Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af repos , moderator
@ Pinkie

Det lader til du har misforstået pointen, men Jazzy har lige forklaret dig den.

Even at my lowest, I have always managed to feel contempt for others.
Skrevet af Mr. Pink
"Pointen er ikke hendes holdning. Pointen er, at hun lufter den offentligt. Dermed er hun med til at sætte politiet i et dårligt lys, og giver dem ikke andet valg end at fyre hende. "

Jamen det er jeg med på.

Hun hævder så - temmeligt naivt - at hun ikke regnede med, at andre end hendes nære venner ville læse med. Det har nok ikke været hendes hensigt, at ytre sig til alle og enhver. Surt for hende
Christian Eriksen siger selv, at han var død i fem minutter, og at det er paradoksalt, at han får blomster, bare fordi han er i live.
Skrevet af repos , moderator
Selvfølgelig er det surt for hende, men det kan jo undre, at der trods alt ikke er mere tankevirksomhed i sådan en pige. Til gengæld har hun jo masser af tid til sin mountain bike, så nu slipper hun for at være vred over at skulle på job i stedet.
Even at my lowest, I have always managed to feel contempt for others.
Skrevet af Topcat
Ja og derudover er der den "lille" teknikalitet i sagen, at hun er dømt ved både by- og landsret for overtrædelse af straffelovens § 266.
http://www.youtube.com/watch?v=IHD9F1QlpB8
Skrevet af Mr. Pink
"Til gengæld har hun jo masser af tid til sin mountain bike, så nu slipper hun for at være vred over at skulle på job i stedet. "

:-) Det handler om at se muligheder - at se positivt på tingene, repos.
Christian Eriksen siger selv, at han var død i fem minutter, og at det er paradoksalt, at han får blomster, bare fordi han er i live.
Skrevet af repos , moderator
Men pinligt, at hendes kolleger og endda overordenede af misforstået loyalitet har lavet en underskriftsindsamling. Det er tåkrummende.
Even at my lowest, I have always managed to feel contempt for others.
Skrevet af fjaelfjalejdaklehalfj
Jeg mener, at fyringen er uholdbar.

For det første er det vigtigt at skelne holdninger (selvdefinition) og handlinger (definition af os set af andre).
Det bør være klart, at enhver har ret til sine holdninger, for en holdning alene kan på ingen måde skade andre, kun dem der vælger at handle ud fra denne (og det må til enhver til være den handlendes ansvar).

At ytre disse til dem der gider at høre herpå, det er princippet bag ytringsfriheden, selv givet holdningerne blev udført som handlinger ville resultere i ulovlige handlinger, så er det handlingen vi lovgiver imod, ikke holdningen. Se f.eks. blot de offentlige nazister.

Den almene befolkning tager afstand fra de offentlige nazister. Selv hvis nogen får den ide at fortolke det som, at blot en lille del af et land står for noget, så står hele landet herfor (se blot eksemplet med Muhammedtegningerne, hvor folk i mellemøsten havde tolket, at avisen dækkede hele landets holdning).

Vi skal ikke straffe nogen, for andres fikse ideer og ringe fortolkninger til det værre, vi kan ikke tillade os at kriminalisere tolkningsforbrydelser, eller om man vil psykiske påvirkninger, fordi så længe der ikke er nogen direkte fysisk manifestation, som er klart skadelig, så vil vi aldrig kunne stille alle tilfredse.

Et eksempel herpå, vi straffer ikke folk, fordi andre finder det frastødende, at de ikke spier med kniv og gaffel, selvom disse andre kunne påvise en direkte psykisk overlast.

Derfor er det vi må tage os i agt for handlinger og sørge for at vores rettigheder er bevaret.

Så det første spørgsmål må være, gør hendes forsøg på populistisk vis at tiltrække sig opmærksomhed til sin blog ved at skrive en holdning, man desværre ofte støder på i samfundet, som sin egen holdning, det sandsynligt, at hun reelt set også handler efter denne holdning på arbejde?

Ikke efter min mening, hun har ret til at være "sig selv" når hun ikke er på arbejde, på arbejde repræsentere hun politiets holdning, men når hun er i det civile skal man kunne kommunikere med hende som civil og hun skal også kunne kommunikere som civil.
Hun gjorde det klart, selvom jeg ikke mener det er nødvendigt, at hendes holdning var hendes personlige og ikke politiets og der er intet der tyder på, at hun lader sit arbejde påvirke af hendes holdninger.

Skal hun fyres, må det være op til anklager at påvise en sådan sammenhæng og ikke modsat, at hun skal bevise sin uskyld.

"Pointen er ikke hendes holdning. Pointen er, at hun lufter den offentligt. Dermed er hun med til at sætte politiet i et dårligt lys, og giver dem ikke andet valg end at fyre hende"

Havde hun som tjenestemand i funktion ytret sig, dvs. så det stod klart, at hun talte på politiets vejne, som en autoritet, så havde jeg været enig, men det er jo ikke tilfældet.

Derfor kunne de blot tage afstand fra hendes holdning, men gøre det klart, at alle har ret til deres personlige holdning, men ikke må lade det påvirke arbejdet.

Her er en analogi hertil.
En moderator på et internetforum kan både skrive som bruger og som en autoritet. Givet moderatoren ikke har gjort det klart, at denne skriver som moderator (autoritet), er det klart, at dennes tekst vil blive set, som en bruger der skriver.
En moderator må f.eks. aldrig både optræde som bruger og som moderator under samme indlæg, for så fremstår moderatorens holdning, som den gængse holdning bag siden, hvor vedkommende er moderator, selvom dette sjældent ville være tilfældet.

Analogien er da: Havde en moderator skrevet som bruger, at denne havde en givet holdning, ligesom politibetjenten, så er det ikke noget, som vedkommende ville blive ført videre ansvarlig for på andre former, end hvad denne kunne argumentere for.

Tilgengæld, havde moderatoren gjort opmærksom på, at denne også er moderator, f.eks. true men ban givet folk er uenige, så er det tydeligt, at denne nu præsentere en holdning der ikke kan stilles spørgsmålstegn til ifølge hjemmesiden, men hvis det ikke er den holdning, som ejeren af hjemmesiden ønsker at få frem, så får moderatoren problemer.

Derfor, da dette mere er et tilfælde af en moderator der har skrevet, som en bruger, så kunne ejeren (politiet) blot tage afstand fra udtalelserne og gøre det klart, at man ikke fyres for personlige holdninger, så længe disse ikke påvirker arbejdet, dvs. det er ens reelle arbejde man vurderes på.

Jeg håber, at min tekst om fortolkningsdomme gør det klart, at så er det irrelevant, hvordan folk så må fortolke dette og forholder sig til dette.

"hun er dømt ved både by- og landsret for overtrædelse af straffelovens § 266. "

Rart med lidt at forholde sig til. Via en googlesøgning fik jeg følgende:

"§ 266 b
Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år."

Jeg vil mene, at det er klart, at hun ikke har truet nogen.

Hvorvidt nogen er blevet forhånet eller nedværdiget er igen en fortolkning og derfor fuldstændig meningsløst at have domme imod, så længe dem der blev "forhånet", eller "nedværdiget" ikke er tvunget til at skulle læse/høre hendes udtalelser.

Endelig er det diskriminerende, at hvis ens argumenter herfor adskiller sig fra race, hudfare, oprindelse, tro eller seksualitet, så er det en anden situation. (Blot et eksempel, udseende med undtagelse af hudfarve).

Så jeg vil mene, at den lov er for ringe. Den kunne jo blive tolket til, at givet man er uenig med nogen, men uden at gøre sin argumentation tilstrækkelig klar (fortolkning), så har man nedværdiget disses tro (enhver holdning er i bund og grund en tro) og derfor skulle man ligeledes straffes, uafhængigt af, at man aldrig tvang nogen til at læse/høre på, hvad man havde at sige.
Skrevet af peter_phil
Fjael...

Så hvis en folkeskolelærer skriver på sin egen personlige blog at han eller hun tænder på børn, så skal dette ikke lede til en fyring?
Did he say making fuck?
Skrevet af fjaelfjalejdaklehalfj
"Så hvis en folkeskolelærer skriver på sin egen personlige blog at han eller hun tænder på børn, så skal dette ikke lede til en fyring?"

At være pædofil er en sygdom.
Skriver jeg, at jeg er syg, uden der ellers har været nogen som helst hidtil negativ effekt heraf på mit arbejde, skal jeg så fyres?

At være ukontrollerbar pædofil er en sygdom der skal behandles, ikke en forbrydelse der skal straffes.

Handlingen er tilgengæld den egentlige forbrydelse.

Så nej, vedkommende skal kun fyres, hvis vedkommende laver handlinger, der gør denne til pædofil i andres øjne.

Her er noget andet, som enhver bør overveje. Når nogen giver dig noget at tage stilling til, tager du så stilling hertil rationelt? Hvis du ikke kan sandsynliggøre dette, vælger du så det rationelle og indser, at du ikke kan vide det, eller tager du alligevel stilling hertil?

Et eksempel herpå: Hvorvidt Gud eksistere, ethvert "modbevis" mod Gud er kun i forhold til beskrivelsen af Gud og derfor er det ikke et modbevis mod Gud, men et modbevis mod teksten, f.eks. er det let at eftervise, at mange ting i biblen er noget værre sludder også hvad Gud angår.

Du kan på ingen måde sandsynliggøre om Gud findes, i hvert fald ikke hvad jeg ved af, da du ikke kan sandsynliggøre det, hvordan vælger du så? Tror du på Gud, eller gør du ikke? Det eneste rationelle svar er, at man ikke ved om Gud findes, hvorfor spørgsmålet er ligegyldigt.

Derfor er det lige så omsonst at være ateist, som at være religiøs, for begge påstår noget de aldrig kan bevise, hvorimod en agnostiker ikke tager stilling til spørsgmålet, fordi man kan ikke rationelt tage stilling hertil.Hvorfor et er relevant: Hvis nogen kommer med en påstand, hvordan tager du så stilling hertil? Hvis nogen i en retsal siger, at de er skyldige, er det så nok til at få dem dømt? Nej, for formålet med at dømme er ikke at tilfredsstille befolkningens blodtørst i form af hævn, det er at isolere en reel risiko fra samfundet, således en lignenede situation forhåbenlig ikke opstår (og så hjælpe vedkommende med at kunne blive en del af samfundet igen).

Ligeledes, hvis jeg giver udtryk for noget er min holdning, men jeg argumentere ikke herpå, det kommer blot ud i en rand af tomme påstande, hvordan kan man så på nogen måde rationelt tage stilling hertil?

Det er det jeg mener er problemet med dit eksempel, læreren skriver, at denne tænder på børn, men hvad overbeviser mig om, at det er sandt? (Det kunne være ment, som en joke blandt venner, som aldrig er blevet skrevet til mig, eller masser af andre af grunde til, at jeg ikke fatter budskabet, fordi jeg ikke kender konteksten). Hvis læreren havde givet beskrivelser, som ville karakterisere denne som pædofil og gav antydning af i samme grad, som hvad der kræves for tvangsindlæggelse, så ville man reagere, for så er det tilstrækkelig sandsynligt, at der er et problem.

Endelig, en lyst og en holdning har intet med hinanden at gøre. Som skrevet i det første indlæg, vores holdninger definere os selv, som vi ser os, vores holdninger er den måde vi betragter verden på, vores mål, vores ideer, vores moral, osv.
Hvorimod vores lyst er kombinationen af vores genetiske kode og hvordan miljøet påvirker denne til at danne en handlingsretning mod at gøre noget, som rationelt set er fuldstændig ligegyldigt. Seksualitet er lystbaseret og derfor kan det at tænde på børn ikke være nogen holdning.

Hvorfor jeg heller ikke mener dit eksempel helt er en holdbar analogi til sagen og derfor mit svar er anderledes dertil.
Skrevet af Faberge
Som politibetjent er man en del af et serviceorgan og skal være i stand til at betjene alle borgere. Det harmonerer simpelthen ikke med de holdninger hun her giver udtryk for.

En fyring er den eneste logiske konsekvens.
En fisselatte, tak.
Skrevet af McRae
@fjaelfjalejdaklehalfj

Du argumenterer på et niveau, hvor almindelige mennesker som mig ikke længere kan følge med. Det er sgu unfair ;-)
Skrevet af ardiles
Hun lyder godt nok ikke til at være for skarp, måske var det social og sundhedshjælper hun skulle blive, eller måske lærer.
1961: Spurs-Gornik; a group of Spurs fans dressed up as angels and began singing Glory Glory Hallalujah. less than an hour later the words had already morphed from "Glory Glory Hallelujah" to "Glory Glory Tottenham Hotspur"
Skrevet af peter_phil
Så med andre ord er man først pædofil når man handler?

Man er først nazist når man sender en jøde til Kz-lejr?

Hold nu op med det der hokus pokus filosofi.

Kvinden hader indvandrere, fint nok, det må hun selv rode med.
Kvinden giver offentligt udtryk for at hun hader indvandrere- hun bliver fyret.

Did he say making fuck?
Skrevet af jazzy , moderator
@fjaelfjalejdaklehalfj

Jeg synes, at det er en omgang sniksnak, du disker op med.

Det er jo netop hendes handling og ikke hendes holdning hun bliver fyret for, nemlig handlingen at ytre sig på en måde, som hun har byrettens og landsrettens ord for, er i strid med loven.

Den der evindelige ytringsfrihedssnak giver jeg ikke meget for. Ytringsfriheden er friheden til at ytre sig uden forudgående censur. Ikke en total konsekvens- og ansvarsfrihed når man ytrer sig i strid med de danske love, man er ansat til at beskytte.
Skrevet af Razz
Der er selvfølgelig et element af dobbeltstraf i det, men lige præcis i det job er det ganske enkelt prisen.

Politiet skal udvise neutralitet og derfor kan man eksempelvis heller ikke have politisk arbejde mens man er aktiv politimand og så meget desto mere kan man heller ikke give udtryk for holdninger som mildest talt antyder en forudindtagethed.

Det er flot, at du kan lukke lort ud, men det er jo sådan set ikke noget at være stolt af. Ethvert røvhul kan gøre det samme. Selv et rotterøvhul kan presse små klumper lort ud. Du bør virkelig stile efter mere her i livet end at kunne efterligne et ...
Skrevet af amorbavian
Der findes sikkert også politifolk, der er nazister, elsker tisse-bæ-sex eller som selv begår kriminelle handlinger, men derfor kan de vel godt være blandt de bedste i deres job?

Hvorfor kan en toerklaedeklaedt dommer i DK saa ikke vaere blandt de bedste til sit job?

Hvordan kan du tro, at hun kan vaere god til sit job, naar hendes udtalelser aabenbart viser, at hun VIL forskelsbehandle? Taenk dig nu om for en gangs skyld.
Wives, be subject to your own husbands, as to the Lord.
Skrevet af amorbavian
Selvfølgelig er det surt for hende, men det kan jo undre, at der trods alt ikke er mere tankevirksomhed i sådan en pige

HEHE, der skal ikke meget til at blive politibetjent. Nu kan hun maaske gaa et skridt ned ad rangstigen, og blive p-vagt.
Efter, at hun har skfitet identitet naturligvis.
Wives, be subject to your own husbands, as to the Lord.
Skrevet af Burro
HEHE, der skal ikke meget til at blive politibetjent. Nu kan hun maaske gaa et skridt ned ad rangstigen, og blive p-vagt.
Efter, at hun har skfitet identitet naturligvis.


Mon ikke det bare øger hendes sørgelige indebrændthed endnu mere?
Kosovo je Srbija
Skrevet af amorbavian
Jeg synes, at det er en omgang sniksnak, du disker op med.

Nu har jeg ikke laest alt hans sniksnak, men ud fra det jeg saa, saa skulle jeg kunne lufte min (ikke-flinke) holdning i fjaeset paa et pansersvin - uden at der var belaeg for en boede.
Wives, be subject to your own husbands, as to the Lord.
Skrevet af amorbavian
Mon ikke det bare øger hendes sørgelige indebrændthed endnu mere? .

Jo da, men saa kan hun maaske handle diskret, ved at give boeder til alle perker-BMWer, og gaa smilende hjem bagefter.

P.S. har du stadig ikke kigget i Tito-traaden? Ku´ vaere du havde interesse i det..
Wives, be subject to your own husbands, as to the Lord.
annonce
0