Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af ConCort
Billy,

Det maa vaere rart at kunne vaere paa begge sider af argumentet efter behov.

"menneskesmugling også vil være begrænset hvis asyl foregik udenfor EU og linker til en artikel der understøtter dette"

Det er jeg uenig i fordi jeg tror at dem som faar afslag paa asyl bare vil bruge menneskesmuglerne alligevel og saa er vi ligevidt. Det der begraenser menneskesmuglingen er om de faar asyl, ikke hvor de soeger det. Det understoettede din artikel i oevrigt ogsaa, der staar jo ret eksplicit at det at der bliver givet asyl og ikke bare hvor er kernen. Men det er du jo ogsaa pludselig enig i naar du erklaerer:

"Hvilket jo præcis også er min pointe!! Man kan jo netop ikke give alle asyl til alle der gerne vil have det, da der altid vil være en andel der ikke kan få det fordi de ikke er berrettiget. Så er det jo ligegyldigt om det i Europa eller Jordan man afviser."

Det er jo lidt forvirrende. Hvilket af de to citater er det du gerne vil loebe fra? Det hvor du mener at menneskesmugling vil begraenses hvis man aendrer hvor der bliver soegt asyl eller det hvor du skriver det er ligegyldigt?
Skrevet af BillyTheKid
Men det kan jo være ligegyldigt om den der får afslag på asyl får det i Europa eller udenfor? Det vil ikke eliminere menneskesmuglere.
Før talte du om total afskaffelse af menneskesmugling ved at skabe fri adgang for asylansøgere (hvilket stadig efterlader dem der vil ind illegalt). Nu taler du om en begrænsning. Hvem er det nu der trækker i land?
Skrevet af Steve Highway-61
Flygtninge er god TV-underholdning. Nærmest halvdelen af nyhedssendefladen er viet til at vi kan spise kage og se hvordan vi slipper for mennesker i nød, så vi kan spise mere kage.
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Pibe
Synes du Orban eller Merkel har den bedste presse?
Skrevet af Sir , moderator
Så gør noget Steve!
Dette er en signatur.
Skrevet af fuggi
Som de sagde her til aften i tvet, "på søndag går det løs med indsamlingsshowet, så sørg for lave rigeligt god kaffe".

Det bliver en forrygende frelst aften.


Skrevet af Steve Highway-61
Medierne spekulerer kynisk i at der er seere i stoffet. Og man fortsætter historierne længe efter at den væsenlige nyhed er serveret.

At TV2 elsker ham mest og DR elsker hende mest er kun the icing on the cake - nemlig det gimmick der gør at legen kan fortsætte, fordi forudsætningen for at fastholde vor interesse netop er at dyrke de modsætninger du nævner.


All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Steve Highway-61
Hvad forestiller du dig jeg kan gøre, Sir?
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Sir , moderator
jeg ved det ikke, men jeg tror noget godt.
Dette er en signatur.
Skrevet af ConCort
Billy,

Dvs. vi kan blive enige om at den her: ""menneskesmugling også vil være begrænset hvis asyl foregik udenfor EU" alligevel ikke er rigtig fordi, som du selv paapeger "det kan jo være ligegyldigt om den der får afslag på asyl får det i Europa eller udenfor? Det vil ikke eliminere menneskesmuglere."

Det er jo det stikmodsatte af dit oprindelige argument.

"Før talte du om total afskaffelse af menneskesmugling ved at skabe fri adgang for asylansøgere (hvilket stadig efterlader dem der vil ind illegalt). Nu taler du om en begrænsning. Hvem er det nu der trækker i land?"

Nae, jeg citerer bare dig. Det er rigtigt at jeg stoetter fri adgang for asylansoegere og depositumbaseret fri adgang for andre indvandrere. Det loeber jeg ingen steder fra. Det har dog altsammen intet med den oprindelige pointe at goere, om man kan begraense menneskesmugling ved at flytte asylsoegningen fra graensen til ambassaden, men afvise dem alligevel. Det mente du foer, men altsaa ikke laengere. Det er da trods alt fremgang.
Skrevet af Steve Highway-61
Man venter bare på at Carl Holst tager gummimasken af så man kan se hvad der gemmer sig bagved.
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af BillyTheKid
Concort

Nej. Du danser forvirrende rundt i begreberne. En begrænsning er ikke det samme som total fjernelse. Det sidste mener du er tilfældet ved fri asyl. Hvilket det ikke er. En begrænsning (et begreb du først har inddraget nu ved at trække i land) kan komme på tale hvis man lader flygtninge frit søge asyl i Europa eller udenfor. Det underbygger min artikel? Det kan du ikke argumentere imod. Men ingen af dele vil fjerne eksistensen af menneskesmuglere
Skrevet af Duck
Sverigedemokraterna er gået frem igen, og nu med endnu større afstand end sidste måned Sveriges største parti. Sikke en overraskelse eller noget.

Det kan blive en grim, grim højredrejning i hele Europa, hvis ikke flere lande opfører hegn mod syd.
Skrevet af Pibe
Måske polarisering snarere end højredrejning.
Skrevet af Jerikov
Kl 1303 sender P1 Arabiske stemmer.

Hundrede tusinder af flygtninge fra krigen i Syrien strømmer til Europa, men andre arabiske lande - får vi at vide - bærer ikke deres del af byrden og tager ikke selv imod nogen af de mange syrere på flugt. Tarek Ziad Hussein og DRs tidligere Mellemøsten-korrespondent Steen Nørskov taler i ´Arabiske Stemmer´ om myter og kendsgerninger, påstande og omstridte tal om araberne og flygtningestrømmen fra Syrien.
Vært: Steen Nørskov.
(Sendes også søndag 14.03, mandag 20.32
og tirsdag 5.03)
.

Og det er kl 13.03.

God knows that he won´t arrive
Skrevet af Hej!
Nå, snakker I stadig om indvandring?

Hvad med Australien, blev den lagt endeligt død?

Er der ikke andre emner i dansk politik, som er interessante?
Skrevet af Halil
Jeps!

Integrationspotientalet for syrere!

http://jyllands-posten.d…-somaliere/

Hva kan jeg hjælpe med hr. Andresen??
Skrevet af BillyTheKid
Ja diskussionen burde nok være flyttet eller haft sin egen tråd. Den var nu interessant nok omend det sidste punkt er lidt ligegyldigt og løb af sporet. Beklage hvis det har overskygget andre aktuelle og interessante debatter
Skrevet af ConCort
Billy,

Dit indlaeg lader stadig staa uklart: hvilke af de to ting du har skrevet nedenfor stoetter du stadig:

"menneskesmugling også vil være begrænset hvis asyl foregik udenfor EU"

eller:

"det kan jo være ligegyldigt om den der får afslag på asyl får det i Europa eller udenfor? Det vil ikke eliminere menneskesmuglere."

Goer det en forskel hvor der bliver soegt asyl, eller ikke?

Hvor du mener jeg har trukket i land er jeg ikke klar over. Jeg mener - stadig - at roden paa problemet ikke er menneskesmuglerne selv, de er blot en konsekvens af graensepolitik + krig+fattigdom andetsteds. Ingen graensepolitik, ingen menneskesmuglere. At det saa maaske ikke er praktisk er en anden diskussion.
Skrevet af BillyTheKid
De to citater du har valgt modsiger på ingen måde hinanden. Du misforstår stadig forskellen mellem begrænset og absolut fjernelse af menneskesmugling.
Så lad mig opstille de to scenarier:

1) Der gives asyl til alle flygtninge der rejser til Europa (selvom dette efterlader de svageste der ikke selv kan betale for en rejse tilbage i nærområderne og vil koste flere hundrede milliarder alene i sagsomkostninger) der er ca. 40-45 mio. flygtninge og lad os sige 30 mio. af dem søger mod Europa. Dog vil ikke alle være berettiget til asyl. Ca. 75% af ansøgerne sidste år blev tildelt asyl (I Danmark, gider ikke undersøge tallet for hele EU). Dette giver 4,5 mio mennesker man må afslå. Nogle vil acceptere afslaget mens andre vil forsøge at komme ind illegalt. Lad os sige blot 5% vil forsøge at komme ind igen, det er stadig over 200.000 mennesker. Stadig en ret god forretning for menneskesmuglere! Og her er ikke engang indregnet de personer der vil forsøge at komme ind illegalt uden at søge asyl i første omgang. Ergo, du har ikke fjernet menneskesmuglere, men du har muligvis begrænset det. Hvilket ikke er det samme og heller ikke det du i første omgang prædikerede for. Du mente fri asyl til alle flygtninge vil fjerne alle menneskesmuglere.

2) Der gives kun asyl udenfor EU og i nærområderne. Udover dette betyder at også de svage i nærområderne kunne få mulighed for at søge asyl, fjerner det også incitamentet til at betale en menneskesmugler da man ikke kan få asyl i Europa. Der vil givetvis stadig være en del der vil prøve at komme ind illegalt og derfor vil der stadig være menneskesmuglere, dog i mere begrænset omfang, hvilket mit link også bekræfter. Dog har du mulighed for at vogte grænserne langt mere effektivt og dermed hurtigt spotte de illegale. Alene dette forhold vil fjerne incitamentet for mange til at ’prøve lykken’ da pengene hurtigt kan være spildte.

Herefter, som du også prøver nu, begynder du at tage udgangspunkt i fri indvandring og åbne grænser for alle – uanset om disse har flygtningestatus eller ej. Du har påpeget man skal kunne opfylde nogle kriterier for at komme ind men ikke nærmere specificeret for dette forhold. For opstiller du nogle kriterier, vil det også betyde du vil holde nogen ude der alligevel gerne ind illegalt. Du fjerner derfor ikke muligheden for at betale en smugler. Du må bare forholde dig til at hvis du ønsker at bevare velfærdsstaten som man kender den i dag, så udover denne konstruktion vil udvandes i takt med fri indvandring, vil du aldrig kunne undgå illegal indvandring og heraf menneskesmuglere.

Lad mig i øvrigt påminde dig om at du i starten mente ved blot at give fri asyl til udelukkende Syrere, vil dette forhold alene fjerne al menneskesmugling. Hvilket jo blot udstiller dit forhold om fri asyl endnu mere uigennemtænkt.

Det så langt ude at give de europæiske grænser skylden for at folk i både må lade livet og mases sammen i lastbiler. Grænserne er lavet fordi det at det europæiske samfund ikke vil kunne håndtere det pres fri indvandring og åbne grænser ville medføre, da flere millioner på samme tid vil søge mod Europa hvis vi lod grænserne være fortid i morgen. Du kan på ingen måde anfægte dette forhold hvis vi blot lod alle, helt ukritisk, få adgang til en bid af kagen.
annonce
0