Snak

Mere indhold efter annoncen
Repos

Det problematiske er, at indvandringen også på dette felt dræner midler der havde gjort bedre fyldest såfremt de var allokeret kernevelfærden.

Udover de berømte/berygtede 36 milliarder årligt, der kuriøst nok overgår de samlede årlige udgifter til efterløn og dagpenge.
Vel at mærke, før de nævnte ordninger blev massakreret
FREM for alt
@kimTell

A, there it is

Dokumenter lige påstanden at årsagen til stigningen skyldes indvandring.
Hvad jeg mangler at se er en dokumentation, hvor sådanne kriminelle, der påstås at være psykisk syge og nu sættes under behandling, sammenlignes med en tilsvarende gruppe af lignende kriminelle, der tidligere bare blev sat i fængsel. Bliver de psykisk syge virkelig raske i større omfang end tidligere, og får de færre tilbagefald, når og hvis de løslades?

Problemet i hele behandlingssystemet, hvor psykologer og psykiatere er ansat, er, at vi ikke ved, hvor effektive deres behandlinger rent faktisk er. Det eneste vi ved er, at der uddannes flere og flere psykiatere og psykologer, fordi det er populære studier. Dette bevirker så, at de kæmper for at få oprettet flere arbejdspladser, fordi de jo ellers ville blive arbejdsløse og uden muligheder for at kunne bruge deres uddannelser. Så politikerne giver efter og opretter de institutioner, som de efterspørger, fordi politikerne naturligvis heller ikke ønsker at blive kritiseret for at uddanne folk til arbejdsløshed.

Så flere og flere kommer under psykologisk og psykiatrisk behandling. Dette gælder både for kriminelle og ikke-kriminelle. Men hvad får samfundet egentlig for pengene? Hvor mange bliver raske, og hvor mange ender bare med at være i livslang behandling som beskæftigelsesterapi for behandlerne uden de store forbedringer af deres tilstand? Får samfundet noget for pengene? Eller kunne man lige så godt nøjes med et meget mindre behandlingssystem med langt færre institutioner? Dette er mig bekendt aldrig blev undersøgt, og jo sikkert, fordi både politikerne og behandlerne frygter resultatet af en sådan undersøgelse.
Bot

Er den kolossale mena-dominans i statistikker omhandlende kriminalitet ukendt for dig?

FREM for alt
Det er de "danske" kriminelle der er blevet mere psykisk syge.

Ikke menaerne.
Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
kimTell,

Gider du ikke lige eksplicitere den årsagssammenhæng du har i tankerne her, og dokumentationon for den. Alternativt trække din påstand tilbage.
@Kim
Ja, flygtninge er mindre kriminelle end danskere, når det drejer sig om berigelseskriminalitet, og det samme er deres børn ifølge f. eks. https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/flygtninge-er-ikke-mere-kriminelle-end-danskere Danskerne er simpelthen bare mere tyvagtige, end indvandrerne er.

Det er så til gengæld lidt modsat, når vi taler om voldsforbrydelser. Men selv her kan de jo nok næppe konkurrere med skinheads, hooligans og lignende voldsbøller fra den yderste og ofte racistiske højrefløj.

@Kaffe
Den der DDR-forklaring giver da i øvrigt ikke noget supergodt svar på, hvordan i alverden AfD er blevet så store, som tilfældet er, i Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen og Saarland.

Der er lige kommet en meningsundersøgelse, der viser, at hvis der var valg i dag, så ville AfD få 10% af stemmerne i Bayern og 11%af stemmerne i Hessen. Dette er jo ingenting sammenlignet med de 21,5%, som AfD fik ved valget i 2017 i det tidligere DDR. Landsgennemsnittet var dengang 12,6%. Men altså cirka dobbelt så store stemmeptocenter til AfD østpå som i de tidligere vesttyske stater.

Man regner normalt med, at sådanne populistiske partier kan komme op på omkring 20% i forskellige europæiske lande. AfD ligger allerede over dette i de tidligere DDR stater. Men altså kun på omkring det halve i det tidligere Vesttyskland.
Når man herinde hele tiden snakker om de tabte 30 milliarder+ (Kim) er alle de indvandrere som bidrager og arbejder også med i den ligning?

Man kan sagtens anerkende problemer, men man kan ikke lade dette overskygge alle andre problemstillinger eller ligeftem give det skylden for alle andre problemer. Så sidder vi da for alvor fast. Indvandrere er både uundværlige, men samtidig også roden til nogle alvorlige problemer, så det er et tveægget sværd og Nye Borgerliges paroler med at ville hæmme alle muslimer, lyder altså helt nazistisk og håber ikke det er vejen DK går.

Vores samfund må da også tjene noget på alle dem som arbejder hver dag? og er formålet at støde lige netop denne gruppe (flertallet) fra os?
Når bestemte etniske grupper er svært overrepræsenteret, er det i hvert fald nærliggende at antage, at kriminaliteten er højere end den ville have været, hvis ikke for Hans Gammeltoft-Hansen & co.´s eksperimenter.

Mere oplagt selvfølgelig i Sverige, når ex 80% af de dømte i sager om overfaldsvoldtægt over de seneste fem år var folk født uden for EU. Forbrydelser, som kunne have været undgået, basically.
annonce