Snak

Mere indhold efter annoncen
repos

Ja, og bandekriminalitet, forebyggelse af radikalisering og terror, beskyttelse af jødiske institutioner mm.
Listen er desværre alt for lang.

I modsætning til ovenstående opgaver, har bevogtning af grænsen historisk været pålagt politiet, så den lille patetiske Bruxelles-parentes med åbne grænser, kan ingenlunde berettige politiets graverende mangler.

Politiet har bidraget til moradset, med skønmalerier om tingenes tilstand, og Oxfeldts klynk kalder ikke på anerkendelse, når han først ser virkeligheden, på et tidspunkt hvor det er åbenbart for alle.

Men klart. Jævnfør ovennævnte, og mange andre nye mønstre i udfoldelsen af store mængder kriminalitet, bør politiet løftes. Kvalitativt og kvantitativt.FREM for alt
Jeg forstår ikke helt, Kim. Hvad er det du konkret kritiserer politiet for nu, udover at være underbemandet, i forbindelse med de tal?
Hvad er det, de i øvrigt ikke har gjort, som de ellers har hjemmel til, og som ikke bunder i ressourceprioriteringer? Hvordan har de malet et skønmaleri, min oplevelse er da, at de ved finanslovsforhandlingerne i flere år i træk har råbt på flere ressourcer.

Og svar lige konkret denne gang, i stedet for bare at hælde vand ud af ørerne, og afslutte med ´osv osv´ eller tilsvarende.


I øvrigt. At noget tidligere har været en opgave, gør jo ikke nødvendigvis, at den kan løses nu uden ressorcetilførsel. De ressourcer man brugte på opgaven dengang, er forhåbentlig da placeret andre steder i dag, frem for at de i adskillige år ikke har været brugt. Også fordi der er kommet flere opgaver til/opgaverne kræver flere ressourcer end dengang.
Politiets forburg af ressourcer i forbindelse med psykisk syge, som politiet mener burde være i mere behandling, har fx været nævnt gentagne gange de senere år. Det er ikke en ny opgave, men hvis den står til troende, en der har taget flere og flere ressourcer ifølge politiet.
"Det er dog ikke noget jeg ved noget om, det er ren spekulation."
Svoger

Er ikke helt med på hvad "osv osv," og "hælde vand ud af ørerne," dækker over.

Det må du gerne præcisere.
-----

Skønmaleriet refererer til den vedvarende italesættelse af, at ghetto- og bandekriminaliteten udgøres "af en ganske lille gruppe."
I så fald må man undres over at man ikke er kommet uvæsenet til livs.
Politiet meldte ved genindførelsen, at det ikke ville få konsekvenser. Det kan undre at politiet kommer rendende i hælene på medierne, og ikke for længst har adresseret problematikken.

Debatten ift grænsekontrol/ressourcer har vi haft et par gange:

- Det er påviseligt, at kontrollen har en konkret effekt, udover den præventive virkning.

- Der er ikke blevet færre betjente i forlængelse af afskaffelsen af kontrollen.

- Kontrollen blev, sjovt nok, genindført da ungdomshuset blev tømt, og ved afholdelsen af et EU-topmøde. Skidtet virker tilsyneladende!!!

- Tanken om åbne grænser er da rørende, men dybt naiv, og i særdeleshed på bagkant af en udvikling, hvor Merkel fylder europa op med potentielle terrorister.

- Da grænserne blev åbnet, blev vi belært om, at det "da var meget nemmere at indfange våben-, narko- og menneskesmuglere i Kolding?!?"
De betjente der var allokeret til den lidt spøjse funktion, kunne man passende flytte til grænsen.


Og helt overordnet :
Uanset hvad Bruxelles måtte finde på af mærkværdigheder, bør enhver nation, til enhver tid, råde over et beredskab, som et minimum af beskyttelse.


Det er skæbnens ironi, at Merkels trang til at agere moder Theresa, er årsagen til at den "midlertidige" grænsekontrol, nu har været en kendsgerning i 2 1/2 år.


FREM for alt
Er ikke helt med på hvad "osv osv," og "hælde vand ud af ørerne," dækker over.

Det må du gerne præcisere.

Nej. Det forstod du vist ikke, idet resten af dit "svar" reelt bare er netop det, i forhold til mit spørgsmål til dig.

Jeg spørger på ingen måde til argumenter for grænsebevogtningen, så det ville være formålstjenligt, hvis du havde læst mit indlæg igen (jeg har læst dit fra i nat flere gange, og er fortsat i tvivl om, om du mener det jeg tror du skriver, eller om du får formuleret det lidt rodet, og derfor mener noget andet), frem for at du igen bare gik på din sædvanlige automatpilot med "VÆLDIG MANGE GRUNDE TIL ALT OG MERKEL OG OG OG".


Prøv lige igen, og prøv for en gangs skyld at skrive som om, at du gerne vil tages alvorligt af andre end meget mørkeræde og/eller mindrebemidlede typer, som blot imponeres af brug af mere end trestavelsesord. For så kunne du lige så godt være blevet på Uriasposten.

- jeg skal ikke afvise, at du ikke mener noget andet, end det jeg tolker ud af det du skriver, men det er umuligt for mig at finde ud af, når du ikke svarer på følgende spørgsmål til dit indlæg:
Hvad er det du konkret kritiserer politiet for nu, udover at være underbemandet, i forbindelse med de tal?
Hvad er det, de i øvrigt ikke har gjort, som de ellers har hjemmel til, og som ikke bunder i ressourceprioriteringer? Hvordan har de malet et skønmaleri, min oplevelse er da, at de ved finanslovsforhandlingerne i flere år i træk har råbt på flere ressourcer.
"Det er dog ikke noget jeg ved noget om, det er ren spekulation."
Svoger

Vi prøver med de noget tyndere skiver:

- Politiet burde ikke melde ud at grænsekontrollen ikke havde effekt på indsatsen.

- Politiet bør ikke adressere at et samfundsproblem udgøres "af ganske få," når alle kan se at det er et skønmaleri.

- Jeg har endnu til gode at høre faggrupper, der mener at de er overbemandet.

- Jeg er uforstående overfor at politiet ikke for længst har meldt ud at det sejler. Det havde muligvis genereret øgede bevillinger.
I stedet er det medierne der formidler problemerne, og Oxfeldt og Co kommer i defensiven.

Uriasposten?
Er det noget du dyrker ofte, eller var det et greb i den tomme luft?
FREM for alt
Hvis de såkaldte skiver er det nærmeste man kommer et svar fra dig, udover det sædvanlige gøgl, så er det jo hvad der er at arbejde med.

- Politiet burde ikke melde ud at grænsekontrollen ikke havde effekt på indsatsen.

Har jeg misset et link/på hvilken indsats/hvornår er hvad meldt ud? Det kan jeg sagtens have, men det officielle formål med grænsekontrollen er i øvrigt mig bekendt terrorsikring. Jeg er i øvrigt ikke imod kontrollen, af andre årsager, så spar endelig din hælden vand ud af ørerne omkring det.
Jeg tvivler dog på, at man fanger andet end de aller dummeste terrorister. Som i øvrigt må formodes at være så dumme, at de var blevet fanget alligevel.

- Politiet bør ikke adressere at et samfundsproblem udgøres "af ganske få," når alle kan se at det er et skønmaleri.

Du burde holde op med at melde dine holdninger ud som universelle sandheder. Navnlig når de ikke er det.
Afhængig af definitionen på ganske få, er jeg langt fra sikker på, at "alle kan se at det er et skønmaleri". Der er vel over 5,5 millioner indbyggere i Danmark, og sat op over for det, er de onde mørke ballademagere nok "ganske få". Tilsvarende at det for ikke mange år siden var rockerne der var det store samtaleemne, men der vist reelt var under 100 med rygmærke blandt de "slemme drenge".
100 er 100 for mange, men det er forsvindende få i det store billede.


- Jeg har endnu til gode at høre faggrupper, der mener at de er overbemandet.

Men hvorfor skrev du så dit indlæg i nat? Skrev du ikke, at politiet har malet et skønmaleri, som jo ikke hænger sammen med, at man samtidig melder ud, at man har brug for flere ressourcer (som altså er min oplevelse af politiets kommunikation), fordi rigtig meget er allokeret til de ting du brokker dig over?
Derudover er jeg i øvrigt enig i, at dele af politiet er "dygtige" til at levere ressourcespørgsmålet op til hver eneste finanslovsforhandling - andet ville dog også være mærkeligt.
Og så har jeg i øvrigt endnu til gode at løbe ind i en offentlig enhed, som har for mange ressourcer. Udover de ressourcer der er afsat til at ansætte statskundskabere.

- Jeg er uforstående overfor at politiet ikke for længst har meldt ud at det sejler. Det havde muligvis genereret øgede bevillinger.
I stedet er det medierne der formidler problemerne, og Oxfeldt og Co kommer i defensiven.

Jeg er uforstående over for, at du forgiver at være så dum, at du selv tror, at den øverste ledelse (eller talspersoner) ville melde ud, at de ikke har styr på tingene. Den øverste ledelse har de ressourcer de har, og arbejder ganske givet med prioritering ud fra det. De kan naturligvis ikke melde det ud, som du nu åbenbart vil have dem til. Regeringen med Justitsministeren i front ville blive tosset som ind i helvede, hvis politiets øverste ledelse meldte noget sådan ud. Og det ville koste hoveder.
Og derudover er der vist styr på langt det meste i samfundet i Danmark. Også selvom du påstår det modsatte som en universel sandhed.


Uriasposten?
Er det noget du dyrker ofte, eller var det et greb i den tomme luft?

Hvis det gør så ondt på dig, at du er blevet kaldt for den ind imellem, så stram op, i stedet for at formulere og opføre dig, som om du stadig skriver derinde til ligesindede idioter. Det er du jo i stand til, jf. når du fx har skrevet i FCK-tråden. Og det ville gøre dine indlæg langt mere interessante.
Hvis dit formål ikke bare er at lukke gylde ud, men at du gerne vil have folk, udover de dummeste 10 % af internettet, (fraregnet Jonas, han er lost cause for dig, uanset at han nu åbenbart er liberal SFer i forklædning som socialdemokrat), til at se "sandheden" som dig, så er det vejen at gå.
"Det er dog ikke noget jeg ved noget om, det er ren spekulation."
Svoger

Politiet meldte i begyndelsen af 2016, højt og klart ud at grænsekontrollen IKKE ville få konsekvenser for indsatsen i øvrigt.
Flere medier gentog udmeldingen i går, hvilket både Iversen og Oxfeldt anerkendte.

Jeg vil da ikke afvise, at der er en ganske lille gruppe, der ikke er i stand til at gennemskue virkeligheden, eller bare ikke besidder helt almen viden, og derfor ikke er informeret om at det ikke drejer sig "om ganske få."
Jeg burde nok have formuleret det i retning af " alle med et minimum af indsigt."
"De ganske få," er tilsyneladende ekstremt aktive, og tilmed helt umulige at komme til livs for politiet!!!
Det efterlader to optioner:
1) Politiet er inkompetente
2) Vrøvlet om "de ganske få" har ikke den fjerneste gang på jord.

Vi er helt enige, i at politiet ikke i tide og utide bør adressere at der "ikke er styr på tingene."
Men at politiet knækker ryggen som følge af årtiers ukontrollerede import af kriminelle, er vel bare simpel logik, al den stund udvidelsen af politistyrken ikke antydningsvist matcher volumen af antallet af kriminelle.

De ansvarlige er selvsagt politikerne.

Hvorfor skulle det dog gøre ondt på mig, at mennesker beskylder andre for at dyrke samme tilbøjeligheder som de selv repræsenterer et intimt kendskab til?
Det er vel mest et udtryk for den pågældende skribents desperate mangel på argumenter.


FREM for alt

Politiet meldte i begyndelsen af 2016, højt og klart ud at grænsekontrollen IKKE ville få konsekvenser for indsatsen i øvrigt.


En udmelding man skal være DF-bøvert for at købe. Adskillige gange har politiet sagt at de er under pres de seneste to år.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Det ville dog i den grad være at pisse i bukserne for at holde sig varm at fjerne politiet fra grænsen (mm man så indsatte Hjemmeværnet i stedet eller whatever).
Er det ikke rimeligt solidt slået fast, at toppen i politiet har lidt problemer? Jeg mindes at huske, at toppen flere gange har slået fast, at man har de resourcer man behøver, man er ikke presset, der er styr på det hele, der er slet ikke en kæmpestor arbejdspukkel, alting er fint.

Dette selvfølgelig uagtet at vi har eskalerende bandekriminalitet, masser af forbrydelser politiet ikke efterforsker, konceptet med at politiet holder os sikkert er en joke, og fra bunden af pyramiden klager politifolk jævnligt over vilkårene.

Og så er der farcen kaldet Bettina Jensen, som vi vel reelt stadigvæk ikke har en god forklaring på. Hvordan kan rigspolitiet have en chef siddende, der løbende smider millioner efter gode venner med basis i mundtlige kontrakter og udokumenterede småopgaver, uden at nogen alarmklokker ringer? Og hvorfor har det her ikke haft nogen konsekvenser?

Selv om det grænser til at være bodega-bøvet paranoia, så kan jeg godt have toppen af politiet mistænkt for enten at være ufatteligt inkompetent eller alternativt, og måske lidt mere sandsynligt, under en stå tung grad af politisk styring at ingen tør gøre noget som helst, der måske laver ringe i overfladen af en perfekt stillestående dam af politisk korrekthed.
annonce