Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Slettet(412118201009)
Gorilla

Der er to grunde til at jeg mig forholdte til indlægget, som jeg gjorde:

1) De indvandrerkritiske partier, baserer sig i ikke uvæsentlig grad, på vælgersegmenter med fortid i socialdemokratiet.

2) Den helt afgørende distinktion mellem socialdemokratiet i Danmark, og søsterpartierne, er jo netop tilgangen til udlændingeområdet.

I Danmark har socialdemokratiet taget helt nødvendige skridt, og har samtidigt haft det usandsynlige held, at venstre er splittet på langs, på et tema der ikke er helt ligegyldigt for vælgerne.
FREM for alt
Skrevet af Slettet(412118201009)
Svoger

Hvis jeg læser dig rigtigt, forstår jeg på dig, at de skandinaviske socialdemokratier, har opnået en højere grad af velfærd, end det øvrige europa.

I så fald er vi helt enige.

I min optik, har S-partierne »aktiemajoriteten« i de velfærdssamfundsmirakler, de skandinaviske lande (stadig) er.

Splinten i det danske socialdemokratis øje, har været det radikale venstre.
Voldsomme forringelser af s-kronjuveler som efterløn og dagpenge, værdiområdet mv, har bidraget til en støt faldende tilslutning.
Thorning satte to rekorder af tvivlsom herkomst, da hun ramte de dårligste resultater i mere end 100 år.

Mens Anker, Krag, Kampmann, H.C. Hansen og Hedtoft, navigerede i s-mindretalsregeringer, og på den måde undgik det radikale helvede, var Nyrup i 1993, nødt til lokke Helweg med en ministerpost.

Det var ouverturen til 25 års nedtur for S.
Spørgsmålet er om den er slut med Frederiksens farvel til Østergaard.
FREM for alt
Skrevet af Slettet(320937202705)
Denne tråd får mig altid til at mindes indledningen på en brutal boganmeldese forfattet af min gamle PhD-vejleder. Frit fra hukommelsen:

"This book contains many true and interesting things. Unfortunately, none of the interesting things are true, and none of the true things are interesting".

Jeg ved ikke om det er det ekstremt lemfældige forhold til fakta, det kiksede forsøg på unødvendig sproglig sofistikation, eller den samfundsfaglige analyse med opgylp af åbenlysheder på VUC niveau* der gør det. Alligevel, spændende tider vi lever i.


*intet galt med VUC i øvrigt. Har selv gået der.
Skrevet af Slettet(412118201009)
Bot

Imponerende at tale om »åbenlysheder,« et par dage efter at ha´ udstillet en bundløs uvidenhed ift venstrefløjen/jøder, og forholdt sig kritisk til, om det kunne ha sin rigtighed at udlændinge er overrepræsenterede i statistikker omhandlende voldtægt.
Det har de været i årtier.

Gad vidst hvilke medievalg det fordrer, at opretholde en så tung dyne af mangel på elementær indsigt.
Samsøposten? Fisk og fri?

Mht VUC:
Var du pedel? I køkkenet?
FREM for alt
Skrevet af Slettet(320937202705)
1) Nogen føler sig vist truffet.

2) Hvor udviser jeg "bundløs uvidenhed om venstrefløjen og jøder? Det var dig der startede det hele med en påstand om at jødehadet ulmede på (dele af) venstrefløjen, hvilket er blevet tilbagevist, hvilket du implicit har indrømmet. Rimeligt dyssocialt af dig ligefrem at forsøge at flippe den tilbage på mig på den måde. Ejede du indtil for nyligt en ubåd?

3) Hvor dælen forholder jeg mig kritisk til om udlændinge er overrepræsenterede i statistikker omhandlende voldtægt (og hvad dælen skulle egentlig være det problematiske i at være kritisk overfor den slags?)?

4) Jeg tror jeg preemted´e din pedel-joke rimeligt solidt i starten af mit indlæg.

Skrevet af Slettet(412118201009)
Bot

2)

Du var kritisk ift BT´s oversigt vedrørende overfaldsvoldtægter.

Man kan naturligvis, med rette, stille sig kritisk an, Ift statistikker.
Men at gøre det på basis af et billede der illustrerer en meget entydig profil gennem årtier, i adskillige vesteuropæiske lande, er nok et tvivlsomt projekt.

1+4)

Hvorfor skal jeg »føle mig truffet,« for at gå i rette med et lidt selvsmagende indlæg(»min PhD-vejleder,« - godt vi fik kilden med!!!), fulgt op af en tilsvining af VUC, der så ledsages af en halvhjertet tilbagetrækning.

Det lidt rundforvirrede indlæg lader dog forstå, at forfatteren bestemt ikke synes om en tråd, i hvilken forfatteren er hyppigt deltagende, og derfor må formodes at læse i et vist omfang.

Bibliotekernes udvalg er gavmildt, og det dér moderne internet, byder også på rige mængder af læsestof.

3)

Se tidligere svar
FREM for alt
Skrevet af Slettet(412118201009)
(Das) boot


Ps: Jeg fangede ikke helt den med ubåden.
FREM for alt
Skrevet af Slettet(320937202705)
@kimTell

Godt så. One down. Du medgiver tilsyneladende at påstanden om at jeg skulle udvise ""bundløs uvidenhed om venstrefløjen og jøder" var forkert.

Så, angående næste punkt på bullshit-listen.

Du påstår at jeg har været kritisk omkring hvorvidt...

det kunne ha sin rigtighed at udlændinge er overrepræsenterede i statistikker omhandlende voldtægt.


Her er mit indlæg. Du viser mig lige hvor jeg stiller spørgsmålstegn ved påstanden om at udlændinge skulle være overrepræsenterede i voldtægtsstatistikkerne. Go!

https://www.bold.dk/snak/index.php?action=thread&id=221024&start=18530&vis=0

Hvorfor skal jeg »føle mig truffet,«


Vel fordi du godt er klar over at min beskrivelse rammer dig i særdeleshed, i.e. kombinationen af banalitet, løgn og de klodsede, let gennemskuelige forsøg på sproglig sofistikation, der tjener at dække over en manglende faglig og dannelsesmæssig dybte.

Ps: Jeg fangede ikke helt den med ubåden.


Jeg jokede med at du i virkeligheden var raket madsen, jf. min lamme internetdiagnose omkring din dyssociale personlighedsforstyrrelse.

http://www.netpsykiater.dk/Htmsgd/dyssocial.htm

Lav selv en tjekliste.
Skrevet af Slettet(412118201009)
Bot

Dit eksorbitante (mis)brug af begrebet dyssocial, peger i retning af alt andet end et vokabularium, der er rundet af det du kalder »dannelsesmæssig dybte.«

Sproglig sofistikation???
Er det kendetegnet ved undladelse af brug af det samme udtryk i flere på hinanden følgende indlæg?
----

Mht voldtægter:

Du skriver:

»Anerkender du så at det BT´s opgørelsesmetode og udlægning der er problematisk.«

Hvori består det problematiske? Udover voldtægterne.
FREM for alt
Skrevet af Slettet(320937202705)
@kimTell
Dit eksorbitante (mis)brug af begrebet dyssocial, peger i retning af alt andet end et vokabularium, der er rundet af det du kalder »dannelsesmæssig dybte.«


Jeg hviler tilstrækkeligt i mine intellektualitet til at jeg ikke føler det store behov for at iscenesætte den vha. unødvendig sproglige vagheder og formudringer. Det er mig langt vigtigere at være præcis og tydelig.

Så, når nu ´Dyssocial´ er den mest præcise term jeg er bekendt med for hvad du udviser, så jeg ser ingen grund til at anstrenge mig for at undgå den. ´

Jesus. "vokabularium". kys min røv din klamme ordflom.

Hvori består det problematiske? Udover voldtægterne
.

At BT´s udlægning giver den typiske BT-læser opfattelsen af at "udlændinge" står for 10/12 voldtægter i det hele taget, da de læser det som en procentdel af alle voldtægter, i stedet for 10 voldtægter i det hele taget, over 1½ år.

Og så lige disclaimeren. Jeg syntes voldtægt er skidt.
Skrevet af Slettet(412118201009)
Bot

Den »typiske BT-læser,« skal ramme en meget dårlig dag, hvis læseren skal matche dit alternative niveau mht forståelse af artiklen.

Jeg antager at de fleste individer evner at forstå begrebet: OVERFALDSvoldtægter.

Du tilhører åbenlyst ikke segmentet.

Hvordan skulle BT italesætte problematikken, så du ikke efterlades vildført.Byggede din kritiske tilgang ikke på andet end hjemmestrikkede fordomme om BT-læsere?

Først VUC, og nu BT-læsere.
Fordomme er tydeligvis ikke en mangelvare.


---
Ift »dyssocial«

Her er jeg en anelse usikker.

Sidst du præsenterede det samme statement 3-4 gange(»jeg orker ikke at debattere med dig«), var der ikke fugls føde på udsagnet.


Jeg har forståelse for din voldsomme entusiasme for begrebet, om end kriterierne for de gentagne adresseringer, står en kende uklare.FREM for alt
Skrevet af Slettet(320937202705)
Hold nu fokus. Jeg har masser af fordomme, også angående BT´s læsere. Det er dog ikke relevansen her. Relevansen er at endnu en af dine påstande er blevet tilbagevist. Jeg er ikke kritisk overfor om der vitterligt er et problem med at mandlige indvandrere og efterkommere er overrepræsenterede i voldtægtssager.

Sidst du præsenterede det samme statement 3-4 gange(»jeg orker ikke at debattere med dig«), var der ikke fugls føde på udsagnet.


Jo der var da! Når jeg skriver at jeg ikke orker dig, så kan du roligt antage at jeg mener det. Har du da generelt indtrykket af at folk nyder dit selskab? Der er dog tale om en sindsstilstand, og den slags har det med at ændre sig.

Jeg har forståelse for din voldsomme entusiasme for begrebet, om end kriterierne for de gentagne adresseringer, står en kende uklare.


HVORFOR HELVEDE SKAL DU ABSOLUT FORMULERE DIG SÅ FUCKING VAGT?
Skrevet af gorillapik
Hvis jeg lige må afbryde jeres, ellers misundelsesværdige, kinddans et øjeblik.
Kim jeg var aldrig i tvivl om hvorfor du forholdt dig til indlægget som du gjorde. Det var temmelig tydeligt at du ledte efter endnu en anledning til at fremføre den pointe du beskriver i punkt 2. Igen.
Skrevet af Slettet(412118201009)
Gorilla

Velkommen på dansegulvet!

Det kan du mene.
I indlægget lørdag 00.23(heftig lørdag!!!-), forsøger jeg i al ydmyghed at pege på andre faktorer, end de værdibaserede spørgsmål.

Jeg nævner forringelser af efterlønnen og dagpengene, og kunne med en vis ret ha´ inddraget EU-relaterede aspekter som vandrende arbejdskraft, velfærdsydelser til samme, kriminalitet mv.

Hvad mener du er forklaringen?
FREM for alt
Skrevet af Steve Highway-61
Måske var årsagen til nedturen for S at de lod det fordelingspolitisk blå radikale bestemme, at Auken skulle væltes.

Man solgte sjælen til djævlen for succes. Herefter fulgte jo NPM, Nyrup, Thorning og andre talende dukker. Arbejdstagerne flygtede i takt med indkøb af slips og gucci-tasker, kamæleoner og grimasser - og svært forståelige fraser. Nyrups løgn om efterlønnen (mere end selve forringelsen) er jo en direkte følge af valget af at tage sådan en mand som ham ind.

Socialdemokratiet kan ikke vende tilbage til hvad det var. Point of no return er nået, broen brændt. Om man kan få den samme opbakning som Anker ved det nye image, må tiden vise. Med DFs fordelingspolitiske venstredrejning er der ingen grund for den brede masse at vende tilbage til et parti med stort set samme holdninger og en upåregnelig falskhed som tilgift.

Frigørelsen fra de radikal er sket på bekostning af det hidtidige værdisæt.
All we are saying is give peace a chance that means you too
Skrevet af Slettet(412118201009)
Highway

Stort set enig, men...

Hvem er NPM?

Hvilke hidtidige værdisæt(i relation til de radikale)?
FREM for alt
Skrevet af Jerikov
ew ublic anagement
God knows that he won´t arrive
Skrevet af Slettet(412118201009)
Jerikov

Tak

Blev en smule snydt, idet Highway præsenterede begrebet i tæt dans med en stribe socialdemokratiske koryfæer.

Heller ikke i denne sammenhæng, bliver jeg mødt af beskyldninger om udvisning af overdreven skarphed!
Med rette :-)
FREM for alt
Skrevet af pukledyret
Jeg tror Corydon kommer lidt i bukserne hver gang han hører begrebet NPM.
Abe
Skrevet af Slettet(202352200106)
Er der nogen, som følger med i partiet "Stram kurs" aktiviteter på youtube? Jeg stødte en gang ind i Rasmus Paludan på youtube ved et tilfælde, hvor han i ført en kalot tog ind til Folkets hus for at interviewe ANTIFA, hvorefter han blev jaget ud. Naturligvis uacceptabelt, men den kære Rasmus Paludan er vist også en sand provokatør, da han også var indehaver af siden kriminelle.dk, hvor han lagde billeder ud af folk, som kørte "ulovligt" på cykler.

Nu har han så stiftet et parti "Stram Kurs", hvis ene formål er at besøge forstader og byer, hvor der er en større koncentration af muslimer og for derefter at komme i konflikt med andre mennesker med politiets beskyttelse. Okay, de er selvfølgelig i deres gode ret til at demonstrere, men hold hvor er det dog forfærdelig at se på måden, som det bliver gjort på. Totalt spild af politiets ressourcer, og hvad er deres budskab lige udover at kalde alt og alle for alle mulige skældsord.

Et par glimrende eksempler her:

https://www.youtube.com/watch?v=zGBG81xrXCg
https://www.youtube.com/watch?v=dtC9KiRqvyk
https://www.youtube.com/watch?v=leAML2FrhCE
"Vi er bare ikke bedre"
annonce
0