Snak

Mere indhold efter annoncen
Skal vi forsøge at slå noget andet op i den politiske debat end den evindelige udlændingedel?

Radikale med forslag om at nedlægge en hulens masse marker?: https://www.dr.dk/nyheder/politik/de-radikale-vil-stoppe-al-dyrkning-af-afgroeder-paa-hver-tredje-danske-mark

Jeg er for tanken, selv om jeg måske ikke er for forslaget. Erhvervet er ikke særlig effektivt set i forhold til, hvor meget der omsættes pr. areal. Så lad os da få nedlagt en hulens masse af de jorde - især omkring vandløbende.

Lidt perspektiv i forhold til landbrugets betydning for dansk økonomi: https://www.information.dk/debat/2014/10/landbruget-betyder-forsvindende-lidt-dansk-oekonomi

https://www.youtube.com/watch?v=a5odfrF_m9o
@Will,

Enig. Mere natur, mindre lort. Jeg vil dog gerne tage fat i Jørgens invending imod opkøb af marker:- Verden har brug for at producere fødevarer til alle de mennesker, vi er. De fødevarer, vi ikke producerer i Danmark, skal produceres et andet sted i verden. Og hvis den flytter et sted hen, hvor man er mindre effektiv end i Danmark, kan det sagtens resultere i en øget klimabelastning globalt set, siger Jørgen Eivind Olesen.


Det regnestykke kan jeg ikke overskue, men lad os vende den om. Fordi DK er et af de lande i verden der har den mest effektive produktion, så bør vi fælde alle vores skove, og lave dem om til marker. Det vil nedbringe klimabelastningen globalt set. Mere dansk industri = mindre global drivhuseffekt.

Hvis man syntes den manøvre lyder problamtisk, er det måske fordi man ikke bryder sig om tanken at dansk miljøpolitik skal tages som gidsel af de globale markedskræfter, og fordi man mener at der faktisk er mening i at være forgangsland på miljøområdet.
En af mine gamle historielærere påstod iøvrigt, at der ikke døde jøder i koncentrationslejrene før 1943 (da Tyskland var blevet tvunget til også at indføre fødevarerationering for den almindelige befolkning).


Øhh... ahva?

Jeg har aldrig kunnet finde dokumentation for, om han havde ret i dette eller ej.


Det er der en god grund til...
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Gidsel for globale markedskræfter eller gidsel for globale fødevarebehov.
@Ikke-en-bot
Fødevaremanglen i Tyskland eksisterede under begge verdenskrige, men havde som nævnt intet at gøre med, at man satsede på krigsproduktion. Den skyldtes derimod, som jeg skrev:
1. Den tyske sværindustri ville på ingen måde acceptere en modernisering af det tyske landbrug, fordi en sådan modernisering jo ikke bare kunne tilbageføres, når krigen sluttede, og hvor den jo så ville ødelægge Tysklands muligheder for at importere fødevarer til gengæld for eksporten af kul, jern, stål, maskiner og biler.
2. Tyskland satsede på at vinde hurtigt, så fødevaremanglen ville blive for kortvarig til at udgøre et større problem.

Du sluger alt fra efterkrigstidens propaganda råt, hvilket flere og flere jo også gør, fordi sejrherrerne gerne vil se sig selv som helte, og fordi danske medier og politikere ikke ville blive populære i udlandet ved pludselig at begynde at sætte spørgsmålstegn ved, at England og USA da bare var de gode, der kun kæmpede for at redde jøder (“Guds eget folk”), hvorimod alle tyskere da bare havde været sindsygt onde jødehadere. Men hvorfor skylle verden dog pludselig være blevet sådan og være opdelt i de ubegrænset gode mod de sindsygt onde, når den aldrig har været det hverken før eller senere?? Siger det ikke bare alt om, at der må være ugler i mosen og, at tingene nok næppe har været så enkle alligevel?

Hvis man vil læse noget om dette, så er det svært/umuligt idag at finde noget, der er helt neutralt. Men fødevaremanglen og den danske fødevareproduktions betydning for Tyskland er alligevel ganske godt beskrevet i http://www.historisktidsskrift.dk/pdf_histtid/108_2/532.pdf og i https://tidsskrift.dk/landbohist/article/download/21036/18550/
@Pibe,

De to ting er jo for h...... ikke gensidigt udelukkende hvis du med behov mener efterspørgsel.
@Friendly,

Jesus christ³ Nøj du er seriøst tung at danse med. Fødevaremanglen, eller dens årsag er totalt irrelevant her! Forhold dig nu til problematikken:

Blev folk, her inklusiv millioner af jøder ikke drabt i lejrene?

Hvem havde ansvaret for disse drab?

Hvornår fandt disse drab sted, og kan disse dokumenteres? De historiske kilder siger 1941. Din intuition og din historielærer siger 1943. Skal vi stole på din historielærer eller de historiske kilder?

Kan jødeudrydelsen mm. undskyldes med henvisning til fødevaremangel i det hele taget, hvad enten udrydelserne startede i 41 eller 43?

Gider du ikke, bare for en gangs skyld, forholde dig til ovenstående, istedet for endnu en tangentiel rant.

Du sluger alt fra efterkrigstidens propaganda råt,


Hvilken propaganda!? At folk, inklusiv jøder blev drabt? At dødslejrene startede i 41? At Tyskerne slog millioner af mennesker ihjel i sådanne lejre?
Engang imellem kommer jeg til at læse med i denne tråd, og så får jeg det lidt som om, at jeg er ved at æde en lort med plastikbestik.
En fisselatte, tak.
@Ikke-en-bot
Jo, ifølge https://www.bt.dk/udland/ny-forskning-chokerer-dobbelt-saa-mange-doede-under-holocaust døde der ca. 20 millioner i koncentrationslejrene, hvoraf ca. 6 millioner var jøder. Men de 14 millioner andre gjorde det jo ikke så meget med, fordi de jo ikke var de hellige jøder, der er omtalt som Guds eget folk i Bibelen. Tilfreds?
@Friendly,

Nej, jeg er ikke tilfreds. Gider du forholde dig til alle mine spørgsmål?

Derudover, så har jeg aldrig hørt nogen som helst underkende at det ikke også var forfærdeligt at ikke-jøder blev drabt.
annonce