Du svarer på indlægget:
"... hvor jeg kom til at fremstå som en klam fattigrøv. Og jeg går da ud fra det var med vilje, ellers har jeg overvurderet ham"

- Alternativt, bevidst, misforstået mig. Som jeg også skrev kl. 15.27. Jeg kan ikke komme med andet bud på, hvorfor du nødvendigvis ønsker at læse mit indlæg om dit vaskeproblem, som et udtryk for, at du skulle være en klam fattigrøv, end at du bevidst søger den vinkel. Og da må jeg være dig så behjælpelig at oplyse, at det i så tilfælde tjener dig bedre at vurdere dig selv, end mig.

Men for forsoningens skyld: Jeg mener ikke du er klam. Og jeg mener ikke man kan sætte lighedstegn mellem klam og et segment, bestemt ud fra økonomiske forhold. Og slutteligt, og mest vigtigt, mener jeg ikke at man burde kunne læse mit indlæg som et udtryk for disse ting.
0