Snak

Mere indhold efter annoncen
Du er nu meget sjov.
“Where two principles really do meet which cannot be reconciled with one another, then each man declares the other a fool and a heretic” ― Ludwig Wittgenstein, On Certainty
@kimTell:
Det er nogle gode spørgsmål.

1) Hvad er efter din mening, årsagen til at visse grupper, er komplicerede at integrere?

Jeg tror, det er kombinationen af en markant anderledes samfundsindretning og social arv. Vi ser også en andel danskere have samme problemer med tilpasning og/eller social mobilitet.

2) Hvad er dit forslag til løse problemet?

Vi skal huske at skille indvandrere, flygtninge og efterkommere for sig. Og så skal vi skele mellem det stabile danske samfund og mængden af de tre grupperinger.

Et loft for indvandring og flygtninge er nødvendigt. Det tror jeg næsten alle er enige om. Hvor højt skal dette loft være? Tjo. Hvis vi antager, at de tidligere nævnte DKK 30 mia. om året er total omkostningen, bruger vi ca. 1,4% af BNP på indvandrere og efterkommere. Det har vi i min verden råd til. Kan det sættes op til 2%? Måske. Er det nødvendigt? Formegentligt, hvis det fortsætter. Som nævnt tidligere er et stop en nødvendighed. Men så længe vi er med internationalt, har vi en række krav at leve op til.

Flygtninge skal retur. Hvis dette er umuligt over fx 30 år, er dette praktisk umuligt, og så må de integreres. Hvordan? Ikke som nu med lejre fx på Langeland styret af ufaglærte Røde kors medarbejdere. Men gennem skole, fritidsklubber, og den slags.
Skolesystemet i Danmark skal alligevel revolutioneres, så man må tage denne problematik med i næste ændring.

Efterkommere er danske. Der er endnu ikke en komplet løsning på, hvordan samfundet bliver mere heterogent eller stabilt, men vi har samtidigt heller ikke løst udfordringen i livstids bistandsklienter, eller hvorfor der er nogle, der ønsker at være rockere. Fokus bør dog nok ligge hos kvinderne.

3) Er der en øvre grænse for, hvor mange årtier vi bør fortsætte indvandringen fra kulturer der er er vanskelige at tilpasse? Hvis Ja, hvor mange?

Ja og nej. Som nævnt er et stabilt samfund vigtigt. Det skaber tryghed, lav kriminalitet, bedre forhold for den almindelige borger, giver råd til velfærdsstat, etc. Selvom vi som udgangspunkt skal hjælpe, er der et øvre loft for, hvor meget et land som Danmark kan håndtere. Det er klart.

Er vi nået til grænsen? Vi er nok ikke så langt derfra.
“Where two principles really do meet which cannot be reconciled with one another, then each man declares the other a fool and a heretic” ― Ludwig Wittgenstein, On Certainty
Vi tager det fra BNP.
Indvandrerkritikere er dog de sværeste at integrere.
“Der var andre der trak mer' end jeg”
Det er en voldsomt interessant debat.

Hvis integration er målet, er det bemærkelsesværdigt, at de institutioner der skal løfte opgaven overvejende er blevet skåret over en bred kam i snart rigtig mange omgange. Og nedskæringerne rammer hårdest i socialt belastede områder og kender ingen hudfarve, men det er klart, at har man i forvejen udfordringer med sprog og kultur, bliver man rykket endnu mere bag køen.

Jeg har arbejdet med unge med en anden etnisk baggrund i flere omgange, både i centralt i Kbh og på Vestegnen og har set mange succeshistorier. Og en vilje og tørst for at få succes og skabe sig en tilværelse, trods de mange ting barrier - interne og eksterne - der må være. Så det billede der i høj grad forsøges tegnet af enkelte individder i den her tråd afspejler ikke den virkelighed jeg kender til.

Jeg har også set unge, der er blevet hårdkogte kriminelle og kender også nogle der er kommet ud af det igen. Og det er sgu beundringsværdigt, for det er ikke nemt. De skulle selvfølgelig ikke være faldet i den løbebane i første omgang, men i de flestes tilfælde er det en lang række tilfældigheder, pres og nogle meget uheldige valg der spiller ind. Igen spiller etnisk baggrund her en meget lille rolle.

De sværeste tilfælde for mig at tackle har været de få jeg har mødt, der har valgt at blive radikaliseret. Igen, som med kriminaliteten, er det en række af omstændigheder der gør sig gældende.

I de sidste tilfælde peger al viden om de to sidste emner på, at en tidlig forebyggende indsats er den bedste løsning. Nogle kan samles op senere, men har måske kostet samfundet "kaskader af milliarder" inden. Udvisning er sjældent en løsning for mange med en anden etnisk baggrund har også dansk statsborgerskab.

Hvis integrationsmodellen vælges, er vi tilbage ved starten. Hvorfor bliver vi som samfund ved med at skære i de institutioner der skal løfte opgaven. Der kræver et dygtig personale og mange hænder, noget der også mangler i min søns institution på det mondæne Østerbro.
Hvis integrationsmodellen vælges er vi tilbage ved det forhold, at modellen/modellerne har fejlet i Dk såvel som i andre lande, set over en bred kam og ikke ud fra enkelttilfælde. Derfor graver man kun sin grav dybere ved at fortsætte tilstrømningen.

Hvad angår udvisning af herboende kriminelle udlændinge, så skønnede man under forrige bandekrig, at ca. 15% i gruppen med bandetilknytning ikke havde DK statsborgerskab, og det ville da være glimrende at nedbringe bandekriminalitet en med 15%. Så kunne du anvende dine pædagogiske evner så meget desto mere på de tilbageværende, Lynild.

Indvandrerkritikere er dog de sværeste at integrere


Hvis man ser bort fra alle relevante kriterier, hvilket du utvivlsomt er villig til at gøre.
Jeg er ikke uenig, Pibe. Og er man ikke dansk statsborger, er det ud. Men jeg fremfører det argument ift. integration, at bruge pengene forebyggende kan på sigt vise sig bedre end opsamling. Og jeg er helt med på, at vi ikke ser nok resultater, især i de udsatte områder.

Men en bred kam - come on. Er det repræsentativt? Og det er jo ikke fordi der ikke løbende har været stramninger. Det har der. Jeg undrer mig bare over, at man fra politisk side også skærer hvor der skal løftes. Det må du selv have kunnet mærke? Var du ikke lærer eller er det en anden bruger med P?

Og i DK er vi trods alt bedre end eksempelvis UK, som jeg har en del kendskab til, og hvor man har en massiv belastning på fængselsystemet og meget lidt fokus på forebyggende arbejde. Det sigt om man vil koster det britiske samfund mere, at lade folk sidde inde, end at gribe ind tidligt og forsøge at skabe et fundament og evt. en vej ud af og igennem hvilke barrierer der nu må være.

Mht. mine pædagogiske evner har det lidt lange udsigter pt. Regeringen har valgt - og jeg citerer - at køre en grønthøster gennem uddannelsessektoren, hvilket jeg desværre lider under. Så jeg må søge andre veje.

Desuden er jeg heller ikke på en særlig mission for at redde udsatte unge. Det må de sgu selv ligge og rode med, og der er i forvejen rigeligt med typer med en mission. De unge jeg har mødt senere i systemet er som regel godt motiveret og en fornøjelse at arbejde med, størstedelen. Og så kender jeg en del fra min tid som fodboldtræner, der for de flestes vedkommende klarer sig rigtig godt med uddannelse og arbejde, også de såkaldte MENA-typer.
Hvis velfærdssamfundet skal opretholdes, så skal der vel unge folk til... også gerne nogen, der får flere børn end danske folk gør efterhånden. Det er vel det som nogle europæiske lande har indset og derfor handler efter.

Så det giver ingen mening, at alle i Danmark skal kunne følge deres stamtræ i Danmark tilbage til Holger Danske.

Indtil vi har en model for velfærds/øko-samfundet over lang tid, så er vi nød til at importere ung arbejdskraft i sidste ende...

Derudover så er vores model, ifht. de kræfter vi har kæmpet imod i historien sammen med vores allierede, jo at fremme menneskerettigheder og demokrati.

Så vi kan jo ikke vende ryggen fuldstændig til de folk, som kommer fra krige, vi selv har sat igang.

Det er jo netop de umenneskelige og utålelige vilkår i folks eget land, som gør at man vælger at lede efter andre steder at bo, ofte med livet som indsats.

Det er klart, at det er begrænset hvor mange "velfærdsmigranter" man skal tage ind, når de ikke selv umiddelbart bidrager voldsomt meget til velfærden, måske hverken på kort eller lang sigt.

Så man er vel nød til at adskille mellem humanitære flygtninge og så dem, som blot er lykkeridere (lovligt eller ulovligt). Også selvom der sikkert eksisterer en stor gråzone derimellem.

Ellers så bliver det jo netop racistisk og imod de former for tænkning og lovgivning som er grobund for den vestlige verden.

Bare et par strøtanker... ;)
Er jeg korrekt i min antagelse om, at det enten er meget dumme mennesker eller meget desperate mennesker der tager et kviklån?

Evt. en kombi af ovenstående.
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
annonce