Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af MikMik96
Tak for forklaringen!

Hvis udbytte ikke er en gevinst for aktionærerne, så er der sku fjollet virksomhederne udbetaler det. Det er jo en strategisk beslutning. Der må som minimum være nogle nuancer der mangler i den del af argumentationen. Jeg havde forstået at nogle virksomheder brugte udbetaling som en strategi der sikrer aktionærerne en løbende forrentning af investeringen. Danske Bank fx.

Jeg ved ikke specielt meget om emnet, men bliver den risikovillige kapital ikke kun skudt ind ved nyetablering af aktieselskab, aktieudvidelse (og salg af egenbeholdning). Hovedparten af aktierne handles vel mellem aktionærer uafhængigt af virksomheden.

Nå, syntes bare det virkede som en hård kritik af et tweet. For mig er aktieinvestering primært et spørgsmål om kursgevinst og så er udbytte betaling bare en bonus, hvor det ikke gør fra eller til om der trækkes 37 eller 46%. Så har nok svært ved at se det skulle rykke afgørende ved incitamentet. Jeg burde sikkert sætte mig ind i det for at optimere mine investeringer lidt.

Skrevet af Kusk
Udbytte er et udtryk for, at mennesket ikke lever evigt!

Enten kan øget velstand sætte sig i kursen eller via udbytter - det matematisk mest logiske ville være ikke at betale et udbytte, men mange mennesker vil gerne bruge deres penge løbende og ikke hele summen dagen før deres dødsdag.

Tilmed er en aktiekurs jo en social konstruktion, mens udbyttet omvendt er ret konkret.

Slår man sig ned som udbytteinvestor, så spiller man således på virksomhedens saglige evne til at tjene penge - investerer man omvendt efter kursgevinster udelukkende, så er man afhængig af, hvad gruppens samlede adfærd er. Det kommer Tesla-aktionærer og Bitcoin-fans før eller siden til at sande.

Så det er egentlig lidt som at sammenligne fodbold og håndbold.

Risikovillig kapital er kapital, som man indvilger i ikke at bruge her og nu til forbrug. Det gør man kun, hvis det kan betale sig - og der skal jeg hilse og sige, at det for mig er altafgørende, at udbytteskatten er 17%/27% og ikke højere end som så (jeg har nemlig de sidste to år helt systematisk opgivet al forbrug for at opbygge regelmæssig indtægt via udbytter).

På samme måde, når der handles aktier internt blandt aktionærer - ethvert afkast beskattes, og skatten er altafgørende for, hvor mange mennesker der ønsker at behovsudsætte.

Er det for svært at rejse penge i Danmark, så gør man det bare i et andet land. Og så er det til sidst så som så med finansieringen af nye pædagoger.
Mvh.
Skrevet af Sir , moderator
Det handler om at beskatningen jo er på det niveau han efterlyser. Inden virksomheden kan betale udbytte til ejerne, skal overskuddet jo beskattes først og derefter skal udbytter beskattes.
Dette er en signatur.
Skrevet af MikMik96
Tak igen!

Læste lidt i mellemtiden og kan se jeg, også, havde misforstået en central pointe omkring udbytte. Troede kun det var aktieselskaber. Det ændrer det lidt. Så giver det lidt bedre mening at medregne selskabsskatten i den samlede beskatning, som flere kritikere gjorde i tweets.q
Skrevet af Sir , moderator
Kusk og Tue rejser også valide pointer angående aktiebeskatning, men det er jo nok mere et spørgsmål om hvor man står politisk. Personligt synes jeg det er tåbeligt at vi har en aktiebeskatning der er praktisk talt umulig at finde ud af. Lav en flad skat og ikke alverdens fradrag, aktiesparekonto og alt muligt pis.
Samtidig, hvis vi gerne vil have et driftigt erhvervsliv der skaber nye arbejdspladser, så er vi nødt til at have investeringsvillig kapital. Hvis man skal brandbeskattes af den risiko man løber kunne nogle folk måske sætte deres penge andre steder fx i mindre risikofyldte investeringer, suspekte selskabskonstruktioner i udlandet osv osv. Det er som om Enhedslisten helt overser den risiko folk løber ved investering, men udelukkende opfatter det hele som gaver.
Dette er en signatur.
Skrevet af Kusk
For at underbygge Sirs skriv:

Hvis du køber og sælger en aktie: 27%
Hvis du får et udbytte på en aktie på pensionsdepot: PAL-skat
Hvis du får et udbytte på en aktie på Aktiesparekonto: 17%
Hvis du får et udbytte på en aktie på almindeligt depot: 27%
Hvis du har en ETF, som Skat kan lide: 27% (17% på Aktiesparekonto)
Hvis du har en ETF, som Skat ikke kan lide: 37/42%
Hvis du skriver en option, som ikke indfries: Indkomstskat
Hvis du skriver en option, som indfries: 27%
Hvis du får udbytte fra en REIT: Skat vurderer fra sag til sag
Hvis du får udbytte fra et Master Limited Partnership: 37/42%

Det er rablende sindssygt!
Mvh.
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Beregninger peger på, at den effektive beskatning af real kapitalindkomst i Danmark i gennemsnit er lavere end for arbejdsindkomst, men den er samtidig meget uensartet. Afkastet af ejerboliger beskattes meget lavt, mens især renteindtægter er højtbeskattet i forhold til arbejdsindkomst. Også skatteværdien af rentefradraget ligger for de fleste husholdninger på et højt niveau.

Kombinationen af selskabsskat og aktieskat modsvarer nogenlunde skatten på arbejdsindkomst.

https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-foraar-2019/kapitel-ii-kapitalindkomstbeskatning
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Kejseren af Japan
"Det er som om Enhedslisten helt overser den risiko folk løber ved investering, men udelukkende opfatter det hele som gaver."

Ret mig hvis jeg tager fejl, men hvis du ender med at tabe store summer på en given investering, så kan du vel modregne dit tab på skatten, og omvendt få mere ud af andre gevinster. Jeg er lidt usikker på reglerne i DK, men i USA kan du bruge det tab i flere år ude i fremtiden til at sænke din skattesats.
Så ja, du løber en risiko, men det er jo hellere ikke værre end at dit potentielle tab ´bare´ modregner en evt gevinst andetsteds.

Når snakken går på udbytte, så er det værd at notere sig at Enhedslisten formentlig slet ikke ser udbyttet som ønskværdigt, hvis det i stedet er penge der kunne gå til (faktiske) investeringer i virksomheden, eller penge der kunne gå til de der skaber værdierne i selskabet i første omgang.
Efter finanskrisen husker jeg, at der var en del vrede over, at GM (og lignende) havde udbetalt udbytter de foregående 10 år, der nærmest 1:1 svarede til den milliardredningspakke fra staten der skulle sørge for de ikke gik under. Hvis de i stedet for at udbetale udbytter i milliardklassen år efter år, så havde det formentlig aldrig været nødvendigt at staten skulle holde hånden under dem i sidste ende.

"Samtidig, hvis vi gerne vil have et driftigt erhvervsliv der skaber nye arbejdspladser, så er vi nødt til at have investeringsvillig kapital"

Medmindre du køber dine aktier direkte fra virksomheden i forbindelse med enten emission eller IPO, så investerer du ikke i virksomheden, men køber ´bare´ en andel fra en anden aktionær. Når du køber mine Apple aktier for 170$, så går 0 af dem til selve Apple. 170$ går til mig. Når du sælger dem videre igen for 220$, så går der igen 0 til Apple, men 220$ til dig.
Af samme grund har jeg altid ment, at man bør skelne mellem spekulation og egentlig investering.
Skrevet af Sir , moderator
"Kombinationen af selskabsskat og aktieskat modsvarer nogenlunde skatten på arbejdsindkomst."

Som jeg skrev. Derfor er Frank Aaens indlæg ikke særlig velovervejet.

Vi har ikke berørt det faktum at man i dag får negative indlånsrenter i banken, hvilket vil sige at folk bliver fattigere hvis ikke de investerer deres penge. Det kunne Enhedslisten også lige tage med i deres overvejelser og modvilje mod investeringer. Det er dog måske slet ikke meningen at man skal have en opsparing.
Dette er en signatur.
Skrevet af Kusk
"Medmindre du køber dine aktier direkte fra virksomheden i forbindelse med enten emission eller IPO, så investerer du ikke i virksomheden, men køber ´bare´ en andel fra en anden aktionær. Når du køber mine Apple aktier for 170$, så går 0 af dem til selve Apple. 170$ går til mig. Når du sælger dem videre igen for 220$, så går der igen 0 til Apple, men 220$ til dig."

Nu redegjorde jeg i et tidligere indlæg ret specifikt for de enkelte detaljer i beskatning af alt fra optioner, over MLPs og til REITS. Hvis du havde læst det indlæg, så er jeg ret sikker på, at du ikke ville have skrevet dette :)

Hvad du skriver giver naturligvis fuldstændig sig selv.

IPO er bare først i fødekæden for alle virksomheder, der skal på børsen, og derfor er beskatningen af investering afgørende for, hvor ofte man kan få rejst den nødvendige kapital.
Mvh.
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Ret mig hvis jeg tager fejl, men hvis du ender med at tabe store summer på en given investering, så kan du vel modregne dit tab på skatten, og omvendt få mere ud af andre gevinster. Jeg er lidt usikker på reglerne i DK, men i USA kan du bruge det tab i flere år ude i fremtiden til at sænke din skattesats.


Du kan også modregne tab på investeringer i aktier i din skat i Dk over en længere årrække.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Kejseren af Japan
Hvad du skriver giver naturligvis fuldstændig sig selv


Det skulle man tro, men jeg tror du vil blive overrasket over hvor mange der ikke forstår forskellen på investering og spekulation.

Det egentlige problem, IMO, for at opbygge en egentlig aktiekultur i DK er First North. Vækstbørsen er så voldsomt useriøs, er der virker til at være et totalt fravær af screeninger af seslakber der gerne vil noteres. Der er ingen konsekvens for gladeligt at lyve (undskyld; overestimerer hedder det vidst) om forventede indtægtsmuligheder, kommende markedsandele osv.

Hvis First North var til for andre end selskabsstiftere der gerne vil ud af en given virksomhed, så tror jeg også på, at selve aktiekulturen ville være en noget anden.

Når det så er sagt, så er jeg helt enig i, at de fleste ville have gavn af nogle lettere gennemskuelige regler. Jeg så gerne selv et mere progressivt system, med højere skattesats på de sidst tjente kroner. Men til gengæld med mere lige satser over hele linjen, så det ikke kræver en PhD i revision at udregne forskellene mellem de forskellige finansielle instrumenter man har valgt at benytte.

@Poor Scouser Tommy

EDIT: Du skrev noget andet end jeg troede. Tak for svaret.
Skrevet af Kusk
Jeg kan godt acceptere progression, hvis bare udgangspunktet er lavere end i dag. 25% i flad skat på det hele og så 30% på alt over et vist beløb, så er vi stadig et land, der beskatter rigeligt.

Jeg er helt enig med dig i forhold til First North. Jeg holder mig generelt fra Danmark, når det kommer til investering - de fleste amerikanske selskaber tager deres investorer mere alvorligt, hvorimod danskerne nærmest opfatter det som en gave, hvis deres aktie også betaler et udbytte.

Svenskerne har lavet en aktiesparekonto med et absurd højt beløb, og det samme burde man gøre i Danmark, hvis ikke man vil sætte skattesatserne ned generelt.

Men investering ringeagtes, fordi det er en ulighedsskaber - en teoretisk finansiering af Arne-pensionen var eksempelvis den ellers planlagte stigning af beløbet på Aktiesparekontoen. Hvor småligt det var, har jeg ingen ord for.
Mvh.
Skrevet af Poor Scouser Tommy
Skattepolitik er ikke sexet. Derfor vil vi nok vedblivende se lappeløsninger og yderligere forgreninger af regler, som inden kan finde hoved og hale i. Desværre.
You can talk about spirit, or you can live it - Jürgen Klopp
Skrevet af Kejseren af Japan
Jeg har ikke noget forslag til en konkret skattesats, og jeg anerkender selvfølgelig også, at Danmark til en vis grad er nødt til at spejle sig i nabolandende.

Jeg har lidt investeringer i et par danske virksomheder, men jeg må også anerkende, at jeg simpelthen havde undervurderet hvor lav volumen der kan være i ellers ganske sunde virksomheder.

Hvad ligger grænsen på i Sverige? Jeg synes aktiesparekontoen er en rigtig fin introduktion til især yngre mennesker der gerne vil i gang med at investere. Jeg har selv fået oprettet en ASK, men endnu ikke fået den brugt grundet flytning og et par andre større udgifter fornylig der har sat en midlertidig stopper for tilførelsen af nye midler til mine aktiekonti.
Skrevet af Kusk
Der er ingen øvre grænse. Til gengæld udregnes skatten lidt knudret, men til gengæld noget lavere end i Danmark.

Om vi vil det eller ej, så er en lignende model en måde på sigt at kunne spare statslige pensionsudgifter.
Mvh.
Skrevet af Common sense

@Sir

Lidt interessant, at han holder møder med støttepartier enkeltvis.

Mon det er for at give dem info/forklaring/lovning, som passer til deres profiler (hvis du forstår, hvad jeg mener), så han ikke skal svare/forsvare sig over for en samlet front på én gang ?

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/benny-i-panik-krisemoeder/9106947
Skrevet af Sir , moderator
Yup - fuld panik hos Benny. Det er også en pinlig omgang.

Dette er en signatur.
Skrevet af repos
Han virker helt væk. Hans betingelser for at give interview med BT var helt nordkoreansk.
Even at my lowest, I have always managed to feel contempt for others.
Skrevet af Forhammeren
En trafikminister er lige i en tilpas kategori til at blive væltet.

Ikke tung nok til at statsministeren gør det til en kabinetsag men heller ikke nogen letvægter.

Selvfølgelig er der usikkerhed med beregninger, det er der sgu da altid.
From where you are now i dont think you can go wrong.
annonce
0