Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Egos
Det er det eneste sted, jeg har oplevet hardcore Merkel modstandere, derfor det bliver nævnt.
Skrevet af Slettet(412118201009)
Egos

Ok
FREM for alt
Skrevet af Egos
Jeg havde faktisk forventet, at du også huserer på nationen. Din retorik er meget lig selvom du gebærder dig bedre end de fleste af dem der, som virker til at skulle have sine folkeskolepenge tilbage.
Skrevet af Slettet(351856201103)
Tabersag


Men er EU virkelig en tabersag for Venstre? Jojo, det er selvfølgelig populært, at mene EU ikke er noget værd grundet flygtninge krisen, men udover det, så kan Venstre (og andre partier for den sags skyld) ret nemt påvise overfor deres vælgere (navnligt i landbruget) at EU bidrager direkte på bundlinjen. Uden EU-støtten ville Venstres kernegruppe, landbruget, være i en langt værre forfatning end idag.

Består ikke af landmænd


Muligvis ikke direkte. Men hvis du kigger geografisk, så er Venstre stadig stærkest repræsenteret i de områder hvor landbruget også betyder meget for lokalområdet. Mange virksomheder er ikke direkte relateret til landbruget, men af omveje skaffer landbruget dem jobs, når der eksempelvis skal køres svin fra stalden til slagteriet. Herudover tror jeg heller ikke man skal undervurdere, og det er udelukkende min egen teori, at folk i et område kan føle tilknytning til et erhverv, såsom eksempelvis landbrug eller fiskeri og i andre lande minedrift, og man derfor gerne ser sektoren styrket, fordi det kan styrke lokalområdet.

I juni 2015, førte Ja-siden med 61-24.
Et halvt år senere vandt nej-siden.


Hvad fortæller det dig?
Der blev stemt nej fordi Ja-siden talte ned til vælgerne, og var for selvsikre. Personligt stemte jeg nej, fordi jeg blev træt af den skræmmeretorik der kørte fra ja-partierne. Normalt, og det skal heller ikke være nogen hemmelighed, er jeg ikke meget for DF, men i forbindelse med retsforbeholdet endte de jo med at få ret hele vejen. Men den retorik der kørte fra blandt andre Bendt Bendtsen, der godt kunne forstå et nej, hvis man nød at hjælpe kriminelle, pædofile og voldsmænd, hvis ikke skulle man, ligesom Bendt naturligvis, stemme nej.

Jeg kan ikke lige finde ud af hvor meget de to procent du nævner svarer til, men her kan jeg se, at der er godt 134.000 ansatte i landbrugssektoren. Herudover er der nok også en række ansatte der indirekte er ansat i landbruget, såsom chauffører, dyrelæger, mejerister og hvad har vi.

https://gylle.dk/wp-content/uploads/2013/12/Fakta-+besk%C3%A6ftigelse_eksport+2+5.pdf

Bare ikke når omhandler afstemninger.


Nej, men nu er EU jo også andet, og mere end bare afstemningerne. Danmark er vel det mest EU-glade land overhovedet sammen med Italien. Ifølge Eurobarometer er mere end 70% af vælgerne EU-positive, derfor giver det jo god mening at være EU positiv (hvis vi udelukkende kigger på strategi til stemmer).
Native American Soar like an eagle, sit like a pelican Don’t call us Indians We're more like West Eurasians crossed with Siberians
Skrevet af Egos
Jeg har arbejdet med eksport og der ville manglen af det indre marked have ødelagt meget i udvidelsen. Norge var sgu svært at komme igang med, de er jo kun i EFTA.
Skrevet af Slettet(412118201009)
Mr123

Deler de fleste af dine betragtninger, så blot et par bemærkninger.

EU som tabersag:

Det af amerikanere udviklet valg-mantra, "whats in it for me," illustrerer dele af årsagen.
Det er de færreste EU tematikker, der influerer direkte på folks hverdag.

Til gengæld står andre elementer skærende klart i erindringen.

Blandt andet :
- Den groteske landbrugsstøtte
- Det eksorbitante forbrug af sagesløse borgeres midler.
- Total-centraliseringen i form af detailregulering, og Merkels de facto-rolle som altdominerende, grænsende til enevælde.
(Pudsigt at eksempelvis alternativet, trods ihærdig "inddragelse af medlemmerne," er en af de mest positive partier)

- Det er selvfølgelig relevant at appellerer til erhvervslivet, på basis af EU, som den hidtil bedst fungerende erhvervsorganisation.
Løntryk fra den bevægelige arbejdskraft, masseinvasion af et nyt proletariat, et landbrug der eksisterer på ryggen af skattefinansierede midler, en ikkeeksisterende dyrevelfærd, "miljøkrav" der udelukkende er designet efter erhvervslivets behov osv.
Ovenstående luksus, har et blåt flertal aldrig haft mulighed for at tilbyde erhvervslivet og landbruget. Det kan EU levere.
Problemet er bare, at segmentets stemmer i forvejen er placeret på blå blok, så det er at sparke en åben dør ind.

Hvilke vælgere er det, du mener, der kan vindes via en EU-positiv tilgang?
De fleste vælgere placerer stemmen med afsæt i ideologiske overvejelser, og venstre er dermed henvist til at hente EU-positive i K og LA. Det er som bekendt en stakket frist.
----

Hvad kan jeg bruge de voldsomme forskelle på meningsmålinger i faktiske tal på valgdagen til?

- De fortæller mig at danskerne, som tidligere nævnt, er positive ift europæisk samarbejde. Overordnet.
Når borgerne læser "de små bogstaver," og kobler disse med 45 års løgne, melder virkeligheden sig.
Billedet er det samme i det meste af Europa.

- man kan jo undre sig over at det går galt for ja-siden hver gang.
Er ja-siden helt vildt uheldige med de politikere der skal skaffe resultatet, eller er produktet usælgeligt?
Noget tyder på det sidste.

FREM for alt
Skrevet af Slettet(412118201009)
Egos

Som tidligere nævnt: utilfredsheden i Merkels parti, og det tyske valgresultat, peger i retning af, at Merkel-modstanden rækker marginalt udover nationen!

Er det, i din optik, empatisk at please migranterne med den største pengepung?
Jeg er af den opfattelse, at man bør hjælpe de svageste.

Og apropos nationen:
Målt på brugere på bold.dk´s referencer og kendskab, tyder det på en heftig interesse, og brug af fænomenet.
Det kunne være at man skulle tjekke det ud.
FREM for alt
Skrevet af Slettet(351856201103)
og Merkels de facto-rolle som altdominerende, grænsende til enevælde.


Det er vist også at tage munden lidt for fuld. Selvfølgelig er Merkel magtfuld i EU, hun repræsenterer trods alt Europas største økonomi og største land. Men enevælde er vist lidt fjollet. Nu ved jeg godt du har flygtninge i baghovedet her, men hvis Merkel vitterligt havde den form for magt i EU, så havde hun jo også gjort noget ved eksempelvis klimakvoterne, så de reelt ville være noget værd. Når Frankrig samtidig har fået en super-europæer som præsident, så ville Merkel have alle muligheder for at gøre EU til en stor og stærk institution, med Berlin og Paris som centrum, i kølvandet på Brexit. Men mig bekendt er det da pt Merkel der tøver med at følge i Marcrons fodspor.

Pudsigt at eksempelvis alternativet, trods ihærdig "inddragelse af medlemmerne," er en af de mest positive partier


Hvorfor dog det? EU er altså ikke en "tabersag" i Danmark. Det er det vælgerne gerne vil have, formentlig fordi de også godt er klar over, at Danmark har enorm fordel af at være en del af EU. Pt går 60% af al dansk eksport til EU-lande, det er såvidt jeg lige kan sjusse mig frem til i omegnen af 380 milliarder årligt. Skulle vi ryge ud af EU ville det tal altså falde ganske betragteligt.

Hvilke vælgere er det du mener der kan vindes via en EU-positiv tilgang?


Det er ikke nødvendigvis vigtigt, at man kan vinde vælgere. Men det passer dog ret fint overens med, at Venstre gerne vil forstærke sig i byerne.
Derudover, så kan du jo overveje modsatte tilfælde. Hvor mange vælgere ville ikke vende Venstre ryggen, hvis de pludselig skulle gå hen og blive EU modstandere?

Er ja-siden helt vildt uheldige med de politikere der skal skaffe resultatet, eller er produktet usælgeligt?
Noget tyder på det sidste.


Ja, det kunne være fint hvis det forholdt sig sådan, det ville da i hvert fald passe fint ind i dine tvangsforestillinger. Det meste EU-forskning viser altså bare noget andet, og at EU ofte taber på upopulære nationale regeringer, og at vælgerne benytter EU valg som en form for midtvejsvalg.

Ja-siden tabte i 2015 fordi de forsøgte at fjerne retsforbeholdet sammen med lovgivningen og negligerede de udfordringer der rent faktisk var i forslaget. Når kritikken blev bragt op, blev det primært slået hen som skræmmeretorik, og derudover var der sådan en "verden bryder sammen hvis vi stemmer nej". Når politikere (nationale som europæiske) er så forhippede på at tvinge noget ned i halsen på vælgerne, så stikker der ofte et eller andet under. Men i 15´ var Ja-siden ret uheldig med dens "sælgere". Havde man ikke bare forventet et ja, og rent faktisk taget bekymringerne seriøst, så var det nok ikke endt med et nej.

Derudover, så bør du nok kigge på de afstemninger vi rent faktisk har haft. Foruden nej´et i 15 har vi stemt nej to gange før, nemlig til Maastricht i 1992 og til Euroen i 2000. De øvrige 6 afstemninger er endt med et ja.

Hvis "produktet" er så usælgeligt, hvorfor er 3/4 danskere så positive overfor EU?

Det giver god mening at være kritisk overfor projektet, for der er da ganske givet mange ting der ikke fungerer optimalt, men alternativet bliver ikke et Danmark udenfor EU. I hvert fald ikke de næste 20 år.
Native American Soar like an eagle, sit like a pelican Don’t call us Indians We're more like West Eurasians crossed with Siberians
Skrevet af Slettet(351856201103)
Rasmus Jarlov undrer sig idag over hvorfor palæstinenserne har sådan en trang til at kaste sig i døden. Når man går imod, eller stiller sig imod, væbnede styrker, så må man også leve med konsekvenserne påstår han. Ok leve med er måske så meget sagt.

En ting er, at det selvfølgelig er dybt bekymrende, at man kan sige "det er jeres egen skyld, at 50 mennesker dør, i kan jo bare lade være med at demonstrere". Hans holdning over for eksempelvis de danske frihedskæmpere og jernbanesabotører er sikkert den samme. De kunne jo bare lade være med at gøre modstand.

Visse folks krumspring for at retfærdiggøre nogle af de ting der sker på vestbredden, ville være mildt underholdende, hvis ikke det var så tragisk. Man kan altså godt støtte Israel som stat, og deres ret til at være en selvstændig nation, uden at skulle synes alting omkring processen og det israelske styre bare er helt fjong. Hvordan kan man helt seriøst læse om, at 50 mennesker er blevet majet ned i en demonstration og tænke "det er deres egen skyld" samtidig med, at man påstår at gå ind for personlig frihed?
Native American Soar like an eagle, sit like a pelican Don’t call us Indians We're more like West Eurasians crossed with Siberians
Skrevet af Toon Toon!
Mr

Jeg krummede også tæer over Rasmus Jarlovs udtalelser. Han mangler virkelig format, og formentligt også viden om emnet. Man kan næsten ikke forestille sig, at nogen med viden, kan være så kynisk og kold overfor Israels ageren og tabet af menneskeliv.
Newcastle, United, will never be defeated! Newcastle, United, will never be defeated!
Skrevet af Slettet(161147200502)
IT-udspillet kommer rundt regnet 10 år for sent, men nu er det her (endelig) og 1,5 milliarder er da også en slags penge til computere og hvad har vi.

Hvad der kan undre er, at man ikke i fredstid som nu, i langt højere grad stresstester sine systemer således, at man har nødplaner for snart sagt alle slags angreb. Seneste angreb mod DSB viser, at man står helt målløse og ikke forstår vigtigheden af, hvorfor det er så forbandet vigtigt at have grundlæggende styr på IT´en, i et så digitaliseret samfund som vores. Vedvarende tyverier af personfølsomme data og elendig håndtering af samme taler også for, at man slet, slet ikke i nødvendig udstrækning, har testet de eksisterende systemer.
https://www.youtube.com/watch?v=flLh3CiaoNk
Skrevet af Pibe
hvis Merkel vitterligt havde den form for magt i EU, så havde hun jo også gjort noget ved eksempelvis klimakvoterne, så de reelt ville være noget værd. Når Frankrig samtidig har fået en super-europæer som præsident, så ville Merkel have alle muligheder for at gøre EU til en stor og stærk institution, med Berlin og Paris som centrum, i kølvandet på Brexit. Men mig bekendt er det da pt Merkel der tøver med at følge i Marcrons fodspor.


Hvorfor skulle man fra tysk side have særlig travlt med klimakvoter, når man nu i modsætning til Frankrig har sløjfet meget af kernekraften og derfor må brænde mere kul?

Mere generelt har jeg det svært med tankerækken "Det kan godt være, vi giver jer Køln og terror og hvad ved jeg, men hvis I vil ud, står den på handelsboykot. P.s. Hvorfor elsker I forresten ikke EU?"
Skrevet af Pibe
Det er vel mere over atlanten du skal kigge, for at finde et land, der i stor grad medvirker til, at vi måske snart skal bøvle med flere flygtninge. Usa har af uransalige årsager (olie) igen taget sunniernes parti og brudt atomaftalen med Iran.


Og så var der Irakkrigen hvor man stillede sig på shiaernes side og btw endte med at bringe (olien) på kinesiske hænder.

De færreste af Merkels ungersvende kom/kommer forresten fra Syrien.
Skrevet af Slettet(351856201103)
Fordi Co2 kvoter er potentielt set et voldsomt effektivt middel til at påvirke andre medlemslande. Navnligt ift de fattigere lande, der stadig har megen industri.

EU har ikke givet dig hverken Køln eller terror. Prøv at hæve niveauet bare en smule.
Native American Soar like an eagle, sit like a pelican Don’t call us Indians We're more like West Eurasians crossed with Siberians
Skrevet af Slettet(412118201009)
Mr123

Jeg er i lighed med Pibe, ikke helt med på at Merkel er specielt optaget af klimakvoter.

---
"Merkels enevælde"

Merkel udvirkede den største europæiske katastrofe siden 1945, og tørrede regningen af på de i forvejen hårdt ramte medlemslande, da hun hældte milliarderne ned i Erdogans turban. Det var ganske egenhændigt, og de facto et diktat.

Vi kan også spole tilbage til Østrig-sagen, da en ydmyget Nyrup modtog en fax, der ordret dikterede hvad "Nyrup mente" i den sammenhæng!

I den forstand giver alternativets EU-begejstring, med tilhørende medlemsinddragelse, fin mening.
Indflydelsen er på fuldt niveau med den danske regerings. Nemlig ingen.

---

Vi bliver nok ikke enige mht til graden af EU-positivitet blandt danskerne.
Jeg noterer, at begejstringen falder proportionalt med omfanget af forpligtelser.

---
6 x Ja:

Ja´et i 1972 hvilede på et HANDELS-samarbejde.

Ja´et i 1986, bekræftede det dengang relativt harmløse indre marked. Vælgerne var ikke helt med på, og blev eksempelvis ikke informeret om, at beslutningen medførte at danskerne blev tvangsindlagt til at hælde velfærdsydelser udover resten af EU, blev mødt med et løntryk, og en sværm af kriminalitet.

Ja´et i 1993 var den afpillede Maastricht-traktat, der var barberet ned i ubetydelig Edinburgh- størrelse.
Tanken var naturligvis, at euroen på et senere tidspunkt skulle påtvinges landet.
Den gik som bekendt ikke, og jeg betvivler at vi nogensinde ser en statsminister med så svag en dømmekraft, som den Nyrup udviste i 2000.(Mange analyser påpeger at Jelved stillede Nyrup et ultimatum)

Nej´et i 1992 og 2000, var derimod helt centrale.
De to x nej har frigjort os fra kernen i det tysk-franske eksperiment.

1992 og 2000, påviste JA-sidens desperate løgne, og viste hvordan europæerne reagerer når de, i modsætning til fx tyskerne, får lov at stemme.FREM for alt
Skrevet af Pibe
Fordi Co2 kvoter er potentielt set et voldsomt effektivt middel til at påvirke andre medlemslande. Navnligt ift de fattigere lande, der stadig har megen industri


Her var det da nemmere bare at tilbyde bloktilskud.


EU har ikke givet dig hverken Køln eller terror. Prøv at hæve niveauet bare en smule


Selvfølgelig har EU det. Folk havde jo ikke kunnet vade op igennem Europa i nær samme omfang hvis ikke for Schengen, samt shoppe rundt imellem landene som eksempelvis tuneseren fra julemarkedet i Berlin havde gjort. Dublin og Schengen syntes forøvrigt at gælde og så ikke gælde og så gælde alligevel alt efter Merkels humør i 2015.
Skrevet af Slettet(351856201103)
Men det er EU, og det er "verden" - forstået som Paris-aftalen. Hvis Merkel kørte EU som et soloprojekt, så ville det da være fjollet at modarbejde egne målsætninger.

Merkel udvirkede den største europæiske katastrofe siden 1945, og tørrede regningen af på de i forvejen hårdt ramte medlemslande, da hun hældte milliarderne ned i Erdogans turban. Det var det ganske egenhændigt, og de facto et diktat.


Jeg er enig angående aftalen med Tyrkiet. EU/vesten kan ikke både prædike friheds idealer, og samtidig holde hånden under diktatorer verden over. Men det gør vi desværre, og aftalen i Tyrkiet er bare en aftale blandt mange, der skal sikre at problemerne bliver holdt på afstand. Det er ikke så vigtigt, at problemerne bliver løst. De skal bare foregå et sted der ikke er her.
Omvendt synes jeg dog også, at kritikken klinger hult, når alternativerne, som medlemslandende kunne blive enige om, var til at overse. EU skulle have været langt hurtigere, og oprettet flygtningelejre i omkringliggende lande. Men EU var for langsomme, og for handlingslammede.

Jeg noterer, at begejstringen falder proportionalt med omfanget af forpligtelser


Hvorhenne? I visse lande, navnligt Italien og Spanien, er der en stor utilfredshed fordi EU ikke gør nok, for at kompensere for manglerne i deres egne regeringer.

Nej´et i 1992 og 2000, var derimod helt centrale.


Bestemt. Men det betyder ikke, at danskerne generelt er negative overfor EU. Du kan jo godt være utilfreds med enkelte elementer i et samarbejde uden, at det betyder du er klar til at brænde det hele ned. Jeg er ikke jubel-europæer, og jeg er ikke forelsket i EU som institution. Men et bredt europæisk samarbejde er på alle måder gavnligt set i forhold til de massive udfordringer vi står overfor. Vi har Trump/USA, Putin og Kina, der hver især ønsker at øge deres indflydelse verden over (forskellige metoder - bevares). Hvis vi oveni hatten tager klimaet, og de folkestrømme vi unægteligt kommer til at se over de næste 30-50 år, så er det både naivt og virkelighedsfjernt (for at bruge dine yndlingsudtryk) at tro Danmark, eller nogle andre lande for den sags skyld, kan klare sig uden et stærkt Europa.

Pibe:
Her var det da nemmere bare at tilbyde bloktilskud
´

Det kommer da i høj grad an på hvad formålet er. Omfordelingen af midler er i sig selv uinteressant (for EU). For mig at se burde EU i langt højere grad målrette deres "investeringer" imod projekter der fremmer den europæiske integration, gennem uddannelse, samt får Europa til at hænge bedre sammen rent geografisk (interkontinentale højhastighedstog og den slags). Som det er nu bliver pengene i høj grad brugt til, at de siddende regeringer (primært i østeuropæiske lande, der har "overskud") kan opfylde valgløfter. Det er i og for sig rimeligt nok, men for EU også en anelse kortsigtet. Hvis man istedet forsøger at løfte de enkelte lande, og forbedrer deres betingelser på længere sigt, så vil der også blive mindre behov for direkte bistand.


Selvfølgelig har EU det. Folk havde jo ikke kunnet vade op igennem Europa i nær samme omfang hvis ikke for Schengen


Folk var ikke vadet op igennem Europa, hvis ikke der var krig og generel ustabilitet i mellemøsten. Det er tosset at mene det skulle være EU´s skyld. Østeuropa eksisterer ikke for at holde problemerne så langt væk fra dig som muligt, ligesom Schengen har været en ubetinget succes i 23 år.
Native American Soar like an eagle, sit like a pelican Don’t call us Indians We're more like West Eurasians crossed with Siberians
Skrevet af Pibe
Stor succes at en tuneser kan shoppe rundt og så tage på joyride gennem Berlin, at en hær af hovedsagelig nordafrikanere under dække af at være syrere sætter gang i løjerne i Køln, tilsvarende afghanere i Kalmar og Stockholm og utallige andre steder. Det skyldes de pludseligt ændrede forhold i Syrien, der var ikke andet at gøre, wir schaffen das. Og glimrende måde at få "Europa til at hænge sammen" på.
Skrevet af Slettet(351856201103)
Som altid er det totalt nytteløst at have en diskussion med dig Pibe. At degradere Schengen til at være skyld i nytåret i Köln og flygtningekrisen svarer til at sige Minori Yamasaki (ja, jeg googlede arkitekten) var skyld i 9/11.

Og glimrende måde at få "Europa til at hænge sammen" på.


Fangede du ikke pointen, eller spiller du dum? - Det er et oprigtigt spørgsmål.
Native American Soar like an eagle, sit like a pelican Don’t call us Indians We're more like West Eurasians crossed with Siberians
Skrevet af Pibe
Vild påstand at åbne grænser skulle gøre det nemmere for folk at... krydse grænserne.
annonce
0