Snak

Mere indhold efter annoncen
@Egos
Det må være rapporten på https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/02/store-udgifter-til-indvandrere-uden-job der henvises til mht de 36 mia.

Problemet i rapporten er, hvor mange år man forsøger at kigge fremad. For det er jo oplagt, at flygtninge giver underskud i de første år efter, at de er kommet hertil, fordi de har svært ved at finde arbejde og i mange tilfælde bare skal modtage understøttelse og undervisning for at lære det danske sprog og det danske samfund at kende. Desuden får de flere børn end indfødte danskere, og børn koster penge i børnehaver, skoler osv, indtil de bliver voksne og færdiguddannede. Så vurderer man kun sådanne flygtningefamilier i en kortere årrække, så bruger staten jo flere penge på dem, end de når at betale i skat. Det er dette regnestykke, som man så har fået til at give et minus på 36 mia.

Problemet er bare, at underskuddet bliver mindre og mindre, som tiden går. Til sidst bliver det vendt til et overskud. Men beregningerne er jo lavet af en Venstre-regering, der er imod indvandring. Så de tager selvfølgelig kun hensyn til indtægter og udgifter i de år, der går, indtil indvandrerne i stedet begynder at give overskud, ligesom alle andre danskere jo i gennemsnit gør for staten, fordi de fleste af os jo i løbet af vores liv betaler mere i skat til staten end det samlede beløb, som staten bruger på os.

Venstres pointe er dog klar nok: Indvandrere, der kun kommer hertil, fordi de har fået et velbetalt job, giver i modsætning til flygtningene et stort overskud allerede fra dag 1. Så en Venstre-regering, der kun sidder der i 2-3 år foretrækker naturligvis stærkt sådanne indvandrere, og undgår helst indvandrere, der først skal lære dansk og undervises, gør de kan få et job efter, at Venstre-regeringen sandsynligvis forlængst er blevet afløst af en helt anden regering.
Problemet er bare, at underskuddet bliver mindre og mindre, som tiden går. Til sidst bliver det vendt til et overskud.


Det pureste mahogni.
Pibe du svarede mig ikke om de 30 milliarder kun dækker over de indvamdrere som giver udgifter.
godt nok en lang forklaring Friendly, hvor du fortæller the obvious.

Men faktum er at vi har indvandrerne og ikke slipper af med mange af dem. Danskere kan desværre ikke skelne mellem flygtninge og indvandrere.

Vi skal behandle hårdtarbejdende indvandrere ordentiigt, men kun hvis de gider yde en indsats ligesom det altid har været. Ingen respekt intet ophold.
Jeg er ikke så meget for den slags regnestykker. Min reaktion på dem plejer at være "hvad koster en ghetto?" og lignende. De etiske grupper, vi taler om, klarer sig gennemsnitligt skidt på de fleste parametre, uanset at der selvfølgelig vil være mange positive historier imellem. Det er, hvad jeg forholder mig til, navnlig når det gælder spørgsmålet om, hvorvidt DK skal tillade yderligere indvandring.
Der er minimum to faktorer der skævvrider.

1)

Dels er der tale om ikkevestlige indvandrere.
Hermed indgår fx asiatere i tallene, og da denne gruppe i højeste grad er et positivt tilskud.
Groft sagt repræsenterer de »underskudsgivendes« etniske tilhørsforhold omkring 20 lande, altovervejende fra mena.
Problemet er, at myriader af krige, og lange kæder af familiesammenføringer, har medført en uhensigtsmæssig stor indvandring fra kulturer, der simpelthen ikke er kompatible med den danske.
Asiatere kræver ikke alskens integrationsprojekter og særbehandling.
De er ikke en belastning af de offentlige budgetter, og optræder yderst begrænset i statistikker omhandlende kriminalitet.

2)
Dels er elementer som efterforskning, retlige processer og fængselsophold ikke inkluderede, ligesom fx forebyggelse og bekæmpelse af terror, radikalisering, bandekrige, beskyttelse af flygtede kvinder mv. ej heller, er en del af det store milliardbeløb.
FREM for alt
Skulle dette være en slags facitliste?

Jeg takker ærbødigst for at du har løst problemet.
Egos

Ha ha. Det kan jeg nok ikke prale af.

Men for lige at nævne en skævvridning fra det modsatte perspektiv:

Man indregner udgifter til skolegang for indvandrere.
Den post giver ikke mening, al den stund at skolegang må være et uomgængeligt element ift integration, deltagelse på arbejdsmarkedet og almen demokratisk dannelse.
FREM for alt
Problemet er bare, at underskuddet bliver mindre og mindre, som tiden går. Til sidst bliver det vendt til et overskud.


Dansk politik tråden er altid underholdende læsning. Af og til bliver det dog lige lidt for meget.

Ovenstående postulat har intet hold i virkeligheden medmindre der sker en differencering.

For vestlige indvandrere er ovenstående korrekt, for indvandrere/flygtninge fra den tredje verden er det helt forkert.

Det ville absolut klæde brugeren at holde sig til virkeligheden.
@Darth Wader
For vestlige indvandrere er ovenstående korrekt, for indvandrere/flygtninge fra den tredje verden er det helt forkert.

En person ved navn Samuel Umtiti var født i Cameroun. Han indvandrede jo så til Frankrig, og udfra dit racistiske grundsynspunkt må dette jo så have kostet Frankrig en formue. Hvor meget mon? ;)

Vi er næsten alle efterkommere af vikingerne, der jo var ekstremt blodtørstige og voldelige. Så vi må jo så også give stort underskud, hvis mennesker bare er de samme til evig tid? Men tværtimod er Danmark trods dette blevet et af verdens rigeste lande. Hvordan hænger det mon sammen, når du påstår, at indvandrere fra den tredie verden ikke kan forandre sig?

Det ville absolut klæde brugeren at holde sig til virkeligheden.

Det gør du jo i endnu mindre grad end de politikere, der ligesom dig bare kortsynet er hoppet på den populisme indvandrerfjendske vogn og helt i regnestykket undlader det tab, som Danmark vil få, hvis vi får et rygte for at være en lille racistisk bananrepublik, der ikke vil dele byrden ved at modtage flygtninge med resten af EU landene. Firmaer vil måske til dels helt undgå at oprette filialer i Danmark, hvis dette bliver tilfældet. Hvor meget mon det vil koste Danmark? Vi ved det ikke, hvilket jo sikkert også er undskyldningen for ikke at medtage dette tab i beregningerne.
annonce