Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af ConCort
Hvad angaar solenergi er det paa nuvearende tidspunkt formentlig ikke den bedste loesning for Danmark, men med den enorme omkostreducering ift. solenergi generelt ville det give god mening for Danmark at braende kul og samtidig installere solceller i Mexico.

Hvis Tyskland kan daekke 35% af deres elektricitetsforbrug med solenergi om 7 aar kan lande med meget mere sol vel ogsaa.
Skrevet af Swordfishtrombone
Jeg har ikke anfægtet KUM´s placering i hierakiet, selvom Kulturministeriets ambitioner ærgrer mig, særligt hos denne regering.

Jeg er helt enig i, at regeringen også er for uambitiøse ligesom verdenssamfundet for i øvrigt, hvad gælder global opvarmning. Men i modsætning til LA ser jeg ikke apatisk til, men efterlyser reelle løsninger for fremtiden. Sagen er nok snarere den, at LA ikke tager klimaproblematikken alvorligt.
-
Skrevet af Kusk
Sagen er nok snarere den, at LA ikke tager klimaproblematikken alvorligt.


Jeg tror det handler om en erkendelse af, at Danmark nok hverken gør fra eller til i det store klimaregnestykke, og der derfor ikke er noget logisk funderet ræsonnement i, at vi plager os selv mere end højst nødvendigt.

Får man derimod gang i væksten, så økonomien blomstrer, så vil der opstå råderum i erhvervslivet til at investere i klimaforskning. Og lad os nu se i øjnene, at Lomborg jo i det mindste på ét punkt har ret:

Den klimavenlige energi bliver ikke fremherskende før den er billigere end den fossile energi.
Mvh.
Skrevet af pukledyret
Pibe, for faen.

Solenergi en begrænset ressource? En solcelle i dag er intet i forhold til den effektivitet den vil kunne levere med 10-15 års udvikling. Bare vent til udbyttet fordobles. Og fordobles igen og igen. Solen sender på cirka 60 minutter samme mængde energi som hele jordens befolkning forbruger på et år. Der er med andre ord rigeligt at tage af, og mulighed for teknologisk udvikling.

Jeg forstår ikke den der antipati mod energikilder som vind og sol. Hvad er det lige der er problemet? Er det fordi at venstrefløjen hylder det, og dit kodeks dermed byder dig at hade det?

Jeg har aldrig forstået den opdeling af blå/rød og olie/vind som er så tydelig i rigtig mange sammenhænge.

Abe
Skrevet af Pibe
Pukle, det var jo mest en halvspydig kommentar til Sværdfiskens ide om "peak uranium". Solen går selvfølgelig ikke ud lige med det samme.

Jeg har ikke noget imod sol og vind. Hvis nogen har hellige kør ift bestemte CO2-neutrale energikilder, er det da venstrefløjen. Greenpeace er som bekendt grundlagt på modstanden mod kernekraft.


Hvad angaar solenergi er det paa nuvearende tidspunkt formentlig ikke den bedste loesning for Danmark, men med den enorme omkostreducering ift. solenergi generelt ville det give god mening for Danmark at braende kul og samtidig installere solceller i Mexico.

Hvis Tyskland kan daekke 35% af deres elektricitetsforbrug med solenergi om 7 aar kan lande med meget mere sol vel ogsaa.


Hvis de kan det. Eller rettere, det kan de måske, men som altid er det et spørgsmål om pris. Desuden vil de stadig bygge på en baseload af kul og gas.Skrevet af Jussi
DR2 nu

Sagde Pia lige ´man fyrer´, eller ´Mein Führer´?

Hun er uklædeligt klynkende under aftenens milde bombardement.

Ikke alle racistiske anklager kan notorisk tilbagevises med et ´jow ...´ Hvilket hun så alligevel slipper afsted med.
Morten Olsen: Vi skal huske på, at Danmark er en stor fodboldnation, men et lille land.
Skrevet af KYS MIN RØV
Lars alsan er en pikslikker.
Skrevet af KYS MIN RØV
han SUTTER for tomme flasker!!!
Skrevet af ConCort
"Hvis nogen har hellige kør ift bestemte CO2-neutrale energikilder, er det da venstrefløjen. Greenpeace er som bekendt grundlagt på modstanden mod kernekraft."

Nu er kernekraft saa heller ikke en CO2 neutral energikilde, saa det giver maaske ret god mening alligevel.


"men som altid er det et spørgsmål om pris" Foer var det et spoergsmaal om hvorvidt det teknisk var muligt for solenergi at daekke en vaesentlig del af energiforbruget.

Hvad angaar omkostningerne er der en vaesentlig langsigtet omkostning forbundet med at braende kul, som i mange samfund ligeledes er subsidieret af regeringen. Det er ogsaa dyrt.
Skrevet af Pibe
Solenergien i Tyskland erstatter netop a-kraft, ikke kul. I det omfang man kommer til at supplere med a-kraft-produceret strøm fx fra Frankrig og Tjekkiet, erstatter den dog selvfæøglig ikke a-kraft...

Solcelleproduktion er i øvrigt ekstremt energiintensiv, og den foregår som bekendt hovedsagelig i Kina, fyret af kul.

Omkostninger kan være "umuliggørende". Europa er jo ret uvæsentlig i det globale CO2-regnskab fremover og vil således kun have betydning ved "eksemplets magt". Hvis energiewende bliver så dyr, som man kunne frygte, herunder med følger for tysk erhvervsliv, tror jeg ikke du vil se mange emerging economies følge trop.
Skrevet af ConCort
"Solenergien i Tyskland erstatter netop a-kraft, ikke kul."

Det er naesten rigtigt Pibe. Atomkraft er ogsaa baseret paa en helt enorm maengde kulbraending for bygge anlaeggene, mine Uran samt at nedlaegge anlaeggene igen. Derudover henviste jeg kun til Tyskland som et eksempel paa at det er muligt at bruge solenergi til at daekke en stor del af elektricitetsforbruget i lande med meget lidt sol, det ville da vaere meget mere oplagt at bruge solenergi i omraader med meget sol og saa selv braende kul i Norden (samt vindenergi selvfoelgelig).
Skrevet af Pibe
Det er i hvert fald muligt at have *som målsætning*... i 2011 udgjorde solenergi så vidt jeg kan se 3% for el i Tyskland. Desuden er hovedproblemet, at sol og vind er så ustabile kilder.. det er ikke teknisk muligt at lagre strømmen i tilstrækkeligt omfang osv, og man må derfor ty til kul, gas eller kernekraft. De første 35% er så at sige nemmere at opnå end de sidste 35.Skrevet af ConCort
Og 5% i 2012. Og hvis man i dag kan daekke 5% af Tysklands forbrug med solenergi, boer man kunne daekke det tredobbelte i de fleste tropiske og subtropiske lande. Derudover falder omkostningerne forbundet med solenergi meget hurtigt allerede, og jo mere investering der er i teknologien, jo billigere vil det ogsaa blive.

"det er ikke teknisk muligt at lagre strømmen i tilstrækkeligt omfang osv, og man må derfor ty til kul, gas eller kernekraft." Der er vel heller ingen der siger 100% af forbruget i nordlige lande skal daekkes af solenergi.
Skrevet af Pibe
Tjah, energiwende siger 100% i 2050.

http://www.renewableener…-the-market

Men det er måske vind også, spændende bliver det om ikke andet. Ligesom det bliver spændende at samarbejde med de nordafriskanske stater om opstilling af solpaneler.

Skrevet af Pibe
Alt imens Kina ikke planlægger en større ændring i deres energimix. Dvs. fortsat 70%+ dækket af kul i 2050.
Skrevet af Viola 4 Ever
@ Mr.

Du kunne også bare se direkte på LA´s hjemmeside.

http://www.liberalalliance.dk/holdninger

At man ønske mindre stat kan vel ikke komme bag på nogen.
I think religion should be treated with ridicule, hatred and contempt, and I claim that right. - Christopher Hitchens I will try anything once, except incest and folk dance. - Oscar Wilde Il mio cuore sarà sempre viola
Skrevet af ConCort
Pibe, ikke alene inkluderer det ogsaa vind, men ogsaa biomass, thermal samt hydroelektrisk.

Hvad Kina goer afhaenger velsagtens af prisen - baade oekonomisk samt politisk.
Skrevet af Kusk
Af Kusks redegørelse fornemmes der også en del intern splittelse i spørgsmålet.


Ikke rigtigt nej. Men det kunne godt ske, det kommer, hvis man en dag vinder indpas med politikken. Det vil nødvendigvis fordre en dybere debat fra sag til sag.

Men kort fortalt handler det jo bare om, at man ved sænket skat bortgår fra de universelle principper indenfor visse områder. Eksempelvis er der en bred enighed om, at der skal gøres lidt op med overflådsydelser til middelklassen og opad, som godt kan klare sig selv og tilmed får lov at beholde flere af egne penge. Min grænse går dog ved uddannelse og sundhedssystem.

Der er intet i LA´s politik, der går på at ville forringe velfærdssamfundet for den fattigste femtedel af befolkningen. Tværtimod handler den del af politikken om, at man gør nye erkendelser. Deriblandt, at økonomisk fattigdom kun er et symptom på et problem, der i højere grad skal løses indenfor behandlingssystemet snarere end via økonomiske reformer. Psykisk sygdom, uanset indtægt, er den virkelige fattigdom i Danmark.
Mvh.
Skrevet af Jerikov
LA skal man bestemt tage alvorligt. De er dødsens farlige.
De appellerer til nogle af menneskets dårligste egenskaber: grådighed og egoisme.

”Hvad siger du til 1700 kr mere om måneden ned i lommen?”
Nogenlunde sådan lyder overskriften i avisen på den lille sleske valgannonce, som fra tid til anden ødelægger appetitten til karrysilden ved frokostbordet. Ikke mindst pga psykopat Samuelsens diabolske og griske smil, smukt sat i scene Saxo Lars Seir nede i det svejtsiske skattely.

Og som Danmarks eneste reele arbejderparti – det ved vi jo, at Samuelsen har proklameret, at de er – forsøger han altså nu at vække griskheden hos parcelhus kontorslaverne, som alle drømmer om to biler pr husstand, designer bryggers, hall, eliteskolegang til børnene, ugentlige besøg på de momsnedsatte gourmetrestauranter og velfortjente luksusrejser til fjerne destinationer. Både sommer, efterår, jule, vinter, påske og pinseferier.
Så også de kan få en flig af det herlige liv, som leves i Plutokratland. Det manglede da også bare, når man nu er Key Account Manager.

Kulturpolitisk vil de reducere udbuddet til Det kgl. Bibliotek, Rigsarkivet, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og måske en håndfuld andre. Måske.

Resten af kulturlivet – hvis de arter sig - må spise nådsens brød hos plutokraterne…dem det hele dybest set drejer sig om i LA´s verdensbillede.
Kulturen bør nemlig ikke støttes, da der pga DK´s liden størrelse ikke er væsentlig profit at hente.
Åndelig profit tæller ikke hos plutokraterne. Det skal man holde sig for øje.


Indenrigspolitisk vil de fjerne al kontrol af borgerne, da borgerne blot skal agere med frihed under ansvar.
De selvsamme grådige og egoistiske mennesker, som de appellerer til, gnider sig i hænderne. Det skal nok blive godt.

Retspolitisk vil de sænke lavalderen til 12 år. Oprette opforstringshuse for 12-17 årige og rent lavpraktisk foreslår de i deres arbejdsprogram, at man skal pudse vinduer i et halvt år, hvis man har smadret vinduer.
Jamen, det siger de.

Boligpolitisk vil de nedbryde almennyttige boliger, så de private udlejere og bolighajer kan komme på banen og flå folket.
Boligsikringen vil de omlægge for at skabe et incitament til at arbejde. De mener formentlig fjerne den helt, så hr og fru Slidt Ned, bliver nødt til at arbejde på bolighajens brors fabrik, hvor de på en ikke-eksisterende overenskomst, må arbejde montont og hårdt - til de bliver 75 - for at kunne betale den ublu leje på et frit og løbsk boligmarked.

Miljøpolitisk er de i bedste fald landsskadelige. De mener ikke, at vi skal gøre noget synderligt, nu når de andre ikke gør det – og så der jo ikke er profit i det. Er deres lakoniske resonnement.
De vil fjerne noxafgifter og registreringsafgifterne på biler. Bygge flere veje og broer til alle de mange biler, som også får lov at køre hurtigere.
De vil altså dræbe flere med smog og fart.

Landbruget skal have carte blanche til at dyrke deres afgrøder på en hvilken som helst måde de lyster, når bare der profitmaksimeres. Også i de nedlagte randzoner.

Afgifter på vin, øl og tobak vil de også fjerne helt. I det mindste opløftende. Så kan man da drikke og ryge sig ihjel meget hurtigere og slippe for Samuelsen utopiske gak-gak land. På en værdig måde.

Samtidig vil de sikre et bedre sygehusvæsen og styrke og bygge psykiatriske centre. Og der bliver brug for begge dele.
Det har de i det mindste indset. Begge dele skal selvfølgelig privatiseres, så plutokraterne får nye investeringsmuligheder, da der ikke spindes nok guld på syge mennesker indenfor medicinalindustrien.

LA minder mest af alt om et indavls- byråd i en mellemstor by i 50´ernes Amerika, som udelukkende arbejder for egnens matadorer og pengemænd.
Og det var altså 1850´ernes Amerika. Det er rent wild west.

De hører ikke hjemme i vor tid.
God knows that he won´t arrive
Skrevet af Viola 4 Ever
@ Jerikov

Det er godt at der findes kommunister som dig, der kan frelse os fra os selv og arbejde for et samfund som nok skal tage sig af det hele for os alle.

Lad os endelig få lov til at betale mere i skatter og afgifter, kæmpe for at alle kun skal køre på cykel eller i bus.
Kumbaya my lord, kumbaya - Jeg henter guitaren.
I think religion should be treated with ridicule, hatred and contempt, and I claim that right. - Christopher Hitchens I will try anything once, except incest and folk dance. - Oscar Wilde Il mio cuore sarà sempre viola
annonce
0