Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af JuveFC
???
Skrevet af klykke
Tror som sådan ikke at det er hver enkelt ting i sig selv der er problemet men det er "mange bække små"

- Man vil slå mink mink ned med et ganske fint motiv, om at man vil sikre at der ikke skabes mutationer. Her glemmer man lige loven, men fortsætter lige med at slå mink ned.

- Man får fjernet et notat om at at slå alle mink ihjel er lig med en nedlukning af erhvervet.

- Man får at vide at kommissionen skal have SMSerne, men der går måneder før man får sagt "hey de er squ slette"

- Så bliver de ikke genskabt, men man vælger lige 6 dage med at offentliggøre det, til efter KV. Og jo, det er sagt fra anden side at det var regeringens valg.

- Man lytter ikke til når der har været private ude og sige de gerne vil give det et forsøg.


Det er som sådan ikke fordi det direkte er MF jeg mener er problemet (ud over at jeg personligt ser hende som mega arrogant, og bedre vidende) Men der er et eller andet sted i Regeringens ledelser hvor tingene bare går galt.
Som en anden siger så bruger man SSI osv når det lige passer dem, og når deres ting ikke passer, bruger man andre eksperter som man så ikke vil nævne hvem er.

Det er mange små sager hele tiden, hvor de virker som om de lyver, eller bare er møg spekuleret.
Skrevet af Vincent Gigante
Langt mere oplagt ville det være, at regeringens (Mettes) motiv var, ikke at virke handlingslammede eller at agere for sent.


Apropos at opfinde præmisser til lejligheden.
.
Skrevet af Rossoneri
@klykke
Meget enig.

Men det er vel netop MF der er problemet, da det er hende der er øverste leder og ganske tydeligt hende der sætter kursen.
Hun VIL være en stærk leder.

Personligt tror jeg (og dermed er det jo blot min teori), at MF absolut har de bedste intentioner. Jeg tror bestemt, at hun mener, at hendes ledelse er den bedste for landet.

Med hendes stil kommer dog nogle ofre. Navnlig for folk der ikke ønsker en stærk (autoritær) leder.

Og det er nok her clashet og forståelseskløften for alvor opstår.

Det er ganske tydeligt, både i samfundet generelt og også ekkoet her i tråden, at mange rent faktisk ønsker en "stærk" leder og i den forbindelse accepterer, at visse rettigheder bliver sekundære.

Som jeg har skrevet tidligere, har forskning vist, at op mod 30% af befolkningen bifalder en vis grad af autoritarisme og herunder er parat til at gå på kompromis med normale frihedsrettigheder. Navnlig når det gælder andres.

Det har jeg sådan set respekt for (omend jeg mener det er en meget farlig vej at gå ned af). Det er folks demokratiske ret.

Men jeg mener også, at det er et forvarsel på, at vores samfund ikke kan fortsætte med at hænge sammen som det gør.

Skellet bliver større mellem dem ser hhv friheden og sikkerheden som det primære.
Corona har i den grad sat spot på dette og det kommer givetvis til at fortsætte.

Og det er en udfordring for et samfund som vores, der i høj grad beror på sammenhængskraft og tillid til hinanden.
Skrevet af Rossoneri
Apropos at opfinde præmisser til lejligheden.

Måske du ikke er så stærk ud i det danske sprog, men ovenstående er ikke en præmis. Det er en holdning til et muligt motiv.

Skrevet af Vincent Gigante
Det er en holdning til et muligt motiv.


Hvem siger, at der skal være et motiv? Det er da netop at strikke en præmis til lejligheden.

Du har i øvrigt nada belæg for at postulere, at regeringen prøvede at fremstå handlekraftige mv. Dine gæt er jo mindst lige så gode/dårlige som øvrige brugers.
.
Skrevet af Rossoneri
Hvem siger, at der skal være et motiv?

Huh?? Jeg svarede på en indlæg hvor der blev postuleret, at det var svært at finde motivet, for at gøre som regeringen gjorde.

Derfor kom jeg med mit bud på et motiv.

Ved samme lejlighed anfægtede jeg præmissen om at beslutningen blev taget som et resultat af et ønske om at lukke erhvervet.

Get it? Ellers må du nok lige læse konteksten af det du kommenterer på.

Du har i øvrigt nada belæg for at postulere, at regeringen prøvede at fremstå handlekraftige mv. Dine gæt er jo mindst lige så gode/dårlige som øvrige brugers.

Bingo! Jeg har, mig bekendt, heller ikke tillagt min vurdering nogen ultimativ sandhedsværdi.

Men, som skrevet ovenfor, reagerede jeg på en påstand om at der ikke fandtes noget logisk motiv. Dertil fremførte jeg noget jeg anser som et oplagt motiv. Dermed har jeg ikke påstået, at netop dette er motivet.

Det bliver hurtigt en lidt fjollede "snak", når du bare hopper ind uden, at have besværet dig med at forstå konteksten.
Kunne du ikke lige bruge lidt tid på det?
Skrevet af Vincent Gigante
Dit bud på motiv er dog ikke særlig plausibel.

Lad mig spørge dig på en anden måde, Rosso.

Hvilket motiv skulle regeringen operere ud fra - at det var værd, at træffe beslutnignen om minkaflivning i en så helvedes hurtig fart, at de i processen brød grundloven og satte deres politiske liv på spil - andet end at beskytte folkesundheden og danske eksport samt forhindre en evt. ny pandemi?
.
Skrevet af Rossoneri
Dit bud på motiv er dog ikke særlig plausibel.

Det skal du være velkommen til at synes - jeg er selvsagt meget uenig. Apropos sandhedsværdi.

Hvilket motiv skulle regeringen operere ud fra...

Det motiov jeg har skiteseret ovenfor - og som du har kommenteret på...(?)

Det er jo bare at løfte blikket og se rundt omkring i verden.

Mange lande har valgt stærke/autoritære ledere; USA, Polen, Ungarn, Rusland, Tyrkiet osv.

Mette Frederiksen spiller jo helt klart efter samme playbook, så det er relatvit oplagt, at motivet også ville kunne findes deri.

...andet end at beskytte folkesundheden og danske eksport samt forhindre en evt. ny pandemi?

Det argument bliver ret hurtigt amputeret af, at beslutningen gik væsentlig længere end det forskerne anbefalede.

Dermed ikke sagt, at det ikke kan være en del af forklaringen. Men det er næppe hele forklaringen.
Skrevet af LukeDanDuke
Langt mere oplagt ville det være, at regeringens (Mettes) motiv var, ikke at virke handlingslammede eller at agere for sent.


Nej! fordi det kræver, at man ikke har haft mulighed for at handle - i hvert fald hvis det skal disculpere for manglende lovhjemmel. Såkaldt nødret. I denne situation havde man i forløbet op til haft massere af mulighed for at handle - problemet var kendt i måneder op til og flere eksperter og branchen selv ønskede dialog uden at man havde gjort noget.

Den eneste undskyldning er, at man ikke vidste at der manglede lovhjemmel.

Og i øvrigt til dem derude, som tror, at manglende tilregnelse i form af viden medfører, at alt så bare har været i den skønneste orden, så kan jeg fortælle jer, at dette ikke er tilfældet. Det er klart retsstridige påbud, som Mette F selvfølgelig har godtkendt (både internt men gjorde det også eksplicit på pressemødet). Ukendskab til loven, eller in casu den manglende lovgivning, er ikke en undskyldning!

Det eneste som den manglende viden om lovhjemlen medfører er, at der ikke er handlet i strid med ministeransvarlighedsloven. Det er selvfølgelig væsentligt, men det ændrer jo ikke på at både beslutningen og den efterfølgende håndtering er mere end kritisabelt.

Det er en lortesag ja, men det værste er da at man ikke i det mindste kan anerkende at det her er en betydningsfuld sag. "Jeg har ikke lige haft tid" er da så provokerende som noget kan være. En ting er at man ikke gider at angive sig selv, det er sådan forståeligt nok, men når man virkelig gør sit bedste for at tale sagen ned som man gør, ja så bliver jeg faktisk lidt irriteret.
Skrevet af Rossoneri
Nej! fordi det kræver, at man ikke har haft mulighed for at handle - i hvert fald hvis det skal disculpere for manglende lovhjemmel.

Det handler ikke om lovhjemmel - det handler om vælgernes gunst.

Det synes relativt åbenlyst, at hun søger at fremstå som en stærk leder generelt. Derfor er det selvfølgelig også oplagt at vurdere, at det netop også har været tilfældet i en så presset situation.

Det der ofte sker i sådan en situation er, at den pågældende leder får skyklapper på. Det forklarer så samtidig hvorfor hun har trukket magten til sig og ikke mindst, at hun er gået imod videnskaben og eksperternes anbefaling.

Det eneste som den manglende viden om lovhjemlen medfører er, at der ikke er handlet i strid med ministeransvarlighedsloven.

Det er åbenlyst forkert.

§ 5. En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.
Skrevet af Duck
https://politiken.dk/indland/politik/art8490270/Tanken-om-at-g%C3%A5-i-opposition-t%C3%A6nkes-h%C3%B8jt-hos-Radikale-Venstre

Det Radikale Venstre er ved at komme til hægterne igen. Imploderer rød blok nu? De Radikale må have vurderet, at de ikke rigtigt har mere at tabe på det her tidspunkt, hvor de nærmest har været stående KO i et par år. Men hvad siger Enhedslisten, og hvad med de A-vælgere, som hellere vil stemme blankt eller borgerligt, frem for at få en SR-regering igen, hvor går de hen.
Skrevet af LukeDanDuke
Det handler ikke om lovhjemmel - det handler om vælgernes gunst.


Jojo, men tager vi et skridt tilbage, så er det jo lovhjemmel

Det synes relativt åbenlyst, at hun søger at fremstå som en stærk leder generelt. Derfor er det selvfølgelig også oplagt at vurdere, at det netop også har været tilfældet i en så presset situation.

Det der ofte sker i sådan en situation er, at den pågældende leder får skyklapper på. Det forklarer så samtidig hvorfor hun har trukket magten til sig og ikke mindst, at hun er gået imod videnskaben og eksperternes anbefaling.


Jeg skal ikke sige hvad hun fremstår som. Måske en stærk leder - men altså også i min verden som en arrogant leder.

Det er åbenlyst forkert.

§ 5. En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.


Jeg mente nu ikke at man uden videre var fri for ansvar efter ministeransvarlighedsloven, men at manglende viden med stor sandsynlighed vil medføre, at der ikke vil være opbakning for at rejse tiltale for overtrædelse af ministeransvarlighedsloven. Men pointen er jo, at uanset om der findes grundlag for dette, så er forløbet jo stadig kritisabelt.

Skrevet af Poor Scouser Tommy
Ukendskab til loven, eller in casu den manglende lovgivning, er ikke en undskyldning!


Denne påstand bliver ved med at cirkulere. Det passer ikke, at manglende kendskab til gældende lov ikke er sagen vedkommende, såfremt det ikke skyldes åbenlys uagtsomhed. Hidtil er der ikke noget, der tyder på, at MF er blevet gjort opmærksom på den manglende hjemmel på der efterhånden famøse koordinationsudvalgsmøde bortset fra et perifert bilag, som departementscheferne i de berørte ministerier ikke gjorde opmærksom på.

Herunder er et klip fra anklagerens procedure mod Støjberg, der klart og tydeligt illustrerer, at det selvsagt har betydning, at man tilsidesætter love og konventioner med fortsæt eller ej:

Tidligere minister var klar over, hvad hun gjorde

Anklagerne mener, at Inger Støjberg handlede med forsæt - altså at hun var klar over, hvad hun gjorde. ´Subsidiært´, som det hedder i juridisk fagsprog, handlede hun groft uagtsomt.


https://www.dr.dk/nyheder/politik/rigsretten-dag-30-inger-stoejberg-kraeves-idoemt-faengselsstraf-i-rigsretten

Såfremt der ingen betydning har, om loven bliver brudt med eller uden fortsæt, hvilken betydning tænker du så, den (muligvis) manglende hjemmel til at aflive mink uden for sikkerhedszonerne skal have for de involverede embedsmænd? Her tænkes primært på departementcheferne i Fødevare- og Sundhedsministeriet, der begge burde være bekendte med, at embedsapparatet er forpligtet til at forvalte efter loven, og at denne forpligtelse står over forpligtelsen til ministerbetjening.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Nej! fordi det kræver, at man ikke har haft mulighed for at handle - i hvert fald hvis det skal disculpere for manglende lovhjemmel. Såkaldt nødret. I denne situation havde man i forløbet op til haft massere af mulighed for at handle - problemet var kendt i måneder op til og flere eksperter og branchen selv ønskede dialog uden at man havde gjort noget.


Der blev da handlet. Hele setup´et med kontrol og sikkerhedszoner var et forsøg på at bevare minkavl i Danmark. Det viste sig desværre ikke at være tilstrækkeligt til at inddæmme smittespredningen, og da advarslen om, at situationen var ved at spinde ud af kontrol kom, blev der ikke lagt op til, at det var noget, man lige kunne tage stille og roligt og afvente. Formuleringen om Nordjylland som et potentielt nyt Wuhan blev direkte anvendt af embedsmænd i et notat på et coronaudvalgsmøde.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Rossoneri
Det passer ikke, at manglende kendskab til gældende lov ikke er sagen vedkommende...

Så er det vel meget godt, at ingen påstår, at det er uden betydning. Det bliver sagt, at det ikke er en undskyldning.

...såfremt det ikke skyldes åbenlys uagtsomhed.

Men i en sag hvor det handler om grundloven, er det åbenlyst uagtsomt, ikke at have sikret sig hjemmel.

...at det selvsagt har betydning, at man tilsidesætter love og konventioner med fortsæt eller ej:

Ja, selvfølgelig har det en betydning om det blev gjort med forsæt.

Men det at det gøres uden forsæt, er ikke ansvarsunddragende.

Her tænkes primært på departementcheferne i Fødevare- og Sundhedsministeriet, der begge burde være bekendte med, at embedsapparatet er forpligtet til at forvalte efter loven, og at denne forpligtelse står over forpligtelsen til ministerbetjening.

Så dit argument her er, at vi ikke skal være sure på Mette Frederiksen og resten af regeringen, fordi der i embedsværket burde have været en voksen der stoppede det?
Skrevet af Rossoneri
Det viste sig desværre ikke at være tilstrækkeligt til at inddæmme smittespredningen...

Kan du ikke lige kort opsummere hvad der gør dig klogere på emnet end de eksperter (herunder SSI) der har sagt, at en total lukning af erhvervet ikke var nødvendig?

I andet fald er det "lidt" fjollet, at opfinde en sådan præmis bare fordi man vil forsvare en politiker man hepper på.
Skrevet af Sir , moderator
Er der nogen der har orket at sætte sig ind i kritikken af skatteministeriet i forbindelse med ejendomsvurdering? Det skarpest mulige kritik er rettet. Men hvorfor? Træder det nye system ikke i kraft snart? Og hvad er problemet med det?
Dette er en signatur.
Skrevet af Toon Toon!
Rosso

Pointen er jo nok, at hvis loven blev brudt med forsæt så skulle det være straffet hårdere end hvis det var uden forsæt. Hvilket er helt logisk.
Newcastle, United, will never be defeated! Newcastle, United, will never be defeated!
Skrevet af Rossoneri
Pointen er jo nok, at hvis loven blev brudt med forsæt så skulle det være straffet hårdere end hvis det var uden forsæt. Hvilket er helt logisk.

Så absolut - der er vel heller ikke nogen der har påstået andet (?)
annonce
0