Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Common sense
@Forhammeren

Øøøhhh, hvad har det med sagen at gøre?
Skrevet af Forhammeren
Hvorfor skulle S dog fremlægge en intern undersøgelse ?
From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af jensmoch
Jeg tror regeringen byder ind med juridisk kønsskifte fra 0 år, fordi de godt ved der kommer et valg ind imellem nu og forhandlingerne skal stå , og de så kan gøre støttepartierne lidt glade samtidig med at de ved at det aldrig kommer igennem, men at most bliver en udgangsposition i forhandlinger efter valget.

Regeringen vil så argumentere for at LGBTQ+-rettigheder er så vigtige at der skal bredt flertal bag så man ikke risikerer at det rulles tilbage, og så ender vi nok på omkring 13 år, med anbefaling fra både læge og psykolog, og med forældrenes samtykke.
Skrevet af Black Spider
Kan vi i disse dage ikke også lige sende et dybfølt tak til de partier i folketinget, der stædigt har holdt fast i, at a-kraft aldrig må blive løsningen, så vi nu har muligheden for at sætte rekord i elpriser?

Og det bliver jo nok endnu bedre, når vi om et par år skal gå fra diesel og benzin til elkraft i trafikken.

Det er ikke fordi jeg er fanatisk med a-karft. Vindmøller har jeg det fint med, men deres output varierer og det er mig bekendt alt andet end trivielt at opbevare den energi effektivt. Og de er irriterende naboer. Solceller er også en god ide i princippet, men på vores breddegrader har de det typisk stramt om vinteren. Og afbrænding af gas og biomasse udleder vist stadigvæk kul i atmosfæren, uanset hvad vi gør på papiret for at få det til at se "rent" ud.

Jeg vil ikke påstå, at jeg er specielt vidende om detaljerne i energipolitikken, men jeg har en fornemmelse af, vi har et jævnt stort problem, og jeg har ikke bidt mærke i, at nogen af de snakkende hoveder fra folketinget ønsker at gøre noget seriøst ved det.
Skrevet af GammelBitterMand
Hvad er pointen i at sætte beskæftigelsesfradraget op? Ville det ikke være lettere og en mere direkte måde at gøre det mere attraktivt at arbejde, hvis man i stedet fjernede arbejdsmarkedsbidraget?
Batman Close. London W12.
Skrevet af Sir , moderator
Så lige en på Twitter skrive:

Når nu babyer kan få juridisk kønsskifte og det samtidig er lovligt at omskære drenge, kan man så med det nye forslag få en pige; anmode om kønsskifte og så omskære denne?

Satme et vildt spørgsmål…
Dette er en signatur.
Skrevet af Bosse1983
Rimelig vildt spørgsmål, men det indikerer også at man ikke helt har forstået hvad "juridisk" kønsskifte er.
"I have mood poisoning. Must be something I hate." kortlink.dk/knd4 10 af mine de bedste, mod Toffees' 15 i Top 6
Skrevet af Common sense
Synes godt nok denne sag er trukket i langdrag og mega mærkelig!

https://www.berlingske.dk/kronikker/er-findsen-offer-for-en-personlig-vendetta
Skrevet af Common sense
Der bliver ikke spurgt ind til en intern (partipolitiisk) vurdering foretaget af deres egne advokater, men om regeringen har fået foretaget en vurdering af embedsværket/Justitsministeriet (hvor der kan kræves aktindsigt).

Håber du kan se forskellen!


Tre mulige svar kunne være;

- Nej, det har vi ikke
- Ja, den understøttede mine påstande i Kommissionen
- Ja, men den understøttede ikke mine påstande i Kommissionen

Relative nemme svar, som man af en eller anden grund ikke ønsker at besvare.
Skrevet af Forhammeren
En statsminister, rød eller blå, svarer da ikke på journalisters fiskeekspeditioner.

From where you are now i dont think you can go wrong.
Skrevet af jensmoch
Har Eva fået bedre styr på sine fakta siden hun senest turnerede rundt med kritik af FE-sagen og påstod at Ahrenkiel havde sagt det hele tilbage i 13?
Skrevet af Common sense
"I Politiken den 21. november 2013 bekræfter den daværende chef for FE, Thomas Ahrenkiel, samarbejdet med NSA om indhentning af data. Ifølge Ahrenkiel var indhentningen ”rettet mod forhold i udlandet, og det sker i fuld overensstemmelse med dansk lovgivning. Skulle der være danskrelaterede data, så har vi nogle filtre, der renser dem for danske informationer, inden de udleveres til partnere”."

https://politiken.dk/indland/art5498904/FE-chef-Snowden-aff%C3%A6ren-har-en-nyttig-funktion-for-os-alle
Skrevet af Jussi
Pia K på P1 for et øjeblik siden:

‘Hold nu op - alle anerkender da homoseksuelle forhold’

Shit, hvor er det vildt.
Morten Olsen: Vi skal huske på, at Danmark er en stor fodboldnation, men et lille land.
Skrevet af Sir , moderator
Flot afledningsmanøvre JensMoch
Dette er en signatur.
Skrevet af jensmoch
Ahrenkiels interview i Politiken bekræfter altså ikke kabelindhentning på dansk jord, men handler om et multilateralt samarbejde om indhentning i Afghanistan, blandt andet med Norge, hvor den sag startede med at køre i medierne.

Det havde absolut intet med det hemmelige samarbejde med NSA at gøre.

Hjort vat den første myndighedsperson i Danmark til at bekræfte at der fandtes et sådan samarbejde, og derfor er han anklaget.
Skrevet af jensmoch
Tak, Sir.

Jeg har utallige gange herinde sagt jeg ikke har abonnement til Berlingske, så derfor kan jeg af åbenlyse årsager ikke udtale mig om hvad hun nu render rundt og siger. Og når nu hun tidligere har haft ligeså meget rod i sine fakta som Rasmus Prehn har i sine kreditkort, har jeg heller ikke tænkt mig at betale for at læse flere af hendes tossede teorier.
Skrevet af jensmoch
Her kan man i øvrigt læse Berlingskes rettelse af hendes Ahrenkiel påstand sidst hun var på rundtur, helt uden abonnement.

https://www.berlingske.dk/kommentarer/eva-smith-regeringens-argumenter-i-sagen-om-claus-hjort-er-de-samme

Rettelse: I en tidligere version af denne kommentar fremgik det, at daværende FE-chef Thomas Ahrenkiel i et interview med Politiken i 2013 bekræftede »eksistensen af kablet, og at USA fik oplysninger fra det. Så i modsætning til, hvad mange kommentatorer skriver nu, er Claus Hjort ikke den første myndighedsperson, der har nævnt kablet offentligt.« Thomas Ahrenkiel udtalte sig i det pågældende interview dog ikke om tapning af kabler i Danmark – men om FEs indsamling af data i et konfliktområde i udlandet.
Skrevet af Xenophon_
Black Spider

Danmark har lige lavet en aftale med Tyskland, Holland og Belgien vedr. et giga vindmølle projekt i nordsøen, under fremlæggelsen af projektet i Esbjerg var formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen også til stede, hvor hun talte om den pulje der er sat af til udbygning af energi-infrastrukturen, så energi let(tere) kan deles og sendes rundt i EU, her var der dog mest med fokus på projektet i Nordsøen og EU støtten til energi-nettet der.


https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/10.000-vindmoeller-skal-tidoble-kapacitet-for-havvind-i-nordsoeen/9257780

Vedr, den mere direkte løsning på svingninger i strømproduktionen så er vi ovre i brint- brændselsceller

https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-6/AN6-2014-H2.pdf
(ps. har ikke valideret indholdet i dette link, skimmede det kun og det så rimeligt ud, men den lå først for, så her er den)

og

Dertil er der også sat penge af i EU til udvikling af brint-lagre og brint-produktion igennem grøn energi, der kan opbevare energi for nationale forbrugsstørrelser. Jeg mener vi pt. ligger på et tab på omkring 20%, hvor vi skulle kunne komme godt under de 10%, helst omkring 2%, mener jeg. Resultatet skulle i øvrigt (kunne) betyde en betragtelig billigere strøm produktion.

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-systems-integration/hydrogen_en

https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/industrial-alliances/european-clean-hydrogen-alliance/project-pipeline_en

https://www.reuters.com/business/energy/eu-launches-54-bln-euro-hydrogen-project-with-alstom-daimler-others-2022-07-15/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3131

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en

Beklager hvis artiklerne nævner nogle af de samme ting/har samme brødtekst, men jeg har ikke lige tænkt mig at læse det hele igen nu her :) Det skulle dog beskrive fremtidsplanerne/løsningerne ret godt, imo.
Skrevet af Sir , moderator
Så hun tog fejl om noget i 2013 og derfor skal hendes påstande i 2022 nu undermineres fordi du ikke har abonnement på Berlingske. Tjek.
Dette er en signatur.
Skrevet af jensmoch
Hun tog fejl om noget i maj i år. Ikke ni år siden, men for præcis tre måneder siden, da hun udtalte sig om nøjagtig den samme sag som hun udtaler sig om nu.

Det mindste man må kunne forvente af en professor fra det juridiske fakultet på KU der selv vælger at udtale sig om en kæmpesag, er da at hun har sat sig ind i de mest basale fakta i sine egne argumenter. Det havde hun ikke, og derfor stiller jeg naturligvis spørgsmål ved om hun har det nu, hvor hun skriver om samme sag, i samme medie der måtte bringe en ret markant rettelse sidste gang hun skrev en kommentar i mediet, for ganske nylig.
annonce
0