Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af hjst
Lækage i Nordstream 2.
Trykfald til 0 i Nordstream 1
Vel bare tilfældigt


Også lækage(r) på 1éren

Tyskerne - medier - taler om mulig sabotage udført af/på bestilling af ??

//hjst
"Engang Danmarks fodboldby nummer 1. "Klubånd i solskin - troskab i regn"
Skrevet af Biomand
@hjst, det kan være flere forskellige der har interesse i at ødelægge de rør - det kan være grupper der er sure over vi stadig køber gas fra Rusland og derved opnår at vi stopper fuldstændigt. Det kan være grupper i Rusland der ikke mener at vi lider nok - så dette er deres måde at presse os ekstra. Det kan være den russiske ledelse, der gerne vil stoppe gasleverencen - men ikke vil virke utilregnelige i fremtiden, i tilfælde at handlen med gas skal genoptages. Der er sikkert mange flere bud...
Skrevet af hjst
Der er sikkert mange flere bud...


Ja, selv ukrainerne kunne man forestille sig, både for at genere hovedfjenden men også for at provokere fx. tyskerne.

//hjst
"Engang Danmarks fodboldby nummer 1. "Klubånd i solskin - troskab i regn"
Skrevet af Jennerdrengen2
De medier jeg har set omtale lækagen mener - såfremt der er tale om sabotage - at det er en så kompliceret opereation, at der enten skulle et hold af frømænd (til at udføre tre angreb) og/el. en ubåd.

Dvs. at det formentlig ikke er en el. anden greenpeacegruppe el. lign. der står bag men højst sandsynligt en regering. Her ligner det jo så mest Rusland. Teoretisk set kunne Ukraine vel også indsætte et hold frømænd i Østersøen.

Det må blive gætterier, formentlig bliver vi klogere i løbet af dagen.
FCN
Skrevet af Tom Wanks
Jennerdrengen, sagen er ikke min debatform - det er derimod krigen og dens implikationer. Jeg har i øvrigt kommenteret dit sammenkog fra WP, Berlingeren og det amerikanske efterretningsvæsen fra forleden; det kunne nok være mere relevant at forholde sig til.

MUSSEN, som jeg tidligere har skrevet, så er det min opfattelse af Putin/Rusland havde foretrukket at undgå krigen til fordel for en fuldbyrdelse af Minsk-protokollen - ligesom det er min opfattelse at en fuldbyrdelse af denne ville have forebygget den igangværende krig.

HTU, enig - kreeringen af vor samtids dæmon har mange afsæt; som nævnt kan vi også i indeværende debat se skildringer af/meninger om Putin, som står i dyb kontrast til hvad folk, der bl.a. kender ham personligt, mener.
Arsenal FC, Real Madrid, FC København, wonderbars: https://www.youtube.com/watch?v=HavKbRPC9Z8
Skrevet af Morisot
Der er ikke kommet noget gas igennem Nord Stream siden starten af September, så i den forstand er det egentligt blevet ligegyldigt for forsyningssituation.

Ind til videre er det jo gået fint. Lagrene af naturgas I EU er ikke bare steget i September, de er steget væsentligt mere end de plejer at gøre i September og er nu 88% fyldte. Derfor er naturgaspriserne også faldet ganske kraftigt.

For at sætte det i perspektiv, så er det årlige forbrug af naturgas i EU godt 400 bcm (milliarder kubikmeter). Den årlige import af naturgas fra Rusland har hidtil været på ca. 150 bcm

Naturgaslagrene i EU er nu 95 bcm og vil formentligt stige til over 100 bcm i de kommende uger. Så lagrene svarer nu til godt 60% af den årlige import af naturgas vi har haft fra Rusland.

Men importbehovet fra Rusland er nok reduceret betydeligt, fordi forbruget af naturgas er faldet sfa. prisstigningerne. Er forbruget af naturgas eksempelvis faldet med 20% (i mine øjne ikke urealistisk), så vil EUs behov for import af naturgas fra Rusland kun være godt 70 bcm, hvis vi antager alle andre kan levere det samme.

Det vil svare til at de nuværende lagre i EU vil dække næsten halvandet års importbehov fra Rusland. Så risikoen for en større energikrise i løbet af vinteren ser efterhånden ud til at være lille. Naturgaspriserne har på det seneste også været faldende og en del af de store finanshuse er begyndt at forudsige store prisfald på naturgas i løbet af vinteren.
Skrevet af hjst
som står i dyb kontrast til hvad folk, der bl.a. kender ham personligt, mener.


Kom så, lad mig ta´ dig på ordet:

*Hvem
*Hvilken anledning
*Hvornår
*Hvad er det i grunden "de mener"

//hjst
"Engang Danmarks fodboldby nummer 1. "Klubånd i solskin - troskab i regn"
Skrevet af hjst
"Engang Danmarks fodboldby nummer 1. "Klubånd i solskin - troskab i regn"
Skrevet af Tom Wanks
hjst, jeg har flere gange henvist til interviews og artikler som giver svar på dine spørgsmål vedr. Putin (evt. kan du også selv opsøge denne viden) - men jeg er enig i dit synspunkt om at Ukraine og allierede har motiver for at have udført sabotagen på rørledningerne. Målet med sabotagen kunne være at sikre at bl.a. tyskernes energiforsyningssituation er definitivt forandret; der er ingen vej tilbage (og dermed har russerne ikke længere dette kort i den politisk-økonomiske krig). Sabotagen er, såfremt den er foretaget af vestlige/ukrainske kræfter, et klogt strategisk træk.

Rusland kunne have motiv om, i bl.a. egen befolkning, at fremstå som offer for sabotage og energi-terror, og dette kunne bl.a. give indenrigspolitiske points. Så denne mulighed foreligger naturligvis også.
Arsenal FC, Real Madrid, FC København, wonderbars: https://www.youtube.com/watch?v=HavKbRPC9Z8
Skrevet af peanuts(s)
hjst@

Nej tror det er noget specielt for russerne :), men jeg kan for min død ikke se en situation hvor Putin får lov til at trykke på knappen, der må simpelthen være voksne på rød stue i kreml, som får stoppet ham i tide.

Og hvad med kineserne og inderne, som pt. aftager en del af hans olie og sikkert også gas, er de parat til at forsvare deres handel med Rusland, og eventuelt klar på at blive ramt af en bølge af sanktioner hvis de fortsætter med at handle med Rusland.
Skrevet af hjst
@TW

Tak for svar.

Nu er der jo ca 8900 indlæg i tråden, og du står måske for allerflest.

Kunne du ikke bare gentage - i kort form - din mening om Putin herunder den situation han står i og har bragt sig i.

//hjst
"Engang Danmarks fodboldby nummer 1. "Klubånd i solskin - troskab i regn"
Skrevet af hjst
@peanuts(s)

Ville ønske jeg af et godt hjerte kunne udtrykke samme tro som dig om "de voksne på rød stue".

//hjst
"Engang Danmarks fodboldby nummer 1. "Klubånd i solskin - troskab i regn"
Skrevet af Jennerdrengen2
@Wanks

Jennerdrengen, sagen er ikke min debatform - det er derimod krigen og dens implikationer. Jeg har i øvrigt kommenteret dit sammenkog fra WP, Berlingeren og det amerikanske efterretningsvæsen fra forleden; det kunne nok være mere relevant at forholde sig til.


Jo, din debatform er vigtig at have med. Du er den der fylder mest herinde og kommenterer og stiller spørgsmålstegn ved flest indlæg samt bringer flest oplysninger. Den agenda du i den forbindelse lægger for dagen er dermed også interessant og, her strør du dig til tider om med en masse spekulationer og antagelser som du ofte præsenterer som fakta. I din iver for også at præsentere den russiske side af sagen bliver du til tider biased og ikke tilstrækkelig dokumenteret i dine indlæg.

Jeg har derudover stor respekt for dit forsøg på at fordele sol og vind lige samt, at anskue tingene fra den russiske vinkel. En gang imellem bliver det dog lidt rigeligt søgt og udokumenteret. Jeg har også respekt for at du, i hvert fald delvist, forsøger at tage kritikken til dig og komme den i møde. Med dit store engagement herinde går det sgu bare lige lidt hurtigt en gang imellem.

Derudover føler jeg ikke grund til at kommentere på din kommentering af mit indlæg, der var en sammenskrivning af indlæg fra Washington Post og Berlingske. Du har kaldt det interessant, henvist til en anden skribent og forsøgt at miskreditere WP og Berlingske lidt - altså ganske forventeligt og, det har jeg ingen kommentar til.
FCN
Skrevet af Tom Wanks
Jennerdrengen, du må føle og mene hvad du vil - men sagen her er ikke min debatform ... som du i øvrigt har kommenteret flere gange før - og nu gentager du dig selv. Luk ned for dine synsninger og din personsnavs, din egen neutralitet/saglighed er slet ikke til stede.

Mht. din lange kommentar forleden, som du præsenterede med højtidelige henvisninger til viden, så er det jo betegnende at du hverken vil forholde dig kritisk til dine egne kilder eller diskutere implikationerne af kildernes påstande.

hjst, du kan nøjes med at gå 3-5 sider tilbage - så vil du finde kommentarer fra mig som dels forholder sig til Putin som politiker og dels tilkendegiver mine synspunkter på den gældende situation.
Arsenal FC, Real Madrid, FC København, wonderbars: https://www.youtube.com/watch?v=HavKbRPC9Z8
Skrevet af HTU
Jeg slog mig på lårene af grin da jeg så, at Jennerdrengen2 præsenterede vurderingerne fra den amerikanske efterretningstjeneste som viden.
Skrevet af HTU
Jeg synes også at Wanks jævnligt skriver for lange, kryptiske og spydige indlæg. Men jeg har ikke set ham forsøge på at præsentere spekulationer som fakta. Jennerdrengen2. har du et eksempel?
Til gengæld har jeg set andre skælde ud over, at han bruger udtrykket forlydender, og jeg har set ham flere gange skrive, at han ikke anser sig selv for at være neutral.

Hvad er viden og fakta i øvrigt?
Det har vi jo bl.a. videnskabsfilosofi og videnskabsteori til at hjælpe os med at udrede.
Skrevet af hjst
du kan nøjes med at gå 3-5 sider tilbage - så vil du finde kommentarer fra mig som dels forholder sig til Putin som politiker og dels tilkendegiver mine synspunkter på den gældende situation.


Gjort.

Hvis du på et tidspunkt skulle finde på skifte signatur på bold.dk er der inspiration at hente på side 441 (25/9 kl 18:55)

//hjst
"Engang Danmarks fodboldby nummer 1. "Klubånd i solskin - troskab i regn"
Skrevet af Common sense

Er der nogen som kender de andre to lokationer udover ud for Bornholm ?
Skrevet af Tom Wanks
"Hvad er viden og fakta i øvrigt?
Det har vi jo bl.a. videnskabsfilosofi og videnskabsteori til at hjælpe os med at udrede."
Journalistik og historieskrivning er vel, sammen med ræsonnement og logik - herunder f.eks. Occam´s razor, blandt de mest gangbare og tilgængelige værktøjer, som mennesker kan tage i brug, når de debatterer politik ... mens emotioner og holdninger m.m. som fed olie notorisk, men i varierende grad, vil drive og mixe den enkeltes udsagn og oplevelse af sammenhængen etc. Derfor kan ingen holde sig neutral - men det er muligt at forsøge sig med saglighed, som bestemt også er en vanskelig ting. Jeg kommer i tanker om Erich Frieds gamle passage, som nogenlunde lyder: "Tvivl ikke på dén, som siger dig at han er bange. Men vær bange for dén, som siger dig at han ikke kender tvivl". Et perspektiv, man måske med fordel kunne kalkere over på konflikten mellem Øst og Vest, subs. krigen i Ukraine.
Arsenal FC, Real Madrid, FC København, wonderbars: https://www.youtube.com/watch?v=HavKbRPC9Z8
Skrevet af Tom Wanks
hjst, jeg kunne også tilføje en autosignatur med ordlyden: Det var Putin, som startede...!
Arsenal FC, Real Madrid, FC København, wonderbars: https://www.youtube.com/watch?v=HavKbRPC9Z8
annonce
0