Snak

Mere indhold efter annoncen
"Vi er kommet videre Matias"

- Hvor meget skyldes det, at der simpelthen ikke er stemmer i det projekt længere? Som tiden er skredet frem, er I muligvis blevet tvunget til at mene andet. Helt op i 90´erne blev der stadig argumenteret for Maos fantastiske tankesæt. At du ikke kender jeres egen historie og de tendenser, venstrefløjens meningsdannere har og havde, siger ikke så lidt om dig.

"Vi glemte da aldrig, hvem der var nazister..?"

- Gert Petersen? Den største forskel på nazisme/fascisme og socialisme, er, at førstnævnte koncentrerer sit fokus om den nationale identitet, hvor socialisme generelt er opfattet som en inernational bevægelse. Ellers ligner indretningen hinanden, og derfor må de unge konservative også have misforstået noget helt fundamentalt.

"Og således skal vi naturligvis heller ikke glemme, hvem der tidligere støttede dødsideologierne mod Øst!"

- Nej selvføglelig skal man da ikke det, når det selv lang tid efter afsløringen af deres morderiske regimer (og meget, meget længere efter de første afsløringer af folkemordene - det svarer til at forsvare nazismens metoder, selv med 20 års kendskab til koncentratioslejrene), er bevægelser man hylder. Blot for den gode intentions skyld. Pointen er dog stadig den helt aktuelle, at borgeren skal overlade så mange beslutninger til samfundet som muligt, hvorfor individet selvsagt fængsles af samme, og lærer, at ansvar for egne handlinger, er et onde.

"Jeg har indtryk af, at mindst 99,9% af disse folk har reflekteret over tingene, og siden for jeg ved ikke for hvor længe siden har erkendt, at begejstringen for eksempelvis Maos Kina var en stor fejltagelse"

- Ja da, de har da lige fået tænkt lidt over det, og opgivet tankesættet, hele deres sandheds- og godhedsidealer kommer fra. Selvfølgelig. At tage afstand fra det der mentes at være en fascistisk udvikling af ideologien, er ikke at tage afstand fra selve ideologien. Og det er stadig den individfængslende ideologi, man bekender sig til. Det er rigtigt, at man ikke ønsker samme kontrolstat som volden, censuren og mordene blev et resultat af, men det var vist heller aldrig i Marx´ tanker, og alligevel var det, naturligvis, den eneste måde, projektet kunne udvikle sig på.
"At du ikke kender jeres egen historie og de tendenser, venstrefløjens meningsdannere har og havde, siger ikke så lidt om dig."

Angreb, for angrebets skyld som sædvanlig. Intet nyt der.

Jeg kender udemærket til vores historie, og de skamfulde lovprisninger af fascistiske diktaturer. Men faktum er, om du vil det eller ej, at det idag er et fænomen der stort set kun eksisterer i Nordkoreas venskabsforening - en forening hvis værdisæt ligger så langt fra venstrefløjen som det overhovedet er muligt. Det er synd og skam at du ikke vil forholde dig til at venstreradikalismen ikke længere er styret af centralkomitéer, men derimod besidder en lang større åbenhed og mulighed for inflydelse, end du ville finde i et borgerligt parti, for slet ikke at snakke om DF.

Nedenfor er et link til Enhedslistens organisationshåndbog. Så kan også du komme sikkert ind i det nye årtusinde:

http://enhedslisten.dk/f…aandbog.pdf
"Det er jo lidt sjovt, at i det ene øjeblik siger, at jeg er den tavse minister, og så bliver i sure over det, og når jeg så siger noget, så får i det vendt, så jeg har sagt noget forkert." - Birthe Rønn Hornbech
"Som tiden er skredet frem, er I muligvis blevet tvunget til at mene andet."

Man kan beskylde Enhedslisten for en del.

Men at beskylde dem for at være et parti, der bare tilnærmelsesvis følger folkestemingen og derfor kører nødvendighedens diskurs - det er og bliver ret så absurd og egentligt også et udtryk for at man ser, hvad man selv gerne vil se.

Udmærket afsnit.

Et eller andet lusk er der ved PET og Søren Pilmark.
"Angreb, for angrebets skyld som sædvanlig. Intet nyt der"

- Lad nu være med at føle dig forurettet. Du forsøgte at belære mig ud fra en opstilling, der ikke holder vand i virkeligheden. Kan du ikke tåle at blive konfronteret med det, bør du ikke poste det.

"Det er synd og skam at du ikke vil forholde dig til at venstreradikalismen ikke længere er styret af centralkomitéer"

- Det var ikke det, jeg skrev. Derimod var det, at der stadig findes indflydelsesrige personer (på venstrefløjen, that is), der bekender sig til Maos tankesæt. De bekender sig ikke til den fascistiske udvikling af samme, hvilket jeg meget tydeligt har skrevet. Du må gerne begynde at læse mine indlæg, hvis du insisterer på at være uenig i indholdet og besvare dem.

"... men derimod besidder en lang større åbenhed og mulighed for inflydelse"

- Det er jeg ret ligeglad med, og det er mildest talt uinteressant for snakken. Det individfængslende går på selve ideologien, ikke partiets opbygning. Det er mig underordnet om der indenfor rammerne af ideologien er plads til forskellige holdninger til, hvordan man bedst får det kanaliseret ud i samfundet. At det er vigtigt for dig er som skrevet ret ligegyldigt.

Mit angreb er ene og alene rettet mod det mennesesyn, socialister har (altså, socialister - ikke feel-good-SF´ere). Og det menneskesyn mener jeg er frastødende.

"Men at beskylde dem for at være et parti, der bare tilnærmelsesvis følger folkestemingen og derfor kører nødvendighedens diskurs - det er og bliver ret så absurd og egentligt også et udtryk for at man ser, hvad man selv gerne vil se"

- Det eneste der er et udtryk for det sidste, er din ret ringe konklusion på, hvad det er jeg har skrevet. EL ville ikke kunne eksistere, om de ingen stemmer fik overhovedet. Det håber jeg du er enig med mig i. Og de ville ingen (eller meget få) stemmer få, om man stadig havde fastholdt et forsvar for forskellige regimers terror mod befolkningen. Og det er det, der er min pointe - ikke at de har bredt populistisk afsæt. Så jo, venstrefløjen har været nødt til at justere på værdisættet. De var bare meget, meget, meget lang tid om at gøre det, om end alt talte for det. Og det er i den forbindelse at jeg mistænker dem for, at man formentlig har indset at man har været nødt til det. Jeg mener, hvilke andre årsager skulle der være, siden muren skulle falde før man evnede det? Endda selv i årene efter. Ole Sohn blev f.eks. "overrulet" af Frank Aaen på det punkt (bl.a. derfor han gik til SF). Aaen havde så også i 1989 hyldet Ceausescu og det rumænske kommunistparti, og i årene efter skrev han beretninger om det fantastiske folkedemokrati i Albanien. Der brugte han, morsomt nok, samme beskrivelse af samfundsindretningen, som EL´erne gør om deres parti i dag.
"- Gert Petersen? Den største forskel på nazisme/fascisme og socialisme, er, at førstnævnte koncentrerer sit fokus om den nationale identitet, hvor socialisme generelt er opfattet som en inernational bevægelse. Ellers ligner indretningen hinanden, og derfor må de unge konservative også have misforstået noget helt fundamentalt."

Jeg har nu lidt dobbelt med sådan at sidestille to ekstreme ideologier. Jeg ville ihvertfald til enhver tid anerkende den intellektuelle anstrengelse, der ligger bag det ene - en anstrengelse jeg har svært ved at få øje på ved nazismen/fascismen. Men det er måske kun den praktiske side af ideologierne, du forholder dig til...
"The problem with my life is that I've said too much shit in the past and no-one forgets it"
"Jeg ville ihvertfald til enhver tid anerkende den intellektuelle anstrengelse, der ligger bag det ene"

- Lige præcis den sætning, er jo det, min påstand hviler på. At tankesættet og intentionerne forsvares.

"... en anstrengelse jeg har svært ved at få øje på ved nazismen/fascismen"

- I know. Præcis som Stalin forsøgte at gøre Mussolinis version af socialisme til socialismens fjende. Det var jo sådan man behandlede tidligere venner, der ville det marginalt anderledes, end der blev besluttet. Store dele af Mussolinis fascisme var en direkte udløber af hans store engagement i det italienske socialistparti, som han var medlem af i 14-15 år. Men jeg kan forstå på dig, at Mussolini altså bare ikke gjorde sig tilstrækkeligt med intellektuelle anstrengelser, da han videreførte den socialistiske ideologi og tilpassede den til sit projekt? Smart.

"Men det er måske kun den praktiske side af ideologierne, du forholder dig til"

- Sålænge de praktiske sider har været så ensartet for stort set alle (hvis ikke ligefrem alle) af den type totalitære regimer, er det selvfølgelig en ret væsentlig del også af ideologien. Om end den i sin grundform har været ubeskrevet. Og det forholder jeg mig naturligvis til.
"- Lige præcis den sætning, er jo det, min påstand hviler på. At tankesættet og intentionerne forsvares."

Jamen hvordan tror du tankesættet er bag velfærdsstaten? Meget teori, der sikkert har virket inspirerende på datidens politiske beslutningstagere, tager udgangspunkt i, at begge fløje vil ligheden. Og ikke det klassiske skel med, at det er venstrefløjen, der ønkser lighed og højrefløjen, der ønsker frihed.

Nu er det ikke så meget magthaverne for de forskellige retninger, jeg hentyder til, men mere det intellektuelle landskab, som har præget disse magthavere, og senere retninger, der har ladet sig inspirere af dette landskab. Og der har jeg svært ved at se, hvordan nationalismeforestillinger om, at national identitet er noget naturgivet, kan sidestilles med kritisk teori, frankfurterskole, Marx´ kapitalismetanker osv.
"The problem with my life is that I've said too much shit in the past and no-one forgets it"
"Jamen hvordan tror du tankesættet er bag velfærdsstaten?"

- Det er der flere versioner af, hvilket i øvrigt leder i retning af den del af snakken, der omfatter mulighederne for påvirkning fra endda meget forskellige politiske retninger. I stærk kontrast til socialismen, hvorfor bekendelsen til de intellektuelle anstrengelser i bedste fald er ligegyldige, i værste fald klinger meget hult.

"Nu er det ikke så meget magthaverne for de forskellige retninger, jeg hentyder til, men mere det intellektuelle landskab, som har præget disse magthavere"

- Ja det forstår jeg. Det har jo været udmeldingen (for de flestes socialisters vedkomemnde) siden murens fald. Problemet er bare, at det er svært at adskille. Magthavernes projekter og det intellektuelle afsæt. Hvis ikke, ville projekternes karakter have afviget langt mere fra hinanden, end tilfældet er.

"Og der har jeg svært ved at se, hvordan nationalismeforestillinger om, at national identitet er noget naturgivet, kan sidestilles med kritisk teori, frankfurterskole, Marx´ kapitalismetanker osv."

- Mussolinis projekt var da også et opgør med med den eksisterende magtbase, og en tanke om proletariatets erobring af Italiens midler, således at man afskaffede det (klassisk) klasseopdelte samfund. Den nationale identitet blev for resten også dyrket af socialisterne. Den var bare orienteret mod en bredere definition af begrebet nation, nemlig de nationer, der bekendte sig til socialismen, og indgik i det overnationale fællesskab, man havde dannet.
"- Det er der flere versioner af, hvilket i øvrigt leder i retning af den del af snakken, der omfatter mulighederne for påvirkning fra endda meget forskellige politiske retninger. I stærk kontrast til socialismen, hvorfor bekendelsen til de intellektuelle anstrengelser i bedste fald er ligegyldige, i værste fald klinger meget hult."

Hvilke andre versioner? Og hvor valide er de?

"- Ja det forstår jeg. Det har jo været udmeldingen (for de flestes socialisters vedkomemnde) siden murens fald. Problemet er bare, at det er svært at adskille. Magthavernes projekter og det intellektuelle afsæt. Hvis ikke, ville projekternes karakter have afviget langt mere fra hinanden, end tilfældet er."

Nej det er sådan set ikke svært at adskille. Det intellektuelle afsæt er ikke en pakkeløsning, så der kan man jo nøjes med at lade sig inspirere af det, der virker relevant, vedkommende osv.

"- Mussolinis projekt var da også et opgør med med den eksisterende magtbase, og en tanke om proletariatets erobring af Italiens midler, således at man afskaffede det (klassisk) klasseopdelte samfund. Den nationale identitet blev for resten også dyrket af socialisterne. Den var bare orienteret mod en bredere definition af begrebet nation, nemlig de nationer, der bekendte sig til socialismen, og indgik i det overnationale fællesskab, man havde dannet."

Hehe hvad med, at du forholder dig til, at fascismen/nazismen mente, at den nationale identitet var noget naturgivet? Begrebet/fænomenet national identitet kan jo i sig selv sagtens indeholde et ordentligt intellektuelt ræsonnement, men der er ikke så meget at rafle om, hvis den nationale identitet er naturgivet. Og ja det var da utrolig forkert, at Marx blev læst som en videnskab, der determinerede samfundet, men igen så kan man altså sagtens læse Marx med helt andre briller - det er lidt sværere med nazismens/fascismens nationalitetsforståelse.

Off-topic: hvad er dit kendskab til eks. kritisk teori og Frankfurterskolen?
"The problem with my life is that I've said too much shit in the past and no-one forgets it"
annonce