Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af fafner
"Vi kan diskutere begge fafner."

Okay, så du vil også diskutere det politiske. I så fald er "retsuvidenhed disculperer ikke" et bizart argument for ovennævnte synspunkt. Det er simpelthen noget sludder ift. om forudgående viden har betydning for størrelsen af den politiske skandale og de deraf følgende konsekvenser.
Masquerading as a man with a reason. My charade is the event of the season. And if I claim to be a wise man, well it surely means that I don’t know.
Skrevet af Sir , moderator
Har lige skrevet lidt mere til og ja begge dele kan diskuteres. Ansvaret forsvinder som sagt ikke, og kan ikke placeres på embedsværket uanset, men du har da ret i at der er forskel på skandalegraden, ved bevidst at overtræde loven og så den situation som nogle antager vi har nu, hvor diverse ministre og embedsmænd ikke på nogen måde kunne tænke at det kunne være et problem.
Hvad vil du sige skalaen skal hedde?
Dette er en signatur.
Skrevet af fafner
"Det er da muligt at ingen vidste noget og ingen spurgte sig selv om det rent faktisk var lovligt at få politiet til at destruere folks ejendom og at embedsmændene er skyld i det hele."

Hvis de kun havde givet påbud om aflivning af mink inden for zonerne, skulle de da have stillet de samme spørgsmål?
Masquerading as a man with a reason. My charade is the event of the season. And if I claim to be a wise man, well it surely means that I don’t know.
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Det er da muligt at ingen vidste noget og ingen spurgte sig selv om det rent faktisk var lovligt at få politiet til at destruere folks ejendom


Havde Politiet ikke ansvar for at sige fra, eller kan Politiet i modsætning til regeringen påkalde sig uvidenhed?

Politiet må ikke gennemføre en ulovlig instruks.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af GamleDreng
@sir

Skulle lige til at høre om du havde glemt mig og min ultra lange post på side 3058 :-)

Men du får svaret øverst på denne side, fint du rykker dig og erkender, at graden af skandalen og evt. retslige følger må bero på graden af information, hvor godt den blev givet og hvorvidt nogle ministre bevist eller ubevist - uagtsomt eller groft uagtsomt - overhørte advarsler.

Jeg håber, at redegørelsen kan give nogle svar, men jeg frygter, at det ender som altid ...

Nu vil jeg se lidt serie med konen, god aften.

Skrevet af Sir , moderator
Fafner - altså det er inden for loven jvf syge dyr?

Poor - pointen?

GamleR fint jeg slipper for at læse alt det :)
Dette er en signatur.
Skrevet af Halil
I koordinationsudvalget snakker de om hjemmel "Spørgsmålet om hjemmel til aflivning blev ikke bragt op på mødet. Derimod drøftes spørgsmålet om hjemmel til midlertidig eller varig nedlukning af erhvervet og økonomisk kompensation i den forbindelse."

Funky at drøfte et hjemmelsspørgsmålet om nedlukning, men ikke aflivning.

Nogle der kan forklare dette?
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Skrevet af Poor Scouser Tommy
pointen?


Tænker det giver sig selv. Men ok.

Du har været med i koret, der har harceleret mod regeringens koordinationsudvalg og nærmest stemplet dem som inkompetente idioter for ikke at tage spørgsmålet om hjemmel (bilag 41) op.

Når du så skriver, at regeringen "har fået Politiet til at destruere folks ejendom", lyder det jo unægteligt som om, at du afskriver Politiet deres ansvar for selv at sikre, at der er hjemmel.

Skal du være stringent og konsekvent i din tilgang til ansvar og konsekvens, bliver du nødt til at kræve Rigspolitichefen fyret. Det er i sidste instans hans ansvar, at Politiet gennemfører en ulovlig instruks, uanset omstændighederne. Han har pligt til at sige fra.

Vi må forstå på flere indlæg i tråden, at spørgsmålet om hjemmel var en selvfølgelig at tage op.

Er det din holdning, at Rigspolitichefen må gå?

Et tilsvarende ansvar påhviler i øvrigt embedsmænd. Der skal siges tydeligt fra, hvis en minister uden for en rimelig tvivl er i færd med at bryde loven.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af fcmidt1650
Både Erik Ninn Hansen og Støjberg(ser det ud til) fik flere advarsler fra deres embedsmænd om at det de havde gang i gik altså ikke. Det var klart og tydeligt imod lovgivningen på området og grundloven.


Det gjorde regeringen så også, de valgte bare at lave med at læse det. Da de så begynde og snakker hjemmel i koordinations udvalget, snakkende de sjovt nok om hjemmel for at ned lukke minkavl mm, med ikke for at slå alle dyr ned.

Noget helt andet er, at der er mange herinde der tale om nedsmeltning i embedsværket. hvis den nedsmeltning er så stor, hvem har så ansvaret for det?
Ikast FS / FCM siden 77
Skrevet af GammelBitterMand
Fødevareministre er sådan nogle, der bliver hængt til tørre af uduelige embedsmænd og interesseorganisationer, i hvert fald. Det er mig en gåde ingen har ryddet op i det morads endnu, for det er jo gået ud over ministre fra begge sider de sidste 15 år.

Ellemann skal være glad for at Venstre tabte valget, det var den mest nådige exit.
Batman Close. London W12.
Skrevet af Poor Scouser Tommy
@ fcmidt

Din udlægning af mødet stemmer på ingen måde overens med beskrivelsen i redegørelsen og den i øvrigt tilgængelige viden. Det står direkte i redegørelsen, at hjemmelsspørgsmålet ikke blev bragt op.

Har du en insiderkilde på Borgen, der deltog på mødet?
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Halil
Bør Nick Hækkerup gå af som justitsminister?

Mette mener at ansvarlige ministre reagerer, når ministrene ser der er fejl. Alligevel kontakter Nick & pals ikke statministeriet, da de først finder ud af den manglende hjemmel. Der skal jo reageres øjeblikkeligt.
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Skrevet af Sir , moderator
" Når du så skriver, at regeringen "har fået Politiet til at destruere folks ejendom", lyder det jo unægteligt som om, at du afskriver Politiet deres ansvar for selv at sikre, at der er hjemmel."Nej det er igen dig der tager dig nogle friheder. Politiet har også et ansvar og jeg kan forstå at flere partier kræver en undersøgelse af politiets rolle. Helt rimeligt.
Dette er en signatur.
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Jo jo. Men skal Rigspolitichefen fyres eller ej?

Det er jo utvivlsomt hans ansvar. Ikke?

Han må vel ligesom regeringens koordinationsudvalg være mindrebemidlet, når han ikke rejser spørgsmålet om hjemmel og slår bremsen i?
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Halil
“Spørgsmålet om hjemmel til aflivning blev ikke bragt op på mødet. Derimod drøftes spørgsmålet om hjemmel til midlertidig eller varig nedlukning af erhvervet og økonomisk kompensation i den forbindelse”

“Det gjorde regeringen så også, de valgte bare at lave med at læse det. Da de så begynde og snakker hjemmel i koordinations udvalget, snakkende de sjovt nok om hjemmel for at ned lukke minkavl mm, med ikke for at slå alle dyr ned.”

Hvor er det udlægningen er helt forkert, poor?
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Det står i svaret til fcm...

Læs evt. redegørelsen.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Halil
Redegørelsen er citeret???
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Skrevet af Halil
“Det er umiddelbart vurderingen, at det hverken er muligt at tvangslukke eller lægge minkerhvervet i dvale med hjemmel i epidemiloven eller Sundheds- og Ældreministeriets forbudsbekendtgørelse, da minkavlere ikke er levnedsmiddelsproducenter. Et forbud vil således skulle hjemles i Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr eller ved lov. Miljø- og Fødevareministeriet og Justitsministeriet er ved at afklare dette spørgsmål.“

Det skal afklares om der er hjemmel. Alligevel sættes processen igang?

Hvorfor?
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Redegørelsen er citeret???


Sgu ikke i det indlæg, jeg svarede på.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Halil
Så må du læse redegørelsen.

fcm citerer jo nærmest fra redegørelsen vedr drøftelserne om hjemmel.

Hvor er det udlægningen er helt forkert?
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
annonce
0