Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af Har I set mine nøgler?
Det er en temmelig stor ting og kræver en hel del at rykke sig et point på Transparancys liste. At Ukraine siden 2013 har forbedret sig 8 point siden 2013 kalder Transparancy for "en signifikant forbedring".

I så fald er det desto mere påfaldende - og utroværdigt - at Danmark i 2022 er steget hele to points, når man ved, hvad der er foregået i Danmark i 2022.

Det er lige så påfaldende - og utroværdigt - at afstanden fra Danmark til samtlige andre er 3 points, særligt når blot ét point dækker over så meget, som du lægger op til; denne pointe gælder tifold, når man husker på, hvad der skete i Danmark i 2022.

Det er også påfaldende, at over halvdelen af nationerne på listen er gået mindst et point frem eller tilbage, når dette ene point dækker over så så omfattende ændringer, som du lægger op til.

Eller opfinder du blot et postulat?

Og jo, du kan sagtens finde ud af hvordan man laver listerne, hvis du leder lidt.

Nej. Jeg har ledt. Jeg fandt det ikke.

Transparancy International regnes i øvrigt for det mest troværdige indeks for korruption. Det har ikke noget med hverken østlig el. vestlig propaganda at gøre.

Nu lukker du jo bare lort ud. Det er ikke engang et indeks for korruption, for de indrømmer selv, at det er for svært at kvantificere. Det er et indeks for opfattelsen af, hvor korrupt et land er. De to er ikke det samme, og din påstand om "regnes for" fremstår som noget, du bare hev ud af røven for at få ret i en pointe.
https://www.berlingske.dk/sport/qatar-bandlyser-fagforeninger-dbu-er-ekstremt-skuffet
Skrevet af Pibe2

Måske man skulle lade Finland afgøre hvorvidt Rusland er en trussel el. ej, fremfor One-lineren Pibe

Jenner, du mente, at russiske facebotter var en trussel...

For det første er det NATOs medlemmer, ikke Finland, som afgør, om Finland skal med. For det andet er tråden her jo skabt, for at vi bold-brugere kan komme med vores holdninger.

For the record, så er Finland allerede de facto-medlem. Men der er sikkert nogle finske generaler og politikere, som gerne vil "sidde med" ved et fint NATO-bord. Det er jo sådan noget de typer lever og ånder for.
Skrevet af Jennerdrengen2
@Nøgler

OK - kender du ikke Transparancy International, gider jeg ikke rigtig diskutere det.

Som ved alting kan der stilles spørgsmål men. Transparancy International er nu alment regnet for det mest troværdige inden for området der findes og der henvises hertil i stort set alle lærebøger.
FCN
Skrevet af Pibe2
Når et regime skal have besværlige folk ryddet af vejen kommer korruptionsanklager jo tit ind handy.

Nogle gange kan man endda få godtroende medier med på vognen, og så er det to fluer med et smæk ("oprydning" og PR).
Skrevet af Biomand
@nøgler, hvad er der sket i dk i 2022 som har med korruption at gøre??

Jeg har set masser af nyheder med folk der er blevet erstattet i Ukraine pga korruption det seneste års tid - faktisk overraskende mange - jeg synes det er et tegn på at de tager opgaven med at komme korruption til livs seriøst - selv med de udfordringer de har pt. er det et problem de prioriterer at gøre noget ved - det synes jeg er bemærkelsesværdigt
Skrevet af Jennerdrengen2
Corona gjorde altså noget for konspirationsteoretikerne - det er dumt det der.

Hvis noget ikke passer ind i ens virkelighed kan man nu åbenbart vælge at sige at det er mærkeligt, belejligt el. Mystisk
FCN
Skrevet af Pibe2
Folk troede, at russiske facebotter havde stjålet valget fra Hillary - længe før corona.
Skrevet af Tom Wanks
Russerne har mange problemer, ukrainerne har mange problemer, vi har mange problemer. Ét af vore helt store problemer i konflikten med Rusland er at vi mener at Ruslands og Putins motiver ikke skal undersøges. Vor egen udenrigsminister udtalte det tilmed direkte kort før russernes SMO gik igang; Putin forstår vi ikke - og Putin skal ikke forstås. Det er direkte farligt og historieløst at prøve at forstå Rusland og Putins selvopfattelse og motiver, hævdede han. Ingen journalister løftede rigtigt noget bryn, selvom enhver vel ved at en leder, som ikke vil søge mest mulig forståelse af sin opponent/fjende og dennes tilstand, ikke rigtigt kan lede en konflikthåndtering/-deeskalering.

Nu (beklager hvis der skulle vise sig at være fortilfælde) hører vi så vor nye forsvarsminister udtale at vi er oppe mod/nede med Ondskaben, og at vi SKAL besejre den på slagmarkerne. På en måde har vor faste modvilje mod at forstå/analysere russernes motiver og selvforståelse måske bidraget til at dette nu kan være gangbar lingo (igen er der ingen journalistik som kritisk udfordrer denne reptile udtalelse) hos en politisk leder hertillands.

Der er lang vej til dialog og bilægning af de store, de halvstore og de mindre stridigheder. Og måske er det pga. denne triste tilstand, at selv dokumenter fra RAND CORPORATION pludselig kan synes en smule opløftende; undgåelsen af en længerevarende krig og mulige kompromisser mhp. dette diskuteres i nedenstående RAND-rapport fra januar i år. Baggrunden er at realiseringen af en vestlig/ukrainsk sejr kan synes tvivlsom:
"Some analysts make the case that the war is heading toward an outcome that would benefit the United States and Ukraine. Ukraine had battlefield momentum as of December 2022 and could conceivably fight until it succeeds in pushing the Russian military out of the country. Proponents of this view argue that the risks of Russian nuclear use or a war with the North Atlantic Treaty Organization (NATO) will remain manageable.1 Once it is forced out of Ukraine, a chastened Russia would have little choice but to leave its neighbor in peace - and even pay reparations for the damage it caused. However, studies of past conflicts and a close look at the course of this one suggest that this optimistic scenario is improbable."
https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA2510-1.html

Det bør i øvrigt bemærkes at RAND-analytikerne, ihvertfald i indeværende konfliktløsningssammenhæng, ikke anser russerne for at være Ondskaben, som kun kan (og skal) bekæmpes, men derimod en relativt rationel modpart som Vesten/Washington bør iagttage den fremtidige sameksistenssituation med ... og begynde at forberede politikker på. Interessant at man idag kan se danske toppolitikere agere mindre sagligt og velovervejet end en ellers krigsindustrielt ret vækstorienteret, amerikansk tænketank. Noget være galt; på den ene eller anden led - eller på flere.
Arsenal FC, Real Madrid, FC København, wonderbars: https://www.youtube.com/watch?v=HavKbRPC9Z8
Skrevet af KomNu
Vor egen udenrigsminister udtalte det tilmed direkte kort før russernes SMO gik igang; Putin forstår vi ikke - og Putin skal ikke forstås. Det er direkte farligt og historieløst at prøve at forstå Rusland og Putins selvopfattelse og motiver, hævdede han

Samtidig har vi en forsvarsminister, som mener at vi er i krig med Rusland og at han nærmest egenhændigt jagede russerne ud af det gamle eks-Jugoslavien (hvis man skal tro på hvad han sagde sidste år i debatten på DR). Ellemand har intet at gøre i dansk politik, han er uærlig, utroværdig, korrupt? og farlig for landet.... personligt syntes jeg vi skulle sende Ellemand til fronten, så må ukrainerne da være garanteret en sejr.... eller noget...
Skrevet af Big Ben
Sovjetunionen eksisterer ikke længere.

Selvfølgelig er det en joke, når NATO kaldes en forsvarsalliance og en alliance for Den Frie Verden, og der er intet principielt galt i at alliere sig med diktaturer og islamister.

Endvidere er det ligegyldigt, om Sverige og Finland de jure bliver indlemmet i NATO, eftersom Rusland ikke udgør en trussel mod nogen af dem (endsige mod Danmark).

Problemet ligger i, hvad vi giver Tyrkiet til gengæld for at have dem som medlem, og hvad vi tolererer fra deres side (fx at de beskyttede terroristen, der angreb Lars Hedegaard. Ham, som Krasnik mente, Hedegaard selv havde fundet på).


Om end vi ikke ser ens på verden, er der i min verden tale om spændende betragtninger, der i hvert fald ikke er grebet ud af det blå.

Personligt får jeg også vanskeligere og vanskeligere ved at se meningen med Tyrkiets tilstedeværelse i NATO. Hvis vi bevæger os tilbage til den kolde krigs tid, kunne man ganske vist argumentere for, at Tyrkiet ingenlunde var et lydefrit demokrati; lidt groft sagt nærmest en mellemting mellem et demokrati og et militærdiktatur. Omvendt kunne man ingenlunde betvivle, at Tyrkiets hovedfjende var Sovjet - Tyrkiets gamle ærkefjende har i nærmest 1000 år været Rusland af årsager, der kan spores helt tilbage til osmannernes indtagelse af det Byzans i 1458 - og at landet i forhold til NATO havde hjertet på det rette sted.

Med Erdogan forvitrede Kemal Atatürks Tyrkiet fra 1920, der utvivlsomt trods ovenstående kvababbelser var placeret i den vestlige civilisation. Efterhånden er der vel tale om et land, der på den ene side er quasiallieret med Putins Rusland og misbruger NATO-medlemskabet til både at undergrave de vestlige lande og samtidig fastholde en forsikring mod samme Rusland. Det bizarre spil med Finland og Sverige understreger kun dette forhold.

Og omtalte Kemal Atatürk ville utvivlsomt rotere i sin grav, hvis han så, hvordan Tyrkiet har udviklet sig de seneste ca. 15 år.

I forhold til Ruslands trussel mod Finland og Sverige, kan man på den ene side godt argumentere for, at russerne ikke udgør af en trussel i den forstand, at de ganske enkelt ikke har ressourcer til at kunne true, men så absolut viljen! Putin har i stadig stigende grad ladet sig styre og forføre af dubiøse personager som en Alexander Dugin, der higer og søger i gamle bøger efter en eller anden mytisk russisk "storhed", der i mangt og meget minder om nazisternes tågede og bundforskruede fascination af det okkulte, den nordiske mytologi og en sagnomspunden germansk urtid.

Der er ingen grund til andet end at tro, at Ukraine - og altså hele Ukraine - har udgjort andet end en begyndelse til at genskabe et eller andet form for zarrige, som samtlige områder, der på en eller anden måde har været under russisk kontrol i historiens løb, skulle indlemmes under.

Det har selvsagt vist sig at være en gang anakronistisk tågesnak, der bragede ind i virkeligheden med 180 km. i timen allerede på førstedagen af hin invasion af Ukraine. Jeg er i den forbindelse ret overbevist om, at hvis Putin havde set dette forløb i krystalkuglen og kunne skrue tiden tilbage til den 24/2 - 2022, ville han nok have haft det aldeles glimrende med "bare" at kunne bevare Krim og de her småområder i det østlige Ukraine, som alle - herunder ukrainerne selv - forlængst havde opgivet.
Skrevet af Biomand
@wanks, jeg tror måske mere du skal se det som at han mener vi ikke skal udvise forståelse for Putin - lidt ligesom man godt kan forstå hvorfor pusheren står og sælger dope, men at vi ikke vil acceptere det
Skrevet af Pibe2
Der er ingen grund til andet end at tro, at Ukraine - og altså hele Ukraine - har udgjort andet end en begyndelse til at genskabe et eller andet form for zarrige, som samtlige områder, der på en eller anden måde har været under russisk kontrol i historiens løb, skulle indlemmes under.

Det har selvsagt vist sig at være en gang anakronistisk tågesnak, der bragede ind i virkeligheden med 180 km. i timen allerede på førstedagen af hin invasion af Ukraine. Jeg er i den forbindelse ret overbevist om, at hvis Putin havde set dette forløb i krystalkuglen og kunne skrue tiden tilbage til den 24/2 - 2022, ville han nok have haft det aldeles glimrende med "bare" at kunne bevare Krim og de her småområder i det østlige Ukraine, som alle - herunder ukrainerne selv - forlængst havde opgivet.
Jeg mener jo, der hele tiden har gået en ret klar rød linje nedover for russerne: Øst om Finland og Baltikum, vest om Hviderusland, og ned gennem Ukraine. Ikke sådan at forstå, at de har været ligeglade, hvad der sker i Lvov eller Riga eller Bukarest, men stadig noget helt andet end Donbas. Og ikke sådan at forstå at det giver dem "ret" til de pågældende områder...
Skrevet af Tom Wanks
Biomand, mange er klar til agere talepædagok og tolk for de vestlige politikere - som åbenbart ikke har ansvar for deres proklamationer. Kofod sagde at vi ikke skal forstå Putin/Ruslands motiver, og Elleman siger at Putin/Rusland repræsenterer Ondskaben. Samtidig padler den grønne Baerbock (og hendes støtter + fans) rundt og påstår at det er russisk propaganda at referere hende for at have sagt at ´vi´ er i krig med Rusland, som hun jo vitterligt sagde. Det hele er åbenbart rebusser, som mange simpelthen ikke forstår - og sammenhængen kan jo være at folk har fået direkte besked på ikke at bruge deres forstand.
Arsenal FC, Real Madrid, FC København, wonderbars: https://www.youtube.com/watch?v=HavKbRPC9Z8
Skrevet af Har I set mine nøgler?
mange er klar til agere talepædagok og tolk for de vestlige politikere - som åbenbart ikke har ansvar for deres proklamationer. Kofod sagde at vi ikke skal forstå Putin/Ruslands motiver, og Elleman siger at Putin/Rusland repræsenterer Ondskaben. Samtidig padler den grønne Baerbock (og hendes støtter + fans) rundt og påstår at det er russisk propaganda at referere hende for at have sagt at ´vi´ er i krig med Rusland, som hun jo vitterligt sagde. Det hele er åbenbart rebusser, som mange simpelthen ikke forstår - og sammenhængen kan jo være at folk har fået direkte besked på ikke at bruge deres forstand.

Der må du jo så også forstå, at hvis du rent faktisk bruger tid og forstand på at sætte dig ind i tingene og forholde dig til dem, så er det en direkte konsekvens af corona, som ganske åbenbart har gjort dig konspirationsteoretisk.

Spørg selv Jennerdrengen, der uden hverken forstand eller argumentation har demonstreret ovenstående pointe.
https://www.berlingske.dk/sport/qatar-bandlyser-fagforeninger-dbu-er-ekstremt-skuffet
Skrevet af Har I set mine nøgler?
@nøgler, hvad er der sket i dk i 2022 som har med korruption at gøre??

Jeg har jo nævnt eksempler, så hvorfor spørger du?

Jeg har set masser af nyheder med folk der er blevet erstattet i Ukraine pga korruption det seneste års tid - faktisk overraskende mange - jeg synes det er et tegn på at de tager opgaven med at komme korruption til livs seriøst - selv med de udfordringer de har pt. er det et problem de prioriterer at gøre noget ved - det synes jeg er bemærkelsesværdigt

Ingen har påstået andet.
https://www.berlingske.dk/sport/qatar-bandlyser-fagforeninger-dbu-er-ekstremt-skuffet
Skrevet af MotR
Man kunne jo lige slå "korruption" op
nej
Skrevet af Biomand
@nøgler, det ser ud til motR har uddybet hvad jeg mener
Skrevet af van_Basten7
@wanks

Hvorfor bruger du udtrykket SMO? Hvorfor skriver du ikke krig?
Skrevet af Jennerdrengen2
I løbet af januar måned har Rusland indtaget 600 kvadratkilometer land svarende til 01,% af Ukraines samlede territorie. Rusland har dermed indtaget 16,65% af Ukraine.

Før invasionen sidste år havde Rusland besat ca. 6,45% af Ukraine. Da Rusland havde indtaget mest, var tallet ca. 24%.

https://mobile.twitter.com/War_Mapper/status/1620588438096580613
FCN
Skrevet af Jennerdrengen2
@Nøgler

Der må du jo så også forstå, at hvis du rent faktisk bruger tid og forstand på at sætte dig ind i tingene og forholde dig til dem, så er det en direkte konsekvens af corona, som ganske åbenbart har gjort dig konspirationsteoretisk.

Spørg selv Jennerdrengen, der uden hverken forstand eller argumentation har demonstreret ovenstående pointe.


Du argumenterer for at et bredt anerkendt korruptionsindeks som benyttes i stort set alle lærebøger om internationale forhold ikke er noget værd pga. minkskandalen i DK o.l. Derudover at de ændringer enkelte lande opnår "ikke viser en skid".

Med al respekt anser jeg det ikke for "at sætte sig ind i tingene", men i stedet for en manglende indsigt som der argumenteres for, ud fra tvivlsomme konspirationsteorier. Jeg skal beklage, at det er ikke en diskussion jeg gider bruge tid på el. argumentere yderligere for.
FCN
annonce
0