Snak

Mere indhold efter annoncen
@Pierre

Tøjeksemplet er jo netop et eksempel på at det også sagtens kan gå galt hvis man overlader udvikling til markedet. Det er jo netop frihandel og liberalisering af markedet der har muliggjort dumpning af tøjpriser.

Det er altså ikke hjælpeorganisationer der sender tøjet til Afrika, men private firmaer der har det ene formål at profitmaksimere. Det er med andre ord ikke udviklings- eller hjælpeorganisationer (eller ´Vesten´) der ødelægger de lokale tøjproducenter, men derimod private firmaer. Du må lige checke op på den slags, før du klandrer bistandshjælpen for at ødelægge afrikanske tøjproducenter. De to ting har på ingen måde noget med hinanden at gøre. Jeg synes det er lige skrapt nok, at du sender aben fra et ultraliberalt foretagende over til bistandshjælpen.
"Som jeg efterhånden har skrevet mange gange, er der her tale om en defensiv krig i den forstand at den ikke handler om at erobre territorier."
Toej er ikke det vaerste. Det er mad/korn programmerne, der goer det totalt umuligt for lokale farmere at faa det til at koere rundt. Ikke set det ved selvsyn klart, men har laest flere artikler om det, og mener de omhandlede Somalia.

Det gir jo mening. Hvis ingen/faa opdyrker jorden, loeber landet hovedet mod en mur konstant.

For mig at se, er der 1 altoverskyggende grund til, at Afrika ikke er kommet over soelet. Lov og ret fungerer simpelthen ikke i store dele. Hvis det gjorde og kontraktlov stod ved magt, havde investorer oversvoemmet kontinentet allerede.

Og saa ser man kriminelle Mugabe til Klimatopmoede... og taenker okay.
Tabt tur! Næste!
Derudover skal der også en mentalitetsændring til i nogle af landene. Jeg har bekendte, der har arbejdet i flere af landene dernede, og det er fx. meget almindeligt, at folk ikke møder op på arbejde i flere dage i træk. Uden grund. Det er ikke tilfældigt, at produktionsvirksomheder har deres fabrikker i Asien og ikke Afrika. For transportomkostningerne fra eksempelvis Vestafrika til USA og Europa må trods alt være mindre end fra Kina.
Kosovo je Srbija
Mugabe burde blive grillet i spjældet, men jeg synes det er svært at være dommer over for hans slags, når der i vores side af salen sidder større banditter.

Det der fastholder Afrika i fattigdom er altså ikke bistandshjælpen. Det er helt ude i den steriliserede hamp at foretage de koblinger.

Som Jesper nævner er manglen på lov og orden den helt store synder i denne sammenhæng. Manglen på et stærk civilsamfund umuliggør et stærkt og retfærdigt marked der kunne sikre en nogenlunde fordeling af goderne i samfundet.

Hvis man overlod hele skidtet til markedet i morgen, så ville værdierne om muligt blive centreret på endnu færre hænder. Nigeria og Angola er gode eksempler på dette - det kunne være to af verdens rigeste lande, men istedet er det kinesere, hollændere og belgiere der løber med guldet. Og det kan de KUN gøre fordi markedet er indrettet således at det er muligt for dem. Ikke fordi bistanden er forkert indrettet.

Det er for sølle og for nemt at skyde skylden på de håndører som bistandshjælpen i realiteten udgør. Det er også for nemt partout at kalde bistandshjælpen ubrugelig. Jeg har ihvertfald ved selvsyn konstateret enorme forbedringer i levestandarden som en direkte afledt årsag af dansk bistand.

"Som jeg efterhånden har skrevet mange gange, er der her tale om en defensiv krig i den forstand at den ikke handler om at erobre territorier."
Bistand er vel som udgangspunkt godt, det er bare alt for tit det bliver forvaltet skidt eller gøres på en forkert måde. Hvis bistanden ikke skal være forgæves kræver det at man virkelig strammer op og ændre strategi - fortsætter man som hidtil skader man samlet mere end man hjælper. Selvfølgelig er der masser af positive historier, men indtil nu har de samlede negative konsekvenser klart overgået de positive.

Hvis folk er interesserede i emnet kan jeg varmt anbefale "Dead Aid" af Dambisa Moyo (staveplade). Hun slår for at man lægger bistandspolitikken om og bruger de ufattelige resurser på en anden og bedre måde. Et af de store problemer er at især folk/firmaer/institutioner ofte ikke tænker sig om når de vil hjælpe Afrika. Deres hensigter er måske de bedste i verden, men reelt skader de mere end de gavner.

Jeg kan huske et eksempel fra før omtalte bog om Bono som vidst gerne vil gøre en masse for Afrika. Problemet i dette eksempel var manglen på myggenet i et eller andet Afrikansk land - Bono, som den filantrop han er, køber så 100.000 kinesiske myggenet og deler dem gratis ud der hvor der er brug for det. Resultatet er at hundredevis af lokale myggenet firmaer nu må dreje nøglen om da ingen jo gider købe myggenet når de får dem gratis, folk mister deres arbejde, deres investering, deres eksistensgrundlag.
Sådanne myggenet holder vidst gennemsnitligt 2-3år, men hvem skal nu lave nye myggenet til den tid? Al produktion er stoppet, myggenet-firmaerne er lukket, og hvem vil nu være dum nok til at risikere sin indkomst, sit eksistensgrundlag, ved at starte en ny produktion af myggenet?

Endnu en ond cirkel er sat i gang.
@Toftlund

Du rammer hovedet på sømmet. Det er netop én af de ting som nødhjælpen er blevet kritiseret utrolig meget for. I stedet for at give folk fisk, så skal man i stedet for lære dem at fiske. Lærer man dem at fiske vil de kunne klare sig selv på længere sigt, hvorimod at uddelingen af fisk netop vil fastholde dem i fattigdommen.
Kenny Dalglish had scouted the young star at Bordeaux, and requested the chairman Jack Walker to begin discussions with the player’s club. He refused, and famously said, “Why do you want to sign Zinedine Zidane when we have Tim Sherwood?”
Stram nu op..

Det er ikke nødhjælp vi snakker om. Nødhjælp skal selvfølgelig uddeles gratis til værdigt trængende. Hvem står med en dankortautomat ovre på Haiti og kræver betaling for mad og vand?

Det er udviklingsbistand det handler om, og det handler om andet end penge. Danmark leverer enorme mængder kapacitetsopbyggende bistand - og dét batter fordi det styrker det pågældende lands evne til at varetage sin egen positive udvikling.

Postulater i denne tråd som "det er et faktum at det [udviklingsbistand] ikke virker", er så langt fra sandheden som det kan komme. Selvfølgelig virker bistand og støtte hvis det forvaltes korrekt. At give forkert forvaltning af u-landsbistand skylden for Afrikas manglende udvikling er eddermaneme en konklusion af dimensioner. Der er nok lidt flere interesser inde over, som har haft indflydelse på den sag.

Det er lang tid siden man gik bort fra at uddele penge og produktionsmidler blindt. I dag følges der op med en solid omgang sektorudvikling, bottom-up inddragelse og sociale kontrakter der skal medvirke til at sikre at penge og viden bliver brugt fornuftigt. Det handler om at styrke civilsamfundet så magthaverne kan holdes ansvarlige for deres beslutninger, og det handler om at styrke myndighederne så de kan udføre de programmer vi (Verdensbanken, FN og OECD) foreslår.

Det kan, skal og bør Danmark støtte op om og det ved Søren Pind heldigvis godt.
"Som jeg efterhånden har skrevet mange gange, er der her tale om en defensiv krig i den forstand at den ikke handler om at erobre territorier."
@pukeldyret

Selvom der er blevet strammet kraftigt op på diverse kontrakter og andet der skal sikre at pengene bliver brugt fornuftigt, så fungere det vidst i praktis ikke så godt som det burde. Et af de helt store problemer er, så vidt jeg har forstået, at de her kontrakter ikke bliver overholdt.
Der er ingen konsekvens ved at bryde kontrakterne - selvom truslen om sanktioner officielt er der, så er den ikke réel, for regeringerne/institutionerne vil ikke risikere at blive fremstillet som om de lader folk i stikken for at straffe korrupte magthavere.

Som du siger så handler det om at styrke civilsamfundet, men de institutioner som skal gøre det bliver også selv meget hurtigt korrumperede når de får en stak Dollars i hånden. Jeg mener ikke man skal droppe u-landsbistanden, men man skal være meget bedre til at fordele den. Det er ikke let at udvikle et uland i samarbejde med de lokale uden at anspore til korruption, men man bliver nød til at finde en måde at gøre det på. Hvordan det skal gøres har jeg intet fornuftigt bud på.
En kammerat var på jagtsafari i Sydafrika. De fik at vide de måtte ikke give drikkepenge eller betale lønnen forud, for så snart hjælperne fik penge mellem hænderne skred de ind til byen og drak det hele væk.
Der er utvivlsomt blevet brugt en masse ressourcer på helt forkerte måder og penge er endt i de helt forkerte lommer.

Jeg kender til de pågældende Dead Aid afledte diskussioner og der er helt sikkert meget sandhed i dem. Pointen er bare, at korrekt formidlet bistand fungerer. Det fungerer fordi rådgivning, starthjælp og generel udvikling hjælper i alle sammenhænge. Vi benytter os jo selv dagligt af rådgivning og planlægning fra bedre vidende personer, andet ville jo være tåbeligt.

En af Dead Aids væsentligste pointer er at passiv bistand fjerner incitament til at lave nogetsomhelst.
Det er ofte helt korrekt, og derfor benytter danske organisationer sig heller ikke længere af den form for bistand, hvor modtageren forbliver passiv. Istedet gives der feks mikrokreditter og der fokuseres på en helt anden vis end tidligere på at opgradere enkelte landes sektorer, istedet for at sprede bistanden ud og opnå intet.

Afrika er altså ikke sådan lige at ordne. Kontinentet har i lang tid været underlagt en stram kolononisering hvor værdier flød ud derfra og hvor stort set ingen form for samfundsmæssig infrastruktur blev opbygget.
Derudover har de jo diverse herligheder i form af malaria, HIV/AIDS, borgerkrige og ekstremt vejr at slås med.

Lige nu fokuserer Danmark i høj grad på at udvikle Mali. Der er sat ind med en omfattende kapacitetsopbygning på myndighedsniveau og diverse programmer for stimulans af private enterpriser. Det bliver interessant at følge om vi kan medvirke til en fornuftig udvikling. Problemet med afrikanske lande er ofte en utrolig svag stat, i modsætning til tigerøkonomierne hvor staten er, omend ofte udemokratisk, stærk. Derfor arbejdes der med anti-korruption og kapacitetsopbygning på myndighedsniveau.

De dage hvor vi skrev checks ud til diverse afrikanske myndigheder, eller stillede 100 traktorer på en mark og derefter tog hjem, de er altså heldigvis ovre.

"Som jeg efterhånden har skrevet mange gange, er der her tale om en defensiv krig i den forstand at den ikke handler om at erobre territorier."
annonce