din vurdering af Paludan, om at han ytrer, at muslimer skal fjernes fra jordens overflade - når snakken går på paralleler til nazismen.
.
Skrevet af Slettet(202352200106)
Det kan godt være, at du ikke har kaldt ham det, men er du ikke bange for, at han vinder sympati, hvis medierne trak nazi-kortet mod ham og han fik flertallet af befolkningen på nakken? Jeg har ikke lige fornemmelsen af, at Paludan går til bekendelse alligevel. Gad vide om Mimmi egentlig dummede sig mere end Paludan ved at nævne ordet Nazisme. Det kunne jeg godt tænke, men nu må vi se.

Jeg vurderer det alene ud fra Paludans egen definition, som han bl.a. fremlagde i Deadline, hvor han kom ud på meget tynd is, da han skulle forklare sin politik og ikke helt kunne holde race ud af ligningen.


Altså nu betragter jeg også nationalkonservatisme som en loooorte ideologi(for at bruge Paludan termer), men af den grund skal det selvfølgelig ikke kaldes nazisme. Men det centrale er selvfølgelig igen og altid, at det er racelæren og den totale udrensning af ikke-racerene personer, som må være den afgørende skillelinje. Det eneste som jeg måske kunne lede hen af mod nazisme er det faktum, at han vil indskrænke basale frihedsrettigheder, hvilket man nærmest kun kan gøre ved brug af magt - altså facisme. Medmindre at man virkelig demokratisk kan ændre grundloven og udtræde af internationale konventioner, så må det tætteste som vi kan komme på i historien er, at man ændrer det ved magt.
"Vi er bare ikke bedre"
Skrevet af Vincent Gigante
Men det centrale er selvfølgelig igen og altid, at det er racelæren og den totale udrensning af ikke-racerene personer, som må være den afgørende skillelinje...men nu florerer en video fra hans egen kanal, hvor han netop snakker om total udrensning. Godt nok ikke baseret på race, men religion - er vi ikke ´pretty much up the alley´? Hvori består forskellen i dine øjne fra nazisternes ´Endlösung´ og at Paludan ytrer, at alle muslimer skal fjernes fra jordens overflade?


Medmindre at man virkelig demokratisk kan ændre grundloven og udtræde af internationale konventioner, så må det tætteste som vi kan komme på i historien er, at man ændrer det ved magt.


Hans forslag er grundlovsstridige og jeg kan ikke forstille mig, hvordan han på demokratisk vis kan indføre de forskellige ideer.
.
Skrevet af Black Spider
Redondo, jeg skriver et mindre murstensagtigt svar senere, men har ikke tid lige nu.

Dog en meget kort udgave: Er etnonationalisme det samme some etnonationalistisk utilitarisme? Hvis ikke, vil du så ikke godt lige forholde dig til kombinationen af de to koncepter, herunder specielt kombinationen som anvendt i praksis af de typer, der er en del af SK?

At du snakker i øst og vest om alle mulige andres tolkning af etnonationalisme end lige præcis SK´s virker et sted mellem det ligegyldige og det intentionelt fjollede.

Og lige angående racelæren, har du siddet snakken om at afrikanere og arabere har for lav IQ til vestlige samfund overhørig? Er den attitude grundlæggende forskellig fra 30´ernes racelære? I 30´erne var det jøder, som var kilden til problemer i det tyske samfund. I dag er det muslimer som er kilden til problemer i det danske samfund. Er der slet ingen lighed?

Et fascistisk styre? Hvad er det, du mener, de lægger op til, når de først vil være libertarianske EFTER at den "etnonationalistiske homogenitet" er opnået? Når de vil indføre religionstvang? Når de vil indføre tankepoliti?
Skrevet af MadsLeb
Er der nogle i denne tråd, som 100% dybt seriøst står inde for Stram Kurs´ holdninger?
-
Skrevet af Bosse1983
Men det centrale er selvfølgelig igen og altid, at det er racelæren og den totale udrensning af ikke-racerene personer, som må være den afgørende skillelinje.

Hvorfor i alverden skal forlkemord være skillelinjen, i forhold til om man kan sammenligne med nazisme?
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Fl@skebøf
Shit Paludan bliver mere og mere uudholdelig i hele sin retorik og væremåde.

https://www.youtube.com/watch?v=ahR6I6fNvpA
Skrevet af OC
Shit Paludan bliver mere og mere uudholdelig i hele sin retorik og væremåde.

https://www.youtube.com/watch?v=ahR6I6fNvpA


Den er jo lige til grænsen; der er ingen - heriblandt folk i denne tråd samt store dele af det etablerede mediedanmark - der afviger fra at trække netop nazikortet mod Rasmus Paludan i tide og utide. Mimi selv har gjort det samme:
https://www.facebook.com/mimi.v.jakobsen/posts/10157244468659182

Her er der vel bare tale om gengæld, selvom ´nazisvin´ for mig at se er svær at applikere på Mimi Jakobsen.

Og så i Aftenshowet. Det er, om ikke andet, ikke set før.
La prende Vecino.
annonce
0